Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 31 bài: Kể chuyện Chiếc rễ đa tròn

Tuần: 31

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT 2

KỂ CHUYỆN
CHIẾC RỄ ĐA TRÒN
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1, Rèn kỹ năng nói:
- Nhớ truyện, sắp xếp lại thứ tự 3 tranh (sách giáo khoa) theo đúng diễn biến trong câu
chuyện.
- Kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện một cách tự nhiên.
2, Rèn kỹ năng nghe:
- Chăm chú nghe bạn kể để nhận xét lời kể của bạn hoặc kể tiếp lời kể của bạn.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A/ Kiểm tra bài cũ.
- 3 học sinh nối tiếp nhau kể 3 đoạn của câu chuyện “Ai ngoan sẽ được thưởng”.
+ Tại sao Bác lại khen Tộ?
B/ Dạy bài mới.
1, Giới thiệu bài:
2, Hướng dẫn kể chuyện.
a, Sắp xếp lại các tranh theo diễn biến câu chuyện.

- Giáo viên treo 3 tranh minh hoạ theo thứ tự sách giáo khoa, học sinh quan sát, nói vắn
tắt nội dung từng tranh.
- Học sinh suy nghĩ và sắp xếp lại thứ tự các tranh theo đúng diễn biến..


b, Hướng dẫn học sinh kể từng đoạn theo tranh.
- Học sinh tập kể từng đoạn câu chuyện theo tranh, sau mỗi lần kể cho học sinh nhận xét
và bổ sung.
- Đại diện các nhóm thi kể tiếp sức.
c, Kể toàn bộ câu chuyện.
- 3, 4 học sinh đại diện cho nhóm thi kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.
C/ Củng cố, dặn dò:
- Vài học sinh nói về tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi qua câu chuyện.
- Học sinh về nhà kể lại câu chuyện cho người khác nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×