Tải bản đầy đủ

Định nghĩa, mục tiêu, đặc điểm của marketing dược

1. Định nghĩa, mục tiêu, đặc điểm của marketing dược P.194
- ĐN: là tổng hợp các chính sách chiến lược marketing của thuốc và nhằm
thỏa mãn nhu cầu của bệnh nhân, nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng
đồng
- Mục tiêu:
o Mục tiêu sức khỏe: dược phẩm phải đạt chất lượng tốt, hiệu quả và an
toàn
o Mục tiêu kinh tế: SX và KD phải đạt hiệu quả để có thể tồn tại và phát
triển
- Đặc điểm: hoạt động marketing dược đáp ứng 5 đúng:
o Đúng thuốc:
 Cung cấp thuốc đúng loại DC, đúng hàm lượng theo ghi trên
nhãn (đảm bảo chất lượng thuốc)
 Thực hành tốt: GMP, GDP, GPP, GLP, GSP
 Nắm bắt được xu hướng mô hình bệnh tật trong khu vực thuộc
phạm vi mà công ty hoạt động => xác định thị trường mục tiêu
=> xác định được NC, SX, KD thuốc gì? Bao nhiêu? Để phù
hợp với nhu cầu thực tế của thị trường thuốc
o Đúng số lượng thuốc:
 Xác đinh được số lượng thuốc sẽ SXKD để tung ra thị trường
 Xác định quy cách số lượng thuốc đóng gói sao cho phù hợp

với thị trường mục tiêu
 Với mỗi sp cần thực hiện đúng liều
o Đúng nơi:
 Phát triển các kênh phân phối hỗn hợp gồm: người bán buôn,
bán lẻ, bệnh viện, bệnh viên tư và hệ thống y tế Nhà nước.
 Phải duy trì mối quan hệ thương mại tốt với các phần tử khác
của kênh phân phối
o Đúng giá: Cần xem xét các yếu tố sau để đặt ra giá mà công chúng có
thể chấp nhận:
 Bản chất của thị trường
 Giá của sp cạnh tranh
 Giá NC và triển khai
 Sự linh hoạt trong việc đặt giá trong các trường hợp khác nhau
khi bán số lượng lớn, khi bán lẻ, bán cho bệnh viện, bán cho
thầy thuốc…


o Đúng lúc:
 Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thuốc
 Đảm bảo BN mua được đúng thuốc trong thời gian họ cần và
thuận lợi nhất
 Thời gian giới thiệu sp cần được xác định đúng lúc đểm đảm
bảo cung cấp được nhiều thông tin nhất, tạo nhu cầu tiêu dùng
trên thị trườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×