Tải bản đầy đủ

Báo cáo thành tích CĐCS

công đoàn giáo dục sầm sơn
cđcs truờng thcs quảng tiến
báo cáo thành tích
hoạt động cđcs năm học 2006-2007
đề nghị lđlđ tỉnh thanh hoá khen thởng
1
báo cáo thành tích của tập thể
đề nghị lđlđ tỉnh thanh hoá khen thởng
I- Khái quát đặc điểm tình hình đơn vị
1- Quá trình hình thành, phát triển của đơn vị :
-Trờng THCS Quảng Tiến thành lập năm 1993.Đến nay đã trải qua 14 năm
xây dựng và trởng thành. Trong thời gian qua số học sinh của nhà Trờng đã
tăng 7-8 lần, cơ ngơi bộ mặt đã nhiều thay đổi. Năm học 2006-2007 nhà Trờng
đã có 62 Đoàn viên công đoàn, 27 lớp gồm 1053 học sinh. trong nhà Trờng có
một chi bộ 26 đảng viên, 7 đối tợng Đảng,Chi Đoàn. Các tổ chức công đoàn,
chữ thập đỏ, chi đội khyến học cùng hoạt đông song song với chuyên môn
chính quyền nhà Trờng.
Trong thời gian xây dựng và phấn đấu nhà Trờng đã đợc công nhận là Tr-
ờng tiên tiến cấp thị xã 6 năm và Trờng tiên tiến cấp tỉnh đợc Sở Giáo Dục và
Đào Tạo Thanh Hoá tặng bằng khen 1năm. Đặc biệt năm học 2002-2003,2003-
2004,2004-2005 nhà Trờng đợc UBND tỉnh Thanh Hoá tặng bằng khen danh

hiệu Trờng tiên tiến suất sắc. Tổng kết 10 năm thực hiện công cuộc vận động "
Kỷ cơng, tình thong, trách nhiệm" nhà Trờng đợc Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Tỉnh Thanh Hoá tặng gấy khen. Ngoài ra nhà Trờng còn đợc UBND thị xã Sầm
Sơn khen về mặt công tác nh:10 thực hiện tốt luật "Chăm sóc, bảo vệ và giáo
dục trẻ em" hoạt đông văn hoá văn nghệ, quản lí tài chính Chi bộ Đảng nhà
tròng 13 năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Các tổ chức
công đoàn,Đoàn Thanh Niên, Đội thiếu niên, chữ thập đỏ đã đợc các cấp từ thị
đến cấp tỉnh, cấp trung ơng khen thỏng về thành tichí hoạt động qua các năm.
Trờng THCS Quảng Tiến đựoc tách khỏi khối phổ thông cơ sở từ năm học
1993-1994 vói quá trình phát triển đội ngũ và quy mô Trờng lớp nh sau
*Năm học 1993-1994
- Tổng số cán bộ giáo viên: 17 ngời
- Tổng số lớp: 09 lớp
- Tổng số học sinh : 335 HS
*Năm học 1994-1995
- Tổng số cán bộ giáo viên: 21 ngời
- Tổng số lớp: 11 lớp
- Tổng số học sinh: 540 HS
*Năm học 1995-1996
- Tổng số cán bộ giáo viên: 23 ngời
- Tổng số lớp: 15 lớp
- Tổng số học sinh: 608 HS
*Năm học 1996-1997
- Tổng số cán bộ giáo viên: 26 ngời
2
- Tæng sè líp: 17 líp
- Tæng sè häc sinh: 710 HS
*N¨m häc 1997-1998
- Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 31 ngêi
- Tæng sè líp: 20 líp
- Tæng sè häc sinh: 884 HS
*N¨m häc 1998-1999
- Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 40 ngêi
- Tæng sè líp: 22 líp
- Tæng sè häc sinh: 902 HS
*N¨m häc 1999-2000
- Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 41 ngêi
- Tæng sè líp: 25 líp
- Tæng sè häc sinh: 1050 HS
*N¨m häc 2000-2001


- Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 44 ngêi
- Tæng sè líp: 25 líp
- Tæng sè häc sinh: 1172 HS
*N¨m häc 2001-2002
- Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 47 ngêi
- Tæng sè líp: 26 líp
- Tæng sè häc sinh: 1184 HS
*N¨m häc 2002-2003
- Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 53 ngêi
- Tæng sè líp: 30 líp
- Tæng sè häc sinh: 1343 HS
*N¨m häc 2003-2004
- Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 60 ngêi
- Tæng sè líp: 30 líp
- Tæng sè häc sinh: 1337 HS
*N¨m häc 2004-2005
- Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 64 ngêi
- Tæng sè líp: 30 líp
- Tæng sè häc sinh: 1326 HS
*N¨m häc 2005-2006
- Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn: 63 ngêi
3
- Tổng số lớp: 29 lớp
- Tổng số học sinh: 1226 HS
*Năm học 2006-2007
- Tổng số cán bộ giáo viên: 62 ngời
- Tổng số lớp: 27 lớp
- Tổng số học sinh: 1056 HS
2-Tình hình đội ngũ CNVC, đoàn viên công đoàn, các tổ chức quần chúng
- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà Trờng là lực lợng nòng cốt, có tác dụng tích cực
và quyết định trong việc nâng cao chất lợng giáo dục trong nhà Trờng. Nhận
thức rõ điều quan trọng nói trên, tổ chức công đoàn đã kết hợp cùng BGH nhà
Trờng đã thực hiện nhiều biện pháp giáo dục t tởng cho đội ngũ CBGV nhằm
xây dựng bồi dõng đội ngũ CBGV trở thành tập thể s phạm vững mạnh
- Trong những năm qua, công đoàn cơ sở Trờng THCS Quảng Tiến đã hoạt
động tích cực thực hiện nhiệm vụ công đoàn, tổ chức công đoàn đã thực sự là
một khối đoàn kết vững chắc, là tổ ấm của ngời lao động, là đòn thúc đẩy hoạt
động chuyên môn của nhà Trờng.
3- Nhiệm vụ chính trị của chuyên môn
Với nhiệm vụ, chức năng của mình, tổ chúc công đoàn đã luôn bám sát
thực hiên 4 chơng trình hoạt động của tổ chức công đoàn, do đó trong năm học
đã có tác dụng thúc đẩy hoạt đông chuyên môn của nhà Trờng đạt nhiều kết
quả đáng kể, hoàn thành nhiệm vụ chính trị chuyêm môn của nhà Trờng
đặc biệt năm học 2006 - 2007 cán bộ đoàn viên công đoàn đã tham gia tích cực
tự giác cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích
trong giáo dục, đợc các cấp kiểm tra tuyên dơng về tinh thần và biện pháp thực
hiện.
4- Những khó khăn thuận lợi
Trờng THCS Quảng Tiến tử sau ngày tái lập ( tháng 8 năm 1993 ) đến nay đã
phát triển và trởng thành về mọi mặt trong đó cơ sở vật chất nhà Trờng là một
điều kiện thiết yếu để nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện đã không ngừng đ-
ợc tăng cờng và đổi mới. tuy đã xây dựng đợc cơ ngơi nhà Trờng tơng đối
đoàng hoàng đáp ứng đợc những yêu cầu tối thiểu của các hoạt động giáo dục
nhng so với nhu cầu của việc đổi mới hiện đại hoá nhà Trờng thì : Cơ sở vật
chất nhà Trờng, các hoạt động khác của hoạt động giáo dục nhà Trờng cha đáp
ứng và đảm bảo

a- Thuận lợi
*Về phía nhà Trờng:
4
- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà Trờng là một tập thể s phạm mạnh có ý
thức tổ chức kỷ luật tinh thần trách nhiệm cao. Có tinh thần đoàn kết cộng đồng
trách nhiệm ý thức xây dựng nhà Trờng tiến bộ vững mạnh, có tỉ lệ đạt chuẩn
về trình độ chuyên môn cao
- Trong nhiều năm qua nhà Trờng đã xây dựng đợc nề nếp, kỉ cơng một
cách vững chắc trong moi hoạt động : từ việc giảng dạy của cán bộ giáo viên
đến việc học của học sinh.
*Về phía địa phơng :
- đảng bộ chính quyền địa phơng quan tâm với sự phát triển sự nghiệp giáo
dục ở địa phơng.
-Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho nhà Trờng
b-Khó khăn
-Điều kiện kinh tế của nhân dân địa phơng phát triển không đồng đều, một
bộ phận gia đình học sinh còn khó khăn trong đời sống. Một bộ phận gia đình
học sinh thiếu quan tâm tới việc học hành của con em.
-Chất lợng giáo dục nhà trờng về : Học sinh giỏi và đại trà cha ổn định và tỉ
lệ đạt khá giỏi còn thấp
-Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trờng trình độ không đồng đều, còn một bộ
phận giáo viên cha đạt chuẩn trình độ cấp dạy.
-Cơ sở vật chất còn thiếu nhiều so với tiêu chuẩn.
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×