Tải bản đầy đủ

Tham luận về tình trạng quan liêu hiện nay và các giải pháp chống quan liêu

Môn:Đạo Đức Công Vụ
Lớp:Ks16f
Nhóm 13:
Gồm các thành viên:
Bùi Thanh Duy
Đỗ Hoàng Phúc
Lê Hoàng Bảo Bảo

Tham luận
Về tình trạng quan liêu hiện nay và các giải pháp chống quan liêu
1-Đặt vấn đề
Trong đời sống xã hội hiện nay vấn đề quan liêu đang là một tệ nạn,một căn bệnh gây
nhức nhối
a)Khái niệm
Quan liêu là lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu nhân dân,là những
người,những cơ quan lãnh đạo xa rời thực tế, việc gì cũng không sâu,chỉ đại
khái.Đối với công việc thì chuộng hình thức,chỉ biết khai hội,xem báo cáo trên giấy,không
kiểm tra đến nơi đến chốn
b)Tác hại của quan liêu
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Bệnh quan liêu hết sức nguy hiểm,
những người nào, nhất là lãnh đạo mà mắc phải bệnh này thì “có mắt

mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không
giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững”. Nguy hiểm hơn, bệnh quan
liêu “đã ấp ủ dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí”; có nạn
tham ô, lãng phí là vì có bệnh quan liêu ; nơi nào bệnh quan liêu càng
nặng thì nơi đó càng nhiều lãng phí, tham ô. Bệnh quan liêu tiếp tay
cho những cán bộ kém, những người xấu thoả sức đục khoét ngân khố,
tài sản quốc gia. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng
viên; phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính
phủ và nhân dân. Thực chất, bệnh quan liêu không phải chỉ đơn thuần
là sai lầm về tác phong, phương pháp công tác mà chính là một căn


bệnh nguy hiểm, có quan hệ trước hết và chủ yếu đến lập trường tư
tưởng, đạo đức cách mạng; có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của
Đảng và Nhà nước. Quan liêu đi liền với mệnh lệnh, cửa quyền, coi
thường quần chúng, làm khó cho người... Nó làm “biến dạng” các tổ
chức đảng và cơ quan nhà nước, làm cho những tổ chức đó vốn là cơ
quan lãnh đạo, đại diện quyền lực và là đầy tớ của dân trở thành những
tổ chức xa dân, đứng trên nhân dân, thoát ly thực tế, dẫn đến đề ra
quyết định, chính sách, chủ trương công tác không sát, thậm chí sai
lầm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ Đảng, Nhà nước và
quần chúng. Quan liêu là mặt đối lập rất nghiêm trọng với dân chủ
2-Thực trạng quan liêu hiện nay
a)Thực trạng
Hiện nay trong Đảng, một bộ phận không nhỏ cán bộ không thực hiện
lời Bác Hồ dạy:”Cần,kiệm,liêm,chính,chí công vô tư.Còn tệ nạn tham
nhũng,ỷ thế cậy quyền,làm giàu bất chính.Hậu quả là mất niềm tin
của nhân dân,gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng giữa Đảng viên
trong sạch và Đảng viên biến chất.
Từ khi nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN,mở
cửa,hội nhập,bên cạnh những thành tựu to lớn thì nạn tham ô,quan liêu
cũng diễn biến phức tạp.Trong đó tập trung nhiều ở lĩnh vực đầu tư xây
dựng cơ bản,quản lý sử dụng đất,quản lý doanh nghiệp nhà
nước,thu,chi ngân sách nhà nước và sự dụng tài sản công,…như:nạn
“chạy”,”xin” dự án,gian lận trong đấu thầu,mua bán thầu,chỉ định
thầu,khai khống vật tư,thiết bị,dùng vật liệu kém chất lượng,bớt xén
vật tư,nguyên liệu. Theo kết quả thanh tra thì tỉ lệ thất thoát trong xây
dựng lên tới hơn 10%,cá biệt một số công trình lên tới 30-40% tổng giá
trị công trình.Mỗi năm nhà nước đầu tư cho xây dựng hơn hàng tram
nghìn tỉ đồng,tính ra số tiền tham nhũng là rất lớn


Ngoài ra,nạn nhũng nhiễu,tham ô còn diễn ra cả ở lĩnh vực nhạy cảm
như chính sách xã hội.Đã không ít vụ cán bộ công chức nhận hối lộ để
làm hồ sơ thương binh giả,chiếm đoạt tiền xóa đói giảm ngèo,,tiền cứu
trợ đồng bào gặp thiên tai.Thậm chí cả cơ quan tư pháp cũng nhúng
tay vào bao che cho tham nhũng.Chính vì thế vấn đề quan liêu,tham ô
trở nên cực kỳ bức xúc,là giặc nội xâm cực kỳ nguy hiểm
Nhiều vụ việc như cán bộ có thái độ không tôn trọng người dân,quát
nạt,hách dịch vẫn thường xuyên xảy ra,nhiều video về thái độ quát


