Tải bản đầy đủ (.docx) (72 trang)

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Phát triển phát thanh truyền hình thông tin (EMICO).docx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.3 MB, 72 trang )

Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
LỜI MỞ ĐẦU
Đại hội Đảng lần VI được coi là mốc lịch sử cho sự phát triển của nền
kinh tế Việt Nam. Chủ trương chuyển đổi cơ chế từ tập trung bao cấp sang nền
kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã khuyến khích tất cả các thành
phần kinh tế phát triển. Đây được coi là bước đi đột phá trong đường lối chính
sách của Đảng và nhà nước Việt Nam, góp phần bừng tỉnh nền kinh tế tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói
riêng ở nước ta trưởng thành và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô sản xuất và phát triển hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần tích cực vào thoả mãn ngày càng tốt
hơn nhu cầu tiêu dùng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Cơ chế thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải chủ động, linh hoạt
trong kinh doanh phấn đấu bảo toàn vốn và có lãi nếu không sẽ không thể tồn
tại trên thị trường trước sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp khác. Tồn
tại và phát triển là mục tiêu hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi
doanh nghiệp. Muốn đạt được điều này, doanh nghiệp cần tổ chức tốt nghiệp
vụ bán hàng, nhanh chóng thu hồi vốn, bù đắp các chi phí bỏ ra và xác định
đúng đắn kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường giữ vai trò là cầu
nối giữa sản xuất với tiêu dùng. Chỉ khi tiêu thụ thì giá trị sử dụng của hàng
hoá mới được thực hiện, hoàn thiện hơn về nhiều mặt nhờ đó đến tay người
tiêu dùng và lao động của toàn bộ doanh nghiệp mới được thừa nhận. Có thể
hiểu quá trình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là việc mua vào- dữ
trữ và bán ra các loại hàng hoá, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ. Mỗi nghiệp vụ
đều có ảnh hưởng nhất định đến kết quả kinh doanh, đều có tác động đến hiệu
1
Hoàng Nam lớp K9
1
1
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh


quả của doanh nghiệp, song bán hàng là khâu cuối cùng và có tính quyết định
đến hiệu quả của quá trình kinh doanh.
Bởi vì chỉ khi bán được hàng hoá và bán với khối lượng lớn thì doanh
nghiệp mới có thể hạn chế được những rủi ro trong kinh doanh, có thu nhập để
bù đắp chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra đặc biệt là trong quá trình tái sản
xuất giản đơn tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn và thực hiện giá trị của lao
động. Đây cũng là điều kiện cần thiết để doanh nghiệp tạo ra việc làm cho
người lao động, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và
thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Ngược lại, những doanh nghiệp không
bán được hàng hoá thì dần lâm vào tình trạng hoạt động khó khăn, kinh doanh
kém hiệu quả và có thể đi tới chỗ phá sản.
Đó chính là vấn đề được các nhà quản lý doanh nghiệp đặc biệt quan
tâm vì kết quả bán hàng là mục đích hoạt động của doanh nghiệp thương mại.
Kế toán, với vai trò là một công cụ quản lý có hiệu quả trong việc phản
ánh, tổ chức thông tin, phục vụ đắc lực cho việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp cũng cần phải ngày càng được hoàn thiện phù hợp với cơ
chế quản lý kế toán mới và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Do đó, việc
nghiên cứu và tìm hiểu công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
doanh để trên cơ sở đó, có một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện hơn
công tác hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là việc
cần thiết đáp ứng đòi hỏi thực tiễn sản xuất kinh doanh.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó, cùng với những kiến
thức đã học được ở trường và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Tổng Công ty
Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin (EMICO) tôi đã đi sâu nghiên
cứu vể tổ chức kế toán tiêu thụ hàng hoá của Tổng Công ty với đề tài:
2
Hoàng Nam lớp K9
2
2
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN (EMICO).

