Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

Ảnh 10 công trình nổi tiếng thế giới.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (236.95 KB, 10 trang )

Nhà hát Opera Sydney(Astralia)
nh chp ban đêm
Tôn N Bch Vân thc hin
Tòa tháp đôi Petronas và các công trình chọc trời
ở Kuala Lumpur, Malaysia
Sân vận động Tổ chim Bắc Kinh (Trung Quốc)
Khu trung tâm Thượng Hải, Trung Quốc với công
trình cao nhất là tháp Hòn ngọc phương Đông
Tháp truyền hình CN và các tòa nhà chọc trời tại
Toronto, Canada

Xem Thêm

×