Tải bản đầy đủ

Tất cả mọi trường hợp bị phạt tiền đều được nộp tiền phạt nhiều lần

Tất cả mọi trường hợp bị phạt tiền đều được nộp tiền phạt nhiều lần.
Sai

Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính đã quy định khi có đầy đủ các điều kiện được nêu thì mới. nộp phạt
tiền nhiều lầnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×