Nội dung Chuyên đề tốt nghiệp được kết cấu 3 chương:
- Phần 1: Tổng quan về Tổng công ty Phát triển Phát thanh
Truyền hình Thông tin.
- Phần 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết
quả kinh doanh tại Tổng Công ty Phát triển Phát thanh Truyền
hình Thông tin.
- Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán
hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng Công ty Phát
triển Phát thanh Truyền hình Thông tin.
Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn Cô giáo Thạc sỹ Nguyễn Thị Luân
và Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã giúp đỡ và hướng dẫn tôi hoàn thành chuyên
đề tốt nghiệp này.
3
Hoàng Nam lớp K9
3
3
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
PHẦN 1
TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH
TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN (EMICO).
1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY EMICO.
1.1. Quá trình hình thành và phát triển Tổng Công ty EMICO.
Quá trình phát triển kinh tế trong những năm qua cùng với sự đổi mới
của cơ chế kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường có sự
quản lý nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung
và các doanh nghiệp thương mại nói riêng ở nước ta trưởng thành và phát

triển, góp phần tích cực vào thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của
xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin được thành
lập cách đây 39 năm (1969-2008), đăng ký kinh doanh số 0103016756 do
phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày
19/04/1969.
-Tên công ty: Tổng công ty Phát triển Phát thanh Truyền hình Thông tin
(EMICO).
-Tên giao dịch quốc tế: Broadcast Information Development
Coporation.
-Tên viết tắt: EMICO.
4
Hoàng Nam lớp K9
4
4
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
-Hình thức công ty: Doanh nghiệp Nhà nước.
-Trụ sở giao dịch: 5A Thi Sách - Hai Bà Trưng- Hà Nội.
-Số điện thoại: 04-9784271
-Fax: 04-9784755
Là một doanh nghiệp thương mại, Tổng công ty Phát triển Phát thanh
Truyền hình Thông tin chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực như kinh doanh các
sản phẩm hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của gia đình, cá nhân và tiêu
dùng của xã hội; thiết kế quảng cáo-truyền thông; tổ chức các sự kiện, nghiên
cứu thị trường, thiết kế sáng tạo, thiết kế webside và dịch vụ in ấn chế tác và
cung cấp quà tặng; kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp thiết bị, linh kiện phục
vụ cho sự nghiệp phát thanh truyền hình; sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành
các thiết bị kỹ thuật; thực hiện hợp đồng uỷ thác, đại lý, ký gửi các thành
phẩm kinh tế và linh doanh khách lữ hành…
Với phương châm hoạt động của Tổng công ty luôn vì lợi ích và thành

công của khách hàng, mỗi ý tưởng mang đến cho khách hàng không những là
thành quả của quá trình miệt mài sáng tạo, nghiên cứu của toàn thể đội ngũ
nhân viên Tổng công ty mà còn là tâm huyết và cam kết của công ty đối với
khách hàng. Tổng Công ty luôn luôn lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu của khách
hàng để phục vụ và giúp khách hàng quảng bá thương hiệu của mình một cách
rộng rãi và đạt hiệu quả cao.
Với đội ngũ không chỉ trẻ về tuổi đời mà còn trẻ trong phong cách làm
việc luôn đi cùng sự năng động, nhiệt huyết, lòng đam mê, những ý tưởng đột
phá, mới mẻ luôn làm hài lòng từng khách hàng.
Tổng công ty EMICO đã thâm nhập được thị trường, bành trướng các
cơ hội phát triển kinh doanh của mình, tạo được sự uy tín thật sự trong lòng
khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng mới của Tổng công ty và các đối
tác làm ăn khác, giành được sự tôn trọng của các doanh nghiệp trên thương
5
Hoàng Nam lớp K9
5
5
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
trường. Tổng Công ty luôn luôn đi trước đón đầu mọi cơ hôi kinh doanh,
chính vì vậy, qua báo cáo tài chính toàn Tổng công ty trong năm 2006 và năm
2007 lợi nhuận thuần và thu nhập bình quân hàng tháng của cán bộ nhân viên
Tổng công ty không ngừng tăng lên. Điều đó chứng tỏ Tổng công ty đang đi
đúng hướng, đang phát triển bền vững và vững chắc.
Bước sang năm 2008, Tổng công ty đang và sẽ thực hiện một số dự án
ký kết với các đối tác nước ngoài nhằm đáp ứng được các yêu cầu cao nhất
của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Tổng Công ty đã nhập
khẩu trực tiếp các mặt hàng từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Hồng
Kông… những mẫu mã mới nhất, chất lượng tốt nhất, phong phú và đa dạng
về chủng loại.
1.2. Tổ chức bộ máy quản lý và đặc điểm hoạt động kinh doanh của

