Tải bản đầy đủ

bài luận ngành điện tử truyền thông

Em tên là Nguyễn Việt Toàn, hiện là học sinh trường THPT Chuyên Bạc
Liêu thuộc thành phố Bạc Liêu. Em sinh ra và lớn lên trong m ột gia đình
nông dân, cha và mẹ đều là những người chăn nuôi, buôn bán kiếm s ống
qua ngày. Em biết chỉ có học mới là con đường gần nhất để em có th ể giúp
đỡ và phát triển tương lai của gia đình. Và t ừ nhỏ em luôn mang m ột ước
mơ là được hoạt động trong lĩnh vực điện tử, mà kỹ thuật điện tử - truy ền
thông là một ngành mà em rất yêu thích.
Hiện nay nhóm ngành Cơ khí - Điện - Điện tử nói chung và ngành Kỹ thuật
điện tử - truyền thông nói riêng là một trong những ngành dẫn đầu về nhu
cầu nhân lực và dần khẳng định vị thế số một của mình trong đời sống
kinh tế xã hội. Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nhanh về khoa
học và công nghệ, trong khi nguồn nhân lực lĩnh v ực này đang thi ếu h ụt. .
Mặt khác, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quảng cáo, truy ền thông và
việc ứng dụng rộng rãi của điện tử, ngành Kỹ thuật điện t ử, truy ền thông
đang nhận được sự quan tâm của nhiều người . Vì vậy, khối ngành kỹ
thuật, điển hình như ngành Kỹ thuật điện tử, truy ền thông đang là s ự l ựa
chọn hàng đầu của các sinh viên trẻ như chúng em. Học ngành kỹ thu ật
điện tử- truyền thông, em được tiếp cận với công ngh ệ kỹ thu ật đi ện t ử
tiên tiến giúp em có thể phát triển khả năng thiết kế, xây dựng, khai thác,
vận hành, sử dụng, bảo trì các thiết bị điện t ử, thiết bị viễn thông. Ngoài
ra, em có thể trau dồi , rèn luyện phương pháp làm việc khoa học và

chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, kỹ năng trình bày, kỹ
năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả. Và v ới nhu c ầu th ực tế
đời sống, theo thống kê, nhóm ngành Cơ khí - Điện - Điện t ử là 1 trong 10
nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng nhân lực cao, đều đặn qua các năm và
trong tương lai.
Nếu chỉ có đam mê không thì ước mơ cũng chỉ có thể mình trong suy nghĩ,
vì năng lực cũng là một trong những yếu tố giúp em t ự tin h ơn khi quy ết
định đến với ngành kỹ thuật nói chung và điện tử truy ền thông nói riêng.
Tuy ba môn em chọn là Toán, Vật lí và Hoá học nh ưng em cũng r ất yêu
thích môn Tiếng anh. Trong ba năm học trung học phổ thông, bên c ạnh rèn
luyện ba môn chính thì em còn dành thời gian cho môn Tiếng anh. Khi mà
xu thế hội nhập đang ngày càng phát triển thì mối quan hệ của con người
cũng như sự hợp tác trong công việc không chỉ bó hẹp trong đ ất n ước Vi ệt
Nam mà còn mở rộng ra môi trường quốc tế. Tiếng Anh đóng m ột vai trò
quan trọng trong cuộc sống hàng ngày từ việc giao tiếp đ ến nh ững c ơ h ội


trong học tập, làm việc, mở rộng các mối quan hệ để hợp tác kinh doanh…
Con người cần có tiếng Anh để giao tiếp được nhiều hơn với nh ững người
bạn đến từ các quốc gia khác. Do vậy, em luôn tìm cách học phù h ợp đ ể có
thể giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả. Việc giao tiếp ở đây không ch ỉ
là kỹ năng nghe và nói mà còn là kỹ năng email, thuy ết trình, vi ết báo cáo,
đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh. Ngoài ra, chính vì niềm đam mê- s ự
thích thú với các thiết bị điện tử, các công nghệ m ới , còn là m ột đòn b ẫy
lớn mạnh để giúp em muốn đến với ngành kỹ thuật điện tử truy ền thông.
Và đặc biệt, tư duy logic tốt – đây là một tố ch ất quan tr ọng cho phép em
đến với ngành dễ dàng hơn với những công việc như nắm bắt, x ử lý thông
tin một cách mạch lạc, nhờ đó dễ dàng quản lý, vận hành các hệ thống kỹ
thuật phức tạp. Ngoài ra, đi kèm với sự hội nhập còn là s ự công nghệ hoá –
hiện đại hoá. Trong môi trường làm việc ngày nay thì máy tính là m ột thi ết
bị dường như không thể thiếu đối với những người làm vi ệc. Trong su ốt
quá trình học, thực hiện các bài thuyết trình , các hoạt động cần đến máy
tính thì em có thể làm thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính.
Với những năng lực của bản thân như vậy, em tin rằng kỹ thu ật điện t ử
truyền thông là một ngành phù hợp với bản thân của mình. Và em mong
muốn được học và được đào tạo ngành học này tại trường Đại h ọc Khoa
học tự nhiên -Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Là m ột trong
những trường Đại học Quốc gia , em tin chắc chất lượng giảng d ạy c ủa
trường rất tốt và đảm bảo cung cấp kiến thức nền tảng chuyên ngành
vững chắc. Theo sự tìm hiểu cùa em được biết, cơ sở vật ch ất của tr ường
khá hiện đại, môi trường học tập thân thiện, linh ho ạt và có nhi ều ho ạt
động học tập. Đồng thời, thông qua các anh ch ị đi tr ước theo h ọc tr ường
Đại học Khoa học tự nhiên, được chia sẻ trải nghiệm học tập em càng
mong muốn được học tại trường bởi em tin rằng việc chọn ngành kỹ
thuật điện tử truyền thông của trường không chỉ là cơ h ội học tập tốt
nhất mà còn là một bước tiến quan trọng trong cuộc đơi của mình đ ưa em
đến được với những công việc của hoạt động kinh tế đ ể có th ể góp ph ần
nhỏ sức lực của mình vào nền kinh tế nước nhà.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×