Tải bản đầy đủ

ĐỀ thi vào 10 Văn Hải Phòng 0809

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
HẢI PHÒNG NĂM HỌC 2008-2009

ĐỀ CHÍNH THỨC
MÔN THI : NGỮ VĂN
Thời gian làm bài : 120 phút , không kể thời gian giao đề
Chú ý :
- Đề thi gồm có 02 trang .
- Học sinh làm bài vào tờ giấy thi .
Phần I : Trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm )
Đọc đoạn văn sau và chọn chỉ một chữ cái trước phương án đúng .
Hai ông con theo bậc cấp bước xuống đồi,đến mặt đường nhìn nên ,không thấy
người con trai đứng đấy nữa .Anh ta đã vào nhà trong.Ông xách cái làn trứng,cô ôm bó
hoa to .Lúc bấy giờ ,nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó
đuốc lớn.Nắng chiếu làm cho bó hoa càng thêm rực rỡ và làm cho cô gái cảm thấy mình
rực rỡ theo.Hai người lững thững đi về phía chiếc xe đỗ,im lặng rất lâu .Bỗng bác già
nhìn đồng hồ nói một mình:
- Thanh niên bây giờ lạ thật ! Các anh chị cứ như con bướm.Mà đã mười một
giờ,đến giờ “ốp” đâu? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhỉ?
Cô gái liếc nhìn bác già một cái rất nhanh ,tự nhiên hồi hộp ,nhưng vẫn im lặng
. (Lặng lẽ Sa Pa,Ngữ văn 9,tập 1 trang 188)

1.Tác giả của đoạn văn trên là ai?
A.Kim Lân C.Nguyễn Minh Châu
B.Nguyễn Thành Long D.Nguyễn Quang Sáng
2.Người kể chuyện trong đoạn văn là
A.Cô gái C.Người bác già
B.Người con trai D.Người kể dấu mặt
3.Đoạn văn sử dụng hình thức
A.độc thoại C.đối thoại
B.độc thoại nội tâm D.cả độc thoại và đối thoại .
4.Truyện Lặng lẽ Sa Pa được sáng tác trong giai đoạn nào?
A.1945-1954 C.1964-1975
B.1954-1964 D. Sau 1975
5.Từ gạch chân trong tổ hợp từ “đến mặt đường nhìn lên “ được hiểu theo nghĩa nào?
A.Nghĩa gốc
B.Nghĩa chuyển
C.Nghĩa chuyển theo phương thức ẩn dụ
D.Nghĩa chuyển theo phương thức hoán dụ
5.Khi viết câu “Các anh chị cứ như con bướm “, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ
A. nhân hóa B.ẩn dụ C.nói quá D.so sánh
7.Xét về cấu tạo ngữ pháp,câu văn “ Nắng chiếu làm cho bó hoa càng thêm rực rỡ và làm
cho cô gái cảm thấy mình rực rỡ theo” thuộc loại nào?
A.Câu đơn bình thường
B.Câu đơn có thành phần mở rộng
C.Câu ghép có dùng từ nối các vế câu
D.Câu ghép không dùng từ nối các vế câu
8.Những từ in đậm trong đoạn văn dùng để thực hiện phép liên kết nào?
A.Phép lặp từ ngữ C.Phép nối
B.Phép thế D.Phép đồng nghĩa
Phần II :Tự luận (8,0 điểm)
Câu 1(1 điểm ):
Trong sách Ngữ văn 9,tập 2 có câu thơ:Đất nước bốn ngàn năm
a) Viết tiếp chính xác 3 câu thơ liền sau câu thơ trên
b) Cho biết 4 câu thơ em vừa hoàn thành có ở văn bản đã học nào? Tác giả là ai?
Câu 2(2 điểm):
Viết đoạn văn (độ dài 8-10 câu) , nêu rõ tác dụng của yếu tố kì ảo mà tác giả sử dụng
trong đoạn truyện dưới đây.
Lúc đến nhà ,Phan đem chuyện kể lại với họ Trương.Ban đầu Trương không tin
.Nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng ,chàng mới sợ hãi mà nói:
-Đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi .
Chàng bèn theo lời , lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả
thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau có đến năm mươi
chiếc xe cờ tán ,võng lọng,rực rỡ đầy sông,lúc ẩn ,lúc hiện.
Chàng vội gọi , nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào :
-Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ .Đa tạ tình chàng,
thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa .
Rồi trong chốc lát ,bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất .”
(Chuyện người con gái Nam Xương,Ngữ văn 9,tập 1 trang 48)
Câu 3.(5,0 điểm):
Cảm nhận về vẻ đẹp của những cô gái thanh niên xung phong trong văn bản Những
ngôi sao xa xôi ( Lê Minh Khuê ).
……………………Hết……………………….

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×