Tổng công ty EMICO:
1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Tổng Công ty:
a/ Chức năng:
Là một doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực thương mại, Tổng
công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh theo đúng nghành nghề đã đăng
ký kinh doanh với nhà nước:
- Cung cấp các thiết bị, linh kiện thuộc ngành Phát thanh Truyền hình.
- Sản xuất, lắp đặt và sửa chữa bảo hành các thiết bị kỹ thuật ngành Phát
thanh Truyền hình.
- Kinh doanh các sản phẩm hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của gia
đình, cá nhân và tiêu dùng của xã hội.
- Thiết kế đồ hoạ, thiết kế Webside.
- Tổ chức các sự kiện, Quảng bá thương hiệu.
- Trang trí nội, ngoại thất và phòng trưng bày.
- In ấn Poster, Bìa CD, Brochure, Catalogue, Bao bì, Invitation…
6
Hoàng Nam lớp K9
6
6
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
- Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá.
- Logo, hệ thống nhận dạng thương hiệu doanh nghiệp.
b/ Nhiệm vụ:
- Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng danh mục ngành nghề Tổng
công ty đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước khách hàng và pháp luật về sản
phẩm và dịch vụ do Tổng công ty phân phối, đảm bảo đúng chất lượng hàng
hoá, dịch vụ đúng tiêu chuẩn như đã đăng ký.
- Xây dựng chiến lược phát triển lâu dài của Tổng công ty, kế hoạch đầu
tư, kế hoạch kinh doanh phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty và
nhu cầu thị trường.

-Ký kết và tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng pháp luật các hợp
đồng đã ký kết với các đối tác.
- Tổng Công ty chịu trách nhiệm đóng các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)
theo đúng quy định của pháp luật.
-Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về quyền lợi đối với người lao động theo
quy định của Bộ lao động, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý Tổng
công ty bằng các thoả ước lao động tập thể và các quy chế khác, ưu tiên sử
dụng lao động trong nước, tôn trọng quyền của tổ chức công đoàn theo đúng
luật công đoàn.
- Thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường,
an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống cháy nổ.
- Thực hiện chế độ Báo cáo kế toán thông kê, kế toán, báo cáo định kỳ
theo quy định của nhà nước, báo cáo bất thường theo yêu cầu của Đại hội
đồng cổ đông và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các báo cáo.
- Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo quy định.
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
7
Hoàng Nam lớp K9
7
7
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
- Thực hiện đúng chế độ và các quy định về hạch toán, kế toán, chế độ
kiểm toán và các chế độ khác do pháp luật quy định, chịu trách nhiệm về tính
xác thực của các báo cáo tài chính của Tổng công ty.
- Tổ chức kinh doanh có hiệu quả nhằm bảo toàn và phát triển vốn của
Tổng công ty.
- Nghiên cứu tổng hợp và thực hiện nghiêm chỉnh các hoạt động mua bán
nhận đại lý để tạo ra mỗi quan hệ với khách hàng mở rộng thị trường tiêu thụ.
- Thực hiện đầy đủ các cam kết và chịu trách nhiệm về vật chất đối với

khách hàng của Tổng công ty.
1.2.2. Mô hình tổ chức Bộ máy quản lý Tổng Công ty:
Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, Tổng công
ty đã tổ chức bộ máy quản lý của mình theo kiểu trực tuyến phù hợp với hoạt
động kinh doanh của Tổng công ty. Đứng đầu Tổng công ty là Tổng Giám đốc
điều hành và quản lý mọi hoạt động của Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc là
người giúp việc cho Tổng Giám đốc.
Sơ đồ 01: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Tổng Công ty EMICO
8
Hoàng Nam lớp K9
Tổng Giám đốc
Phó Tổng giám đốc
Phòng kế
toán
Phòng
tiêu thụ
Phòng thị
trường
Phòng kế
hoạch
kinh
doanh
Cửa
hàng 4
Cửa
hàng 3
Cửa
hàng 2
Cửa
hàng 1

