Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi nghiên cứu marketing kỳ 3 năm 2018

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Nghiên cứu marketing kỳ 3 năm 2018 (Ngày thi
22/12/2018)
Đúng, sai giải thích:
1. khảo sát nhu cầu nâng cấp hệ thống máy tính dùng pp chọn mẫu "ném tuyết"
2.phỏng vấn chuyên sâu tại nơi tập trung kv địa lý để tiết kiệm chi phí đi lại.
3.gửi KH mẫu sp cũ và mới để KH lựa chọn là pp thực nghiệm có đối chứng trướcsau
Bài 5đ cuối cho bảng số liệu nghiên cứu hành vi sử dụng dịch vụ bus Hà Nội, yêu
cầu xác định vấn đề + mục tiêu nghiên cứu. Nêu 10 loại thông tin cần thu thập (các thông tin đặc tính cá nhân). Tỉnh tỷ lệ phần trăm theo hàng và cột => ý nghĩa
và gợi ý giải pháp Marketing.

Tổng hợp đề thi Nghiên cứu marketing kỳ 3 năm 2017 (Ngày thi
21/12/2017)
Câu 1: Đúng sai giải thích
Câu 2: Chọn phương án đúng nhất
Câu 3: Tình huống thực tế về các trường liên cấp quốc tế:
1. Xác định vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu
2. Thiết kế 5 câu hỏi nghiên cứu
3. Xác định mẫu điều tra, phương pháp nghiên cứu.


Tổng hợp đề thi Nghiên cứu marketing kỳ 3 năm 2013 (Ngày thi
28/11/2013)
Xđ vấn đề quản trị, vấn đề nc, mục tiêu nc, loại thông tin cần thu thập, câu hỏi nc;
thiết kế câu hỏi phỏng vấn, phương pháp chọn mẫu..phân tích, giải thích mối quan
hệ các biến số.. :3 Btập 5đ có thế thôi ấy mà! =))Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×