Tải bản đầy đủ

THẢO LUẬN XÂY DỰNG LÝ THUYẾT KẾ TOÁN

LOGO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
VIỆN SAU ĐẠI HỌC

THẢO LUẬN

XÂY DỰNG LÝ THUYẾT KẾ TOÁN

GVHD : TS Trần Văn Thảo
HVTH : Nhóm 7
Lớp
: KTKT Đêm – K21
1


LOGO

Danh sách nhóm 7
1. Phạm Anh Dũng
2. Ngô Thị Thúy Hòa

3. Trần Thanh Ánh Nguyệt
4. Nguyễn Vương Thành Long
5. Ngô Đình Thao
6. Phạm Thị Thanh Nga
7. Nguyễn Thị Hà Nhung
8. Đặng Thị Thanh Thảo

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2


LOGO

Nội dung tình huống

Bang Missouri đấu tranh để chống lại việc đóng
cửa nhà máy của Ford
 Tình trạng thất nghiệp là 1 vấn nạn cho bất cứ
quốc gia nào. Nhưng khi thất nghiệp là hậu quả
của việc đóng cửa một nhà máy lắp ráp, hoạt
động được 54 năm của hãng Ford thì đây lại là 1
vấn đề nhạy cảm hơn nhiều. Ở St.louis, bang
Misouri, đang chuẩn bị để chống đối kịch liệt
việc đóng cửa nhà máy lắp ráp Hazelwood và sa
thải 2600 công nhân của hãng.
3


LOGO

Nội dung tình huống


Bang Missouri đấu tranh để chống lại việc đóng
cửa nhà máy của Ford
 Tiểu bang vừa nhận được 500.000 USD tiền trợ
cấp từ văn phòng hỗ trợ phát triển kinh tế Bộ
Thương mại Mỹ nhằm hỗ trợ chiến dịch trên, để
thuyết phục Ford từ bỏ quyết định trên.

4


LOGO

Nội dung tình huống

Bang Missouri đấu tranh để chống lại việc đóng
cửa nhà máy của Ford
 Có ý kiến cho rằng bản BCTC cuối năm phải
thuyết phục được nhà sản xuất xe hơi quy mô
lớn rằng nhà máy lắp ráp Hazelwood thực sự có
khả năng tạo ra lợi nhuận. Nếu không,nhiệm vụ
mới đặt ra cho công ty là tìm kiếm các phương
án để áp dụng cho nhà máy mới và đào tạo lại
cho công nhân.

5


LOGO

Nội dung tình huống

Bang Missouri đấu tranh để chống lại việc đóng
cửa nhà máy của Ford
 Thật không may, Ford vừa chỉ ra rằng nó không
có nhiều cơ hội để cứu vãn nhà máy. Hazelwood
là 1 trong 5 nhà máy hiện đang đối mặt với việc
đóng cửa và 35.000 người sẽ mất việc làm.
Những tổn thất này là một phần của kế hoạch tái
cấu trúc công ty đã được triển khai nhằm giúp
Ford tìm kiếm lại lợi nhuận. Công ty này đã thua
lỗ 800 triệu USD chỉ trong quý đầu năm 2002. Đó
là lần thua lỗ thứ 4 liên tiếp của công ty.
6


LOGO

Yêu cầu tính huống

Bang Missouri đấu tranh để chống lại việc đóng cửa
nhà máy của Ford
1)Từ báo cáo trên, hãy sử dụng thuyết tam đoạn luận để
trình bày ngắn gọn theo hình thức quy nạp để giải
thích: Tại sao nhà máy lắp ráp của Ford cần phải
ngừng hoạt động.