8
8
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
+ Tổng Giám đốc Tổng công ty: Là người quản lý cao nhất điều hành
mọi hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Tổng Giám đốc là người đại diện
hợp pháp của Tổng công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt
động của Tổng công ty.
+ Phó Tổng giám đốc: Là người do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, có nhiệm
vụ giúp việc, tham mưu cho giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc về
công việc do Tổng Giám đốc giao.
+ Các phòng ban chức năng:
-Phòng kế hoạch kinh doanh: Có chức năng tham mưu cho Tổng Giám
đốc về kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty có nhiệm vụ xác định các kế
hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của toàn bộ Tổng công ty, ký kết các hợp
đồng mua bán hàng hoá phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.
-Phòng thị trường: Có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty
về thị trường, có nhiệm vụ nghiên cứu đánh giá thị trường tiêu thụ, xây dựng
các chiến lược thị trường, tổ chức công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm của
Tổng công ty.
-Phòng kế toán: Có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty
trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính. Sử dụng vốn đáp ứng yêu cầu
của hoạt động kinh doanh theo đúng pháp lệnh kinh tế và các văn bản nhà
nước quy định.
Giúp Tổng Giám đốc về tổ chức công tác kế toán, tổ chức quản lý mọi
hoạt động liên quan đến công tác tài chính- kế toán định kỳ của Tổng công ty.
Hạch toán các hoạt động kinh doanh, thanh toán tài chính với khách hàng,
giúp Tổng Giám đốc thực hiện công tác nộp ngân sách theo đúng luật định.
Cuối tháng, định kỳ kế toán lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của
9
Hoàng Nam lớp K9

9
9
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
Tổng công ty gửi các báo cáo kế toán, các tờ khai thuế đến cơ quan quản lý
của nhà nước.
- Cửa hàng: Có chức năng giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ hàng hoá của
Tổng công ty. Hàng hoá sau khi nhập về được thủ kho tiếp nhận, nhập kho đặt
tại các cửa hàng, sau đó hàng được giao cho các nhân viên bán hàng của Tổng
công ty để tiếp tục quá trình tiêu thụ hàng hoá.
1.2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty:
+/ Sản phẩm và thị trường:
Tổng Công ty chủ yếu kinh doanh các dịch vụ trong các lĩnh vực sau đây:
- Kinh doanh Xuất nhập khẩu thiết bị vật tư, linh kiện phụ tùng thuộc
ngành Phát thanh Truyền hình.
- Kinh doanh các sản phẩm hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của gia
đình, cá nhân và tiêu dùng của xã hội.
- Thiết kế đồ hoạ, thiết kế Webside.
- Tổ chức các sự kiện, Quảng bá thương hiệu.
- Trang trí nội, ngoại thất và phòng trưng bày.
- In ấn Poster, Bìa CD, Brochure, Catalogue, Bao bì, Invitation…
- Đại lý mua bán ký gửi hàng hoá.
- Logo, hệ thống nhận dạng thương hiệu doanh nghiệp.
- Cho thuê ôtô.
Ngoài ra bước sang năm 2008 Tổng Công ty còn mở rộng thêm một số
ngành nghề kinh doanh khác :
- Cung cấp các thiết bị tin học, viễn thông, thiết bị giải trí kỹ thuật số.
- Tư vấn thiết kế, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, lắp đặt bảo
hành các thiết bị tin học, công nghệ truyền hình.
- Cung cấp các phần mềm tin học.
10

Hoàng Nam lớp K9
10
10
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
- Dịch vụ thiết kế lắp đặt mạng Lan, Wan, Wireless, Tổng đài điện thoại,
Camera quan sát.
Với lĩnh vực kinh doanh đa dạng và phong phú, sản phẩm đạt chất
lượng cao, có tư vấn thiết kế lắp đặt, bảo hành sản phẩm cùng với đội ngũ cán
bộ kỹ thuật, nhân viên Tổng công ty được đào tạo bài bản và có bề dày kinh
nghiệm, Tổng công ty ngày càng có uy tín trên thương trường trong lĩnh vực
mà Tổng công ty cung cấp. Hiện tại thị trường có ảnh hưởng lớn nhất của
Tổng công ty chủ yếu nằm xung quanh khu vực Hà Nội và các tỉnh ở khu vực
phía Bắc. Sang năm 2008, Tổng Công ty có ý định mở một số chi nhánh bán
hàng và cung cấp dịch vụ ở khu vực miền Trung và dần tiến tới thị trường toàn
quốc và quốc tế nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu của khách hàng và mở rộng thị
trường, mở rộng tầm ảnh hưởng của Tổng Công ty và sản phẩm mà Tổng công ty
cung cấp.
+/ Vốn:
Hiện nay Tổng công ty EMICO có những nguồn vốn sau:
- Vốn của cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Tổng Công ty còn sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ngân hàng để mở
rộng hoạt động kinh doanh.
Cơ cấu vốn của Tổng công ty EMICO được thể hiện như sau :
Bảng 1: Cơ cấu vốn của Tổng công ty EMICO
Chỉ tiêu Tỉ giá (VND) Tỷ lệ (%)
Vốn của CBCNV 6.000.000.000 75
Vốn vay tín dụng ngân
hàng
2.000.000.000 25
+/ Kết quả kinh doanh: Một số chỉ tiêu kinh tế của Tổng Công ty

