Tải bản đầy đủ

Công dân thực hiện nghĩa vụ trong quản lí hành chính nhà nước là sự kiện pháp lý

Công dân thực hiện nghĩa vụ trong quản lí hành chính nhà nước là sự kiện pháp lý
Sai

Có những hành vi thực hiện nghĩa vụ ko phải là sự kiện pháp lí (sự kiện pháp lí bao gồm sự biến và hành
vi, sự phát sinh, chấm dứt của chúng làm cơ sở phát sinh, chấm dứt 1 quan hệ PL nào đó). Có những hành
vi thực hiện nghĩa vụ trong quản lí HCNN nhưng ko làm phát sinh QHPL, ví dụ: đội mũ bảo hiểm khi đi xe
máy...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×