Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có KH ở người

MÔN SINH HỌC 11 CB

GIÁO ÁN TIẾT 50
Bài 47. ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ
SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
Sau khi học xong bài này, học sinh cần:
− Trình bày được một số biện pháp điều khiển sinh sản ở động vật.
− Nêu được sinh đẻ có kế hoạch là gì và giải thích được vì sao phải sinh đẻ có kế hoạch.
− Kể tên một số biện pháp tránh thai chủ yếu và trình bày được cơ chế tác đụng của chúng.
2. Kỹ năng
− Thông qua hình ảnh HS cách hệ thống hoá kiến thức.
− Ứng dụng kiến thức vào sản xuất chăn nuôi.
II. Phương tiện dạy học:
− Siêu tầm tranh ảnh liên quan đến bài học.
− Bảng 47 SGK.
III. Phương pháp giảng dạy:
− Trực quan, vấn đáp, thảo luận, giải thích tìm tòi bộ phận.
IV. Lên lớp:
1. Ổn định lớp

2. Giới thiệu thầy cô dự giờ (nếu có).
3. Kiểm tra bài cũ: câu 1, 2, 3 SGK trang 181.
4. Giảng bài mới:
Dẫn nhập: Tại sao cần tăng cường sinh sản ở động vật, nhưng cần giảm sinh đẻ ở người ? Để
giải quyết vấn đề này người ta phải làm gì ?...
Bài 47. ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT VÀ
SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
Hoạt động thầy giáo
Hoạt động học sinh
Nội dung
* GV đặt vấn đề: Cho biết một * HS nghiên cứu SGK, thảo I. Điều khiển sinh sản ở động
số biện pháp làm tăng sinh sản luận và trả lời:
vật :
trong chăn nuôi ?
- Thay đổi số con.
1. Một số biến pháp thay đổi
+ Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích số con :
thích.
- Bằng cách sử dụng hoocmôn
+
Thụ
tinh
nhân
tạo.
- Cụ thể ta chúng ta phải làm
hoặc chất kích thích tổng hợp;
+ Thay đổi các yếu tố môi trường.
những công việc nào ?
thay đổi các yếu tố môi trường;
+ Nuôi cấy phôi.
nuôi cấy phôi; thụ tinh nhân tạo.
- Điều khiển giới tính.
- Cho ví dụ ?
2. Một số biện pháp điều khiển
* Ngoài ví dụ SGK, học sinh * HS trình bày ví dụ SGK:
giới tính :
lấy thêm ví dụ ?
- Bằng cách tách, chọn tinh
- Nuôi cấy phôi giải quyến vấn
trùng cho thụ tinh tuỳ thuộc vào


Giúp
một
số
cặp
vợ
chồng

đề gì trong sinh đẻ ở người ?
nhu cầu; sử dụng hoocmôc.
sinh có thể sinh con.
- Thụ tinh ngoài cơ thể.
- Tại sao hiện nay cấm xác
- Hiện nay vẫn còn tồn tại những quan
định giới tinh của thai nhi niệm không đúng về sinh con trai, con
người ?
gái nên nhiều cặp vợ chồng tìm mọi


MÔN SINH HỌC 11 CB
- Có thể sử dụng các biện pháp
điều khiển giới tính ở người
không ? Tại sao ?
- Hiện nay, nước ta đang vận
động mỗi cặp vợ chồng nên
sinh bao nhiêu con ? Giới hạn
tuổi nào thì không nên sinh
con ? Khoảng cách giữa 2 lần
sinh là bao nhiêu ?
- Sinh đẻ có kế hoạch là gì ?
- Tại sao phải sinh đẻ có kế
hoạch ?
(GV giải thích thêm)

- Vậy phải cần phải làm gì để
sinh đẻ có kế hoạch ?
(Trứng sau khi rụng chỉ sống được
khoảng 1 ngày, tinh trùng có thời
gian sống trong cơ quan sinh dục nữ
là 3 ngày. Thời điểm chín và rụng
trứng có thể sai lệch đi 3 ngày nên
để tránh mang thai, người ta phải
tránh giao hợp trước ngày rụng
trứng khoảng 6 ngày và sau ngày
rựng trứng khoảng 4 ngày
- Dùng bao cao su ngoài việc tránh
mang thai còn tránh được các bệnh
truyền nhiễm.)

- Riêng việc phá thai (nao, hút
thai) không được côi là biên
pháp sinh đẻ có kế hoạch. Nó
để lại nghiên trọng cho người
phụ nữ. Có thể dẫn tới vô sinh,
thậm chí tử vong.

cách để xác định giới tính của thai nhi.
Nếu là con gái thì có thể huỷ bỏ. Điều
này mất cân bằng về giới trong xã hội
→ để lại hậu quả khó lường.

II. Sinh đẻ có kế hoạch ở người
* HS thảo luận, trả lời:
- Có từ 1 – 2 con.
- Không nên sinh con trước tuổi
trưởng thành (tuổi cho phép kết
hôn ở nữ là 18)
- Khoảng cách giữa 2 lần sinh
1. Sinh đẻ có kế hoạch :
không dưới 3 năm.
- Là điều chỉnh về số con, thời
⇒ Đó là sinh đẻ có kế hoạch.
điểm sinh con và khoảng cách
sinh con sao cho phù hợp với
việc nâng cao chất lượng cuộc
- Để nâng cao chất lượng cuộc
sống của mỗi cá nhân, gia đình
sống của mỗi cá nhân, gia
và xã hội.
đình và xã hội.
- Giảm áp lực đối với phát triển
kinh tế, xã hội, tài nguyên và
môi trường.
2. Các biện pháp tránh thai :
* HS quan sát bảng 47, thảo
- Tính ngày rụng trứng để
luận và trả lời:
tránh giao hợp vào ngày đó.
- Bao cao su tránh thai.
- Thuốc viên tránh thai.
- Sử dụng dụng cụ tử cung
chống lại sự làm tổ của hợp tử
ở tử cung.
- Triệt sản nữ (đình sản nữ) cắt
và thắt 2 đầu của ống dẫn trứng.
- Triệt sản nam (đình sản nam)
cắt và thắt ống dẫn tinh.
- Ngoài ra có thể dùng thuốc
viên Postinor để tránh thai
khẩn cấp.

5. Củng cố: HS đọc và nhờ phần tóm tắt in nghiêng trong khung ở cuối bài.
6. Bài tập về nhà: Hoàn thành các câu hỏi sau bài học trong SGK, SBT.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×