Bảng 2: Một số chỉ tiêu kinh tế của Công ty EMICO
Đơn vị:
1000VND
11
Hoàng Nam lớp K9
11
11
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007
So sánh 2007/2006
Tuyệt đối Tương đối (%)
1 Tổng doanh thu 8.560.000 9.820.000 1.260.000 14,72
2 Các khoản giảm trừ 95.000 120.000 25.000 26,23
3 Doanh thu thuần 8.465.000 9.7000.000 1.235.000 14,59
4 Giá vốn hàng bán 5.985.000 6.020.000 35.000 0,58
5 Lợi nhuận gộp 2.480.000 3.680.000 1.200.000 48,39
6 Chi phí bán hàng 320.000 550.000 230.000 71,88
7 Chi phí QLDN 430.000 780.000 350.000 81,40
8 Lợi nhuận thuần HĐKD 1.730.000 2.350.000 620.000 35,84
9 Lợi nhuận trước thuế 1.765.000 2.325.000 560.000 31,73
10 Thuế thu nhập DN 494.200 651.000 156.800 31,73
11 Lợi nhuận sau thuế 1.270.800 1.674.000 403.200 31,73
10 Lao động 40 50 10 25,00
11 Thu nhập bình quân/người 1800 2300 500 27,78
(Số liệu tài chính ngày 30/04/2008)
Qua số liệu các chỉ tiêu trên cho thấy kêt quả hoạt động kinh doanh của
Tổng công ty là khá tốt, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế thị trường
của Tổng công ty. Quy mô sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ngày càng
được mở rộng, thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên Tổng công ty
được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên ngày càng ổn định

và hoàn thiện hơn.
2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TỔNG
CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN
2.1. Mô hình tổ chức Bộ máy kế toán tại Tổng Công ty:
Căn cứ vào đặc điểm kinh doanh đa dạng của Tổng Công ty và định
hướng theo nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Tổng Công ty
đã xây dựng cơ cấu tổ chức hạch toán kế toán theo hình thức tập trung, gọn
nhẹ. Bộ máy kế toán của Tổng công ty có nhiệm vụ thực hiện và kiểm tra toàn
12
Hoàng Nam lớp K9
12
12
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
bộ công tác kế toán của Tổng công ty, giúp ban lãnh đạo Tổng công ty có căn
cứ tin cậy để đánh giá, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, để ra những
quyết định đúng đắn trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy nhiệm vụ chính của bộ
máy kế toán là ghi chép thông tin kế toán và chuẩn bị các báo cáo tài chính
cho người quản lý Tổng công ty.
Sơ đồ 02: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Tổng Công ty EMICO
+/ Kế toán trưởng: Là người phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước
Tổng Giám đốc về các hoạt động liên quan đến công tác tài chính của Tổng
công ty. Quán xuyến tổng hợp đôn đốc và kiểm tra các phần hành kế toán.
Kiểm tra đối chiếu làm báo cáo tổng hợp định kỳ và theo yêu cầu quản lý của
Bộ Tài chính.
+/ Kế toán tổng hợp: Theo dõi tổng hợp và phân tích số liệu, báo cáo
các phần hành bộ phận kế toán cung cấp. Lập bảng cân đối kế toán, theo dõi
sổ sách, báo cáo tổng hợp doanh thu, tổng hợp chi phí… đồng thời thực hiện
kiêm nhiệm công tác kế toán tài sản cố định của Tổng công ty, tính khấu hao
tài sản cố định.
+/ Kế toán hàng hoá và theo dõi công nợ: Có nhiệm vụ theo dõi tình

