Tải bản đầy đủ

Quy định hành nghề kinh doanh dược

1. Quy định hành nghề kinh doanh dược:
1. Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược:
 Được cấp không đúng thẩm quyền
 Bị cấm hành nghề dược theo bản án, quyết định của tòa
 Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
 Đang trong thời gian chấp hành án
 Đang trong thời gian bị kỉ luật từ cảnh cáo trở lên
 Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế hành vi dân sự
 Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược bị chết hoặc bị Tòa án
tuyên bố đã chết.
2. Điều kiện về văn bằng và thời gian đối với người làm chuyên môn về
dược của cơ sở sản xuất, chủ cơ sở bán lẻ thuốc:
 Người được cấp chứng chỉ hành nghề dược phải có 1 trong các văn
bằng sau đây:
a) Bằng tốt nghiệp ĐH dược
b) Bằng tốt nghiệp trung học dược
c) Văn bằng dược tá
d) Bằng tốt nghiệp trung học y
e) Bằng tốt nghiệp ĐH y hoặc bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành sinh
học
f) Bằng tốt nghiệp ĐH hoặc trung học về y học cổ truyền

g) Các loại văn bằng về lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc
gia truyền và trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền
 Người quản lí chuyên môn về dược của CSSX thuốc:
a) Doanh nghiệp SX thuốc: a + 05
b) Doanh nghiệp SX vaccine, sinh phẩm y tế: a, e + 05
c) Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể SX dược liệu, thuốc đông y, thuốc
từ dược liệu: a,b,f,g + 02
 Chủ cơ sở bán lẻ thuốc:
a) Chủ nhà thuốc: a+5 (a+2, a+0)
b) Chủ quầy thuốc: từ b+02
c) Chủ đại lí bán buôn của doanh nghiệp: từ c+02
d) Người quản lí tủ thuốc trạm y tế: từ c+02 (d+02)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×