Tải bản đầy đủ

Mọi quyết định hành chính đều được ban hành theo thủ tục hành chính

Mọi quyết định hành chính đều được ban hành theo thủ tục hành chính
Đúng
Vì:
Quyết định hành chính là….Giáo trình
Mỗi dạng quyêt định pháp luật thì có 1 trình tự, thủ tục ban hành riêng, trong đó quyết định lập pháp đc
tiến hành theo thủ tục lập pháp, quyết định tư pháp thì đc tiến hành theo thủ tục tố tụng và quyết định
hành chính thì ban hành theo thủ tục hành chínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×