hình nhập, xuất, bán hàng hoá trong kỳ kinh doanh. Theo dõi tình hình doanh
13
Hoàng Nam lớp K9
Kế toán trưởng
Thủ quỹ
Kế toán
tiền lương
và tiền mặt
Kế toán
hàng hoá
và theo
dõi công
nợ
Kế toán
tổng hợp
13
13
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
thu, giá vốn, công nợ với khách hàng, theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ
nộp ngân sách nhà nước.
+/ Kế toán tiền lương và tiền mặt: Có nhiệm vụ tính và phân bổ tiền
lương phải trả, các khoản trích theo lương của cán bộ công nhân viên trong
Tổng công ty. Theo dõi tình hình thu, chi và thanh toán tiền mặt với các đối
tượng, lập đầy đủ, chính xác các chứng từ thanh toán cho khách hàng.
+/ Thủ quỹ: Thực hiện nhiệm vụ quản lý đến các khoản thu, chi tiền mặt
dựa trên các phiếu thu, phiếu chi hàng ngày, ghi chép kịp thời, phản ánh chính
xác thu chi vào quản lý tiền mặt hiện có. Thường xuyên báo cáo tình hình tiền
mặt tồn quỹ của Tổng công ty.
2.2. Hình thức ghi sổ kế toán của Tổng Công ty:
Hình thức ghi sổ kế toán mà Tổng Công ty EMICO áp dụng là hình

thức Nhật ký- Chứng từ. Hình thức sổ kế toán này phù hợp với qui mô và loại
hình hoạt động kinh doanh, phù hợp với trình độ của nhân viên kế toán Tổng
Công ty. Với hình thức ghi sổ kế toán này trong nhiều năm đã phát huy được
hiệu quả công tác kế toán của Tổng công ty, giúp cho kế toán viên nâng cao
được năng suất và hiệu quả trong công việc kế toán, rút ngắn thời gian hoàn
thành quyết toán và cung cấp số liệu kịp thời cho Ban giám đốc và các nhà
quản lý Tổng công ty. Vận dụng hình thức tổ chức ghi sổ kế toán này Tổng
Công ty sử dụng hệ thống sổ sách gồm: Sổ Nhật ký- Chứng từ, Sổ Cái tài
khoản, Các sổ, thẻ kế toán chi tiết, các bảng kê, bảng tổng hợp số liệu…
Sơ đồ 03: Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký- Chứng từ:
Chứng từ gốc
Sổ (thẻ) kế toán chi tiết
Bảng phân bổ
Sổ quỹ
Nhật ký- Chứng từ
14
Hoàng Nam lớp K9
14
14
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
Sổ Cái
Báo cáo tài chính
Bảng kê
Bảng tổng hợp số liệu chi tiết

Ghi chú:

Ghi hàng ngày:
Ghi cuối tháng:
Ghi đối chiếu, kiểm tra:
15
Hoàng Nam lớp K9
15
15
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
Theo hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ này, định kỳ hàng ngày
chuyển các chứng từ kế toán phát sinh trong ngày, các bảng kê báo cáo Nhập-
Xuất- Tồn hàng hoá về phòng kế toán của Tổng công ty để phân loại và ghi sổ
kế toán. Định kỳ một tháng một lần, các nhân viên kế toán của các phòng ban,
các cửa hàng phải lập báo cáo và gửi lên phòng kế toán trung tâm của Tổng
công ty. Định kỳ báo cáo kiểm kê tài sản, vật tư, tiền vốn về Tổng công ty,
đồng thời có đề xuất biện pháp giải quyết đối với những vật tư hàng hoá ứ
đọng kém phẩm chất.
Tất cả các chứng từ được nhân viên kế toán của Tổng công ty ghi chép,
xử lý số liệu vào các bảng kê, nhật ký để có bằng chứng cho công tác kiểm tra
đối chiếu của các cơ quan quản lý.
- Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong thanh toán của Tổng công ty là
VND. Trường hợp phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ, phải quy đổi
sang VND theo tỷ giá thực tế tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo
nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ như sau:
+/ Đối với khách hàng là các đơn vị, công ty nhà nước: Tính theo tỷ giá
bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, tính tại thời điểm viết hoá đơn
bán hàng.
+/ Đối với khách hàng khác nếu không có thoả thuận về tỷ giá: Tính
theo tỷ giá trung bình giữa tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt
Nam và tỷ giá bán ra của thị trường tự do tại thời điểm viết hoá đơn bán hàng.
-Phương pháp kế toán Tài sản cố định:

+ Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: Theo nguyên tắc giá phí.
+ Phương pháp khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao bình quân
năm theo số năm sử dụng TSCĐ.
16
Hoàng Nam lớp K9
16
16
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Tổng Công ty theo dõi hàng tồn
kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá vốn hàng xuất kho theo
phương pháp giá thực tế đích danh.
- Phương pháp bán hàng trong Tổng Công ty gồm: Bán buôn và Bán lẻ.
- Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 28%.
Hiện nay Tổng Công ty EMICO áp dụng hệ thống Báo cáo tài chính ban
hành cho các doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính. Cuối mỗi kỳ kế
toán phòng kế toán tổng hợp lập các báo cáo và gửi lên cấp trên bao gồm các
mẫu biểu sau:
-Bảng Cân đối kế toán: Mẫu số B01-DN
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DN
-Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : Mẫu số B03-DN
-Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DN
Ngoài các báo cáo quyết toán trên, đinh kỳ công ty còn lập các báo cáo
bổ trợ cho quá trình điều hành và quản lý Tổng công ty một cách dễ dàng và
có hiệu quả hơn, bao gồm:
-Báo cáo tình hình Nhập-Xuất-Tồn hàng hoá.
-Báo cáo chi tiết các khoản phải thu, phải trả.
-Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định.
2.3. Chính sách kế toán tại Tổng Công ty:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty hệ thống công tác

hạch toán kế toán của công ty được xây dựng và áp dụng các phương pháp
hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Tổng công ty. Tổng
Công ty áp dụng đúng các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được
ban hành các quyết định và kế toán hiện hành như sau:
17
Hoàng Nam lớp K9
17
17
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
- Hiện nay Tổng Công ty EMICO sử dụng các chứng từ kế toán hiện
hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày
20/03/2006 và các chuẩn mực kế toán Việt Nam mới được ban hành.
- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31
tháng 12 hàng năm.
- Hoá đơn giá trị gia tăng được đánh số liên tục từ đầu đến cuối quyển,
nếu ghi sai phải huỷ ngay, không được sửa chữa, gạch xoá ngay trên hoá đơn
nhưng vẫn lưu lại quyển gốc đủ 3 liên và in hoá đơn khác thay thế liền kề. ở
Tổng Công ty hoá đơn GTGT được in thành 3 liên:
+/ Liên 1 (màu trắng): Lưu lại quyển gốc (là căn cứ sổ kế toán).
+/ Liên 2 (màu đỏ): Giao cho khách hàng giữ (để làm căn cứ cho người
mua vận chuyển hàng hoá trên đường và khấu trừ thuế GTGT đầu vào).
+/ Liên 3 (màu xanh): Giao cho kế toán tổng hợp giữ để làm chứng từ
thanh toán.
Kế toán bán hàng sau khi viết phiếu xuất kho và in xong hoá đơn GTGT
trình Kế toán trưởng và Tổng Giám đốc Tổng Công ty ký duyệt giá bán.
Người mua hàng, sau khi nhận đủ và kiểm tra hàng, ký nhận vào hoá đơn liên
đỏ và liên xanh. Phiếu xuất kho là căn cứ để thủ kho xuất kho hàng hoá, ghi
thẻ kho, kế toán bán hàng ghi chi tiết tiêu thụ, Sổ chi tiết tài khoản 632, 511,
3331, 131, 136…
18

Hoàng Nam lớp K9
18
18
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
PHẦN 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH
KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN PHÁT
THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN.
1. ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY
PHÁT TRIỂN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÔNG TIN.
1.1. Các phương thức bán hàng tại Tổng Công ty:
Tổng Công ty EMICO thuộc loại hình doanh nghiệp Nhà nước, là một
đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ về mọi hoạt động kinh doanh. Để đảm bảo
Tổng Công ty tồn tại và phát triển, nhất là trong cơ chế thị trường, tự do cạnh
tranh. Nhận thức được điều đó, Tổng Công ty luôn luôn quản lý chặt chẽ khâu
nhập- xuất vật tư hàng hoá, chú trọng các công