 Giải thích vai trò của quan hệ cấu trúc trong lý
thuyết của bạn.
 Giải thích vai trò của quan hệ ngữ nghĩa trong
lý thuyết của bạn.
 Giải thích vai trò của quan hệ thực dụng trong
lý thuyết của bạn
7


LOGO

Yêu cầu tình huống

Bang Missouri đấu tranh để chống lại việc đóng cửa
nhà máy của Ford
2) Từ báo cáo trên, hãy sử dụng thuyết tam đoạn luận
để trình bày ngắn gọn theo hình thức diễn dịch để giải
thích : Tại sao chính phủ cần phải trợ cấp cho Ford.

 Giải thích vai trò của quan hệ cấu trúc trong lý
thuyết của bạn.
 Giải thích vai trò của quan hệ ngữ nghĩa trong
lý thuyết của bạn.
 Giải thích vai trò của quan hệ thực dụng trong
lý thuyết của bạn.
8


LOGO

Giải quyết tình huống
Câu 1

 Lý thuyết cấu trúc

 Tiền đề 1: Nhà máy Hazelwood hoạt động không hiệu quả
 Tiền đề 2: Công ty Ford thực hiện tái cấu trúc doanh
nghiệp bằng cách đóng cửa các nhà máy hoạt động không
hiệu quả
 Tiền đề 3: Đóng cửa nhà máy hoạt động không hiệu quả
sẽ giúp Ford cắt giảm chi phí
 Kết luận: Ford cần đóng cửa nhà máy hoạt động không
hiệu quả để tìm kiếm lợi nhuận

9


LOGO

Giải quyết tình huống
Câu 1

 Lý thuyết ngữ nghĩa

 Tiền đề 1: Ford cần cắt giảm chi phí thông qua

việc đóng cửa nhà máy hoạt động không hiệu quả
 Tiền đề 2: Chính phủ hỗ trợ $500.000 để Ford

không đóng cửa nhà máy Hazelwood
 Kết luận: Ford cần đóng cửa nhà máy hoạt động

không hiệu quả
10


LOGO

Giải quyết tình huống
Câu 1

 Lý thuyết thực dụng

 Tiền đề 1: Công ty Ford đang thua lỗ cần tái cấu trúc
doanh nghiệp
 Tiền đề 2: Sa thải công nhân là một phần trong
chiến dịch tái cấu trúc những nhà máy hoạt động
không hiệu quả của Ford
 Tiền đề 3: Nhà máy Hazelwood hoạt động không
hiệu quả
 Kết luận: Ford cần đóng cửa và sa thải công nhân
của nhà máy hoạt động không hiệu quả
11


LOGO

Giải quyết tình huống
Câu 2

 Lý thuyết cấu trúc

 Tiền đề 1: Thất nghiệp gây lo ngại cho xã hội
 Tiền đề 2: Công ty Ford muốn đóng cửa nhà máy
sẽ làm 35.000 công nhân mất việc
 Kết luận (tiền đề 3): Ford đóng cửa nhà máy gây
lo ngại cho xã hội
 Tiền đề 4: Chính phủ muốn giảm lo ngại cho xã hội
 Tiền đề 5: Công ty sẽ không đóng cửa nhà máy khi
có trợ cấp từ chính phủ
 Kết luận: Chính phủ nên trợ cấp cho Ford
12


LOGO

Giải quyết tình huống
Câu 2

Lý thuyết ngữ nghĩa
 Tiền đề 1: Số tiền chính phủ viện trợ cho các
doanh nghiệp sẽ không mang lại hiệu quả
 Tiền đề 2: Nhà máy của Ford cố gắng duy trì
hoạt động
 Kết luận: Chính phủ nên trợ cấp cho Ford.
13


LOGO

Giải quyết tình huống
Câu 2

 Lý thuyết thực dụng
 Tiền đề 1: Thất nghiệp là một tổn thất lớn cho xã
hội mà chính phủ không mong muốn
 Tiền đề 2: Nhà máy của Ford đóng cửa làm
35.000 lao động thất nghiệp
 Kết luận: Chính phủ nên trợ cấp cho nhà máy.

14


Cảm ơn thầy và các anh chị đã chú ý lắng
nghe!
Xây dựng lý thuyết kế toán

LOGO
15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×