Tải bản đầy đủ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG lực làm VIỆC CHO NHÂN VIÊN KHÁCH sạn MONDIAL HUẾ́H

U

LÊ ANH TUẤN

Ế

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

H

GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC

Đ
A

̣I H


O

̣C

K

IN

CHO NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN MONDIAL HUẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

HUẾ, 2016


ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

́H

U

Ế

LÊ ANH TUẤN

HGIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC
CHO NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN MONDIAL HUẾ

IN

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

O


̣C

K

Mã số: 60 34 01 02

Đ
A

̣I H

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. HOÀNG HỮU HÒA

HUẾ, 2016


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi cũng xin cam
đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các
thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.

́H

U

Ế

Tác giả luận văn

Đ
A

̣I H

O

̣C

K

IN

HLê Anh Tuấn

ii


Lời Cảm Ơn

̣I H

O

̣C

K

IN

H́H

U

Ế

Để hoàn thành bản luận văn thạc sĩ này, tôi đã
nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình và sự khích lệ, động
viên quý báu của các thầy, cô giáo của Đại học Kinh tế
Huế, của đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và đặc biệt là các
anh chị phòng Nhân sự, Khách sạn Mondial Huế.
Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc
đến thầy giáo, người hướng dẫn khoa học PGS.TS
Hoàng Hữu Hòa. Thầy đã luôn tận tình giúp đỡ, chỉ bảo
và hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và
hoàn thành luận văn.
Xin gửi lời cảm ơn đến các giáo viên chủ nhiệm;
các thầy, cô giáo đã giảng dạy tôi trong suốt hai năm
học vừa qua.
Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường,
Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - Đào tạo
Sau đại học đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận
văn này.
Do năng lực và thời gian hạn chế nên luận văn có
thể còn nhiều thiếu sót, tôi mong nhận được sự góp ý,
chỉ bảo của các thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp.
Trân trọng cảm ơn.

Đ
A

Tác giả luận văn
Lê Anh Tuấn

iii
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×