nạt,xúc phạm dân của cán bộ được tung lên mạn xã hội,youtube cho
thấy phần nào tình hình nghiêm trọng hiện nay,chính những cán bộ
biến chất này đã làm xấu bộ mặt hành chính đất nước,làm mất lòng tin
ở người dân
Tình trạng cán bộ công chức chuộng hình thức,làm việc không có thực
chất xảy ra thường xuyên hơn,nhiều cám bộ mỗi khi có sự kiện gì quan
trọng là tập trung hội nghị cho rình rang,lo trang hoàng thiết kết hội
trường,sân khấu cho hoàng tráng,gặp nhau thì chào hỏi bằng cách hô
vang khẩu hiệu của chủ trương Đảng làm như mình rất tận tụy nhưng
thực chất chỉ cố ra vẻ màu mè,làm việc chẳng tới đâu,kết quả công
việc thì qua loa mà còn làm tốn ngân sách rồi khai gian để xin
thêm,làm cho lòng dân không phục,hơn hết còn thường xuyên tiệc
tùng,đàm đúm bằng tiền công,sử dụng vô tư xe công,lãng phí thiết bị
của cơ quan,đi trễ về sớm,tất cả hành động trên vô hình chung tạo nên
khoảng cách không chỉ với dân mà còn với những cán bộ với
nhau,khoảng cách giữa cán bộ lâu năm và cán bộ mới,khoảng cách
giữa cán bộ ở các ban ngành với nhau,gây mất đoàn kết nghiêm trọng
nội bộ và hoàn toàn chẳng còn ý thức gì về phục vụ nhân dân

Tuy nhiên cũng nhìn nhận rằng thực tế trong những năm qua công tác
đấu tranh phòng chống quan liêu,tham nhũng đa đạt được những
thành tựu nhất định.Các vụ vi phạm ngày càng được phát hiện nhiều
hơn vì “có mới nói”,có đấu tranh,điều tra,lắng nghe ý kiến nhân dân thì
mới phát hiện ra nhiều sai phạm như vậy,nếu không biết không hay mà
cứ tưởng vẫn tốt đẹp mà để cho tiêu cực ung dung xảy ra thì mới là
điều tai hại.Và hậu quả của nhiều vụ sai phạm được khắc phục,thu hồi
lại được một phần không nhỏ tài sản của nhà nước và nhân dân,xử lý
nghiêm những hành động sai phạm đúng với hậu quả mà đối tượng
gây ra.
Tuy nhiên cuộc đấu tranh chống quan liêu,tham ô vẫn còn nhiều hạn
chế,tình hình phát hiện ngăn chặn và xử lý nhiều nơi còn chưa triệt
để,xử phạt không nghiêm làm nhân dân bức xúc.
b)Nguyên nhân của thực trạng:
Một là,ở nước ta mới thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN,cơ chế quản lý kinh tế-xã hội chưa hoàn thiện,còn không ít sở
hở,Cơ chế”Xin cho” ở các công trình,dự án vẫn còn tồn tại,cơ chế quản


lý,đầu tư xây dựng chưa thật chặt chẽ.Quyền hạn,trách nhiệm của cá
nhân,tập thể ở nhiều nơi chưa được xác định rõ,các chính sách thiếu
công khai,minh bạch,hoạt động thu,chi tài chính,bổ nhiệm cán bộ chưa
nghiêm.Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan,đơn vị
chưa tốt,nhiều thủ tục hành chính phiền hà chưa được xóa bỏ.

Hai là một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức suy thoái về phẩm
chất đạo đức,sa ngã trước sự cám dỗ vật chất,lý tưởng cách mạng
không vững vàng,nhiều cán bộ lãnh đạo chưa kiên quyết đấu tranh
chống quan liêu,tham nhũng,quản lý cấp dưới còn long lẻo,không hiệu
quả để họ biến chất,nhiều cán bộ cấp cao biến chất kéo theo toàn bộ
cơ quan sai phạm.Tình trạng nể nang còn tồn tại,phê bình và tự phê
bình chỉ tồn tại trên hình thức mà không có thực chất

Ba là ban cán sự Đảng hoặc cấp ủy trong các cơ quan bảo vệ pháp
luật(công an,kiểm sát,tòa án,thanh tra,kiểm tra,kiểm toán) chưa quan
tâm đúng mức đến hoàn thiện cơ cấu tổ chức,chức năng,nhiệm
vụ,quyền hạn,quy chế của đơn vị và ngành mình,chưa tang cường
đúng mức cán bộ có bản lĩnh vững vàng,phẩm chất đạo đức tốt vào các
đơn vị chủ chốt.Chưa đảm bảo tính công minh của pháp luật,những cán
bộ sai phạm bị xử lý chưa nghiêm.

