Tải bản đầy đủ

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng duyên anh

TR

I H C HU
NG I H C KINH T

NGUY N QU C TH NG

ÁNH GIÁ S HÀI LÒNG C A KHÁCH HÀNG
I V I CH T L NG D CH V N U NG
T I NHÀ HÀNG DUYÊN ANH
CHUYÊN NGÀNH: QU N LÝ KINH T
MÃ S : 60 34 01 02

LU N V N TH C S KHOA H C KINH T
NG

I H NG D N KHOA H C
PGS.TS. MAI V N XUÂN
HU , 2016
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×