Tải bản đầy đủ

Các biện pháp cưỡng chế hành chính chỉ áp dụng cho vi phạm hành chính

Các biện pháp cưỡng chế hành chính chỉ áp dụng cho vi phạm hành chính.
Sai
Vì: Cưỡng chế nhà nước xã hội chủ nghĩa là cưỡng chế của đa số đối với thiểu số và được áp dụng trong
giới hạn do pl quy định 1 cách chặt chẽ. Đó là bạo lực dựa trên cơ sở pháp luật, vừa đảm bảo việc tuân thủ
nghiêm chỉnh pháp luật, kỉ luật nhà nước đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, cơ quan,
tổ chức có liên quan. Có 4 loại cưỡng chế nn bao gồm: Cưỡng chế hình sự, dân sự, kỉ luật, hành chính
Cưỡng chế hành chính là biện pháp cưỡng chế nhà nước do các cơ quan và người có thẩm quyền quyết
định áp dụng đối với cá nhân hay tổ chức có hành vi vi phạm hành chính hoặc đối với một số cá nhân, tổ
chức nhất định với mục đích ngăn chặn hay phòng ngừa vì lí do an ninh quốc phòng hoặc lợi ích quốc gia.
Vậy có 1 số trường hợp cưỡng chế hành chính áp dụng cho một số cá nhân, tổ chức nhất định với mục
đích ngăn chặn hay phòng ngừa vì lí do an ninh quốc phòng hoặc lợi ích quốc gia. Ví dụ như: Tạm giữ
người, trưng dụng, trưng muaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×