Bốn là công tác tuyên truyền,giáo dục phòng chống tham nhũng,quan
liêu chưa huy động được sức mạnh của toàn xã hội,việc biểu dương
người có thành tích phòng chống tốt chưa được làm tốt

3-Giải pháp chống bệnh quan liêu
Chống bệnh quan liêu là chống những biểu hiện như: Tách rời quyền hành khỏi
quyền lợi và nguyện vọng tập thể; xem thường thực chất sự việc, trốn tránh trách
nhiệm, có thái độ thờ ơ với yêu cầu thực tế trong quản lý nhà nước và của cán bộ, nhân
viên; làm việc không theo nguyên tắc và những quy định của pháp luật; đùn đẩy trách
nhiệm, hậu quả xấu cho cấp trên hoặc cấp dưới; duy trì đẳng cấp, đặc quyền, đặc lợi;
khuynh hướng lãnh đạo cứng nhắc, cơ cấu tổ chức nhiều tầng; kéo dài, ngâm việc trong
thực hiện nhiệm vụ, làm việc thiếu kế hoạch, thiếu tiến độ, thụ động chờ đợi chỉ thị cấp


trên; nhỏ nhặt trong quan hệ với người dưới quyền và can thiệp vô căn cứ vào công việc
của họ; đầu óc thủ cựu, giấy tờ phiền phức, nhũng nhiễu dân chúng.
Để đấu tranh khắc phục bệnh quan liêu, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị
và đặc biệt là cấp cơ sở cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản như sau:
Một là: Chú trọng tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức và tâm lý xã hội
chống bệnh quan liêu không chỉ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lí mà trong
toàn xã hội.
- Hai là: Xây dựng cơ sở pháp lý chống quan liêu như: Hoàn thiện thể chế lãnh đạo
quản lý trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí chức danh; quy
định sự tương ứng giữa chức vụ, thẩm quyền và trách nhiệm; có kế hoạch,
chương trình hoạt động cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trực tiếp xuống cơ
sở tìm hiểu, nắm vững tình hình thực tế cơ sở…
- Ba là: Chú trọng sử dụng thông tin đại chúng, dư luận xã hội để khắc phục các
biểu hiện quan liêu; phát huy dân chủ thực sự trong cơ quan, đơn vị và trên địa
bàn cơ sở để tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân; xây dựng văn
hóa lãnh đạo, tăng cường thực hiện pháp chế và trật tự pháp luật cho mỗi cán bộ,
công chức.
- Bốn là: Trong điều kiện ở nước ta hiện nay, những giải pháp cơ bản trên phải
được tiến hành đồng bộ, gắn liền với cải cách hành chính, nhất là cải cách cơ cấu
tổ chức bộ máy và quá trình chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ, công chức.
Ngoài ra, cần chú ý thực hiện các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý, như: Tăng cường rèn luyện nâng cao lập trường tư tưởng – chính trị; rèn luyện
phẩm chất tâm lý, đạo đức; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao năng lực tổ chức
cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và rèn luyện, đổi mới phong cách lãnh đạo thông
qua thực tiễn sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.
-

4)Kết quả và phương hướng trong thời gian tới:
Thông qua việc thực hiện các giải pháp như trên, Đảng và Nhà nước ta đã đấu tranh
ngăn chặn và đẩy lùi phần nào tệ nạn quan liêu. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của
đời sống xã hội, tệ nạn quan liêu ở nước ta đang diễn ra rất phức tạp và ngày càng
nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực. Bộ máy của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính
trị xã hội còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hoạt động thiếu hiệu quả; thủ tục hành chính
còn rườm rà; thái độ, phong cách làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức còn có
biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân,…
Vì vậy, để thực hiện tốt công tác phòng, chống quan liêu. Đảng và Nhà nước cần có
nhiều chủ trương, biện pháp trong thời gian tới như:


Thứ nhất: Thật sự đề cao công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu vì vẫn còn một số
tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước còn chưa nhận thức hết tác hại của tệ nạn quan liêu;
chưa thấy rõ đấu tranh phòng, chống tệ nạn quan liêu là vấn đề cơ bản, lâu dài và cấp
thiết trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
trong tình hình hiện nay.
Thứ hai: Cần phải phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân; tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy nhà nước,…
Thứ ba: Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục
hành chính còn phức tạp,…
5) Kết luận:
Qua việc tìm hiểu về thực trạng quan liêu ở nước ta hiện nay, có thể thấy quan liêu là
một tệ nạn có ảnh hưởng vô cùng to lớn, là nguyên nhân làm nảy sinh nhiều căn bệnh
khác trong công tác lãnh đạo, quản lí cũng như trong đời sống xã hội như: tham nhũng,
lãng phí,… Vì vậy công tác phòng, chống quan liêu cần phải được Đảng, Nhà nước và xã
hội đặc biệt quan tâm. Muốn chiến thắng quan liêu cần phải có sự lãnh đạo chặt chẽ;
đẩy mạnh thực hành dân chủ; tăng cường pháp luật, kỉ cương; có tổ chức và kế hoạch
phù hợp.
Nội dung tham luận được chọn lọc từ nguồn: http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-dautranh-chong-tinh-trang-quan-lieu-tham-o-lang-phi-hien-nay-36306/
Và sự đóng góp thêm của các thành viên trong nhóm

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×