Tải bản đầy đủ

HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực tại NGÂN HÀNG TMCP QUÂN đội – CHI NHÁNH THANH hóa

LỜ I CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứ u củ a riêng tôi.
Các số liệ u và kế t quả nghiên cứ u nêu trong luậ n văn là trung thự c, đư ợ c các
đồ ng tác giả cho phép sử dụ ng và chư a từ ng đư ợ c công bố trong bấ t kỳ mộ t công
trình nào khác.

Tác giả luậ n văn

Đoàn Quang Minh

iTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×