Tải bản đầy đủ

Mục tiêu của chính sách giá, các chiến lược của chính sách giá

1.
-

-

-

Mục tiêu của chính sách giá, các chiến lược của chính sách giá
KN: Chính sách giá đối với mỗi sản phẩm là việc quy định mức giá trong
các tình huống cụ thể theo loại khách hàng, theo lượng mua, theo từng thời
điểm trong năm… định giá là khâu vô cùng quan trọng trong quá trình xây
dựng kế hoạch marketing.
Mục tiêu của chính sách giá:
o Tối đa hóa LN: khối lượng LN cao nhất mà DN có thể đạt được trong
khi vẫn thỏa mãn các mục tiêu về thị phần, thị trường, danh tiếng và
an toàn trong KD
o Giúp cho sp có điều kiện thuận lợi nhất khi thâm nhập và mở rộng
vùng thị trường thông qua giá thấp
o Giúp DN bảo vệ thị trường đã chiếm lĩnh bằng chiến lược giá phân
biệt
Một số chiến lược của chính sách giá:

o Chiến lược 1 giá:giá như nhau với tất cả các khách hàng => DN đảm
bảo được thu nhập, duy trì uy tín trong khách hàng, định giá và quản
lý giá dễ dàng. Tuy nhiên dễ dẫn tới tình trạng cứng nhắc về giá, kém
linh hoạt
o Chiến lược giá linh hoạt: giá khác nhau cho các khách hàng khác
nhau => hỗ trợ tốt hơn cho việc bán hàng, thông dụng trong KD nhỏ,
bán lẻ mặt hàng đắt tiền. Tuy nhiên quản ký giá khó khăn, tạo tâm ý
không hài lòng cho 1 số khách hàng
o Chiến lược “hớt váng”: đưa ra mức giá Max cho sp mới tung ra thị
trường nhằm thu LN cao. => giảm đáng kể số lượng khách hàng và
tạo điều kiện cho DN khác nhảy vào với mức giá thấp hơn.
o Chiến lược ngự trị: giá cả giảm xuống cùng với chi phí
o Chiến lược giá “xâm nhập”: định giá thấp trong thời gian dài để bán
được hàng với khối lượng lớn
o Chiến lược định giá khuyến mãi:điều chỉnh giá tạm thời nhằm xúc tiến
cho các hoạt động KD
o Chiến lược đinh “giá ảo”: định giá cao hơn mức giá cần bán => sau
đó dùng chính sách khuyến mãi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×