Tải bản đầy đủ

De thi thu vao lop 10 mon Vat ly (So 3)

MÔN THI: V¢T lý.
hời gian làm bài: 60 phút
( Thi thử lần 2)
§Ò ra:
Câu 1: (1,5điểm)
Hãy trình bày phương án làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải
điện đi xa.
Câu 2; (1,5 điểm)
a. Nêu cấu tạo của động cơ điện một chiều? Động cơ điện và máy phát điện có
những điểm nào giống và khác nhau?
b. Động cơ điện một chiều có ưu điểm gì so với dộng cơ nhiệt.
Câu 3: (3 điểm)
Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kỳ,
điểm A nằm trên trục chính, cách thấu kính 15 cm. Thấu kính có tiêu cự là
15cm.
a. Vẽ ảnh của vật sáng AB cho bởi thấu kính.
b. Nêu đặc điểm của ảnh.
c. Tính khoảng cách giữa vật và ảnh.
Câu 4: (4 điểm)
Một bóng đèn loại: 6V-6W, một bóng khác loại 6V-7,2W.
a. Tính điện trở của mỗi đèn.

b. Mắc hai bóng đèn trên nối tiếp với nhau vào 2 điểm có hiệu điện thế 11V thì
các đèn sáng như thế nào? Đèn nào sáng hơn?
c. Có thể dùng thêm một điện trở Rx mắc cùng với 2 bóng đèn trên vào hai điểm
có hiệu điện thế 12V để cả 2 đèn đều sáng bình thường được không? Nếu có hãy
giải thích và vẽ sơ đồ minh hoạ.
Hết

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×