Tải bản đầy đủ

Đề thi vào 10 môn Ngữ văn của PTCNN năm 2009

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TR ƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 PTCNN NĂM 2009
ĐỀ THI MÔN: Văn – Tiếng Việt
Thời gian làm bài: 120 phút( Không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 6/6/2009 Đề thi gồm 1 trang

I. Phần Tiếng Việt ( 3 điểm)
1. Thế nào là thành phần phụ chú ?
2. Tìm các thành phần phụ chú trong các ví dụ ở dưới đây và cho biết chúng bổ
sung điều gì ?
- Chúng tôi, mọi người - kể cả anh đều tưởng con bé sẽ đứng im đó thôi.
( Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng)
- Cô bé nhà bên ( có ai ngờ)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn ( thương thương quá đi thôi)
( Quê hương - Giang Nam)

II. Phần Văn ( 7 điểm)
Phân tích đoạn thơ sau :
Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn -đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn
Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng
Trăng cứ tròn vành vạnh
kề chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình
( Ánh trăng – Nguyễn Duy)
( Theo SGK Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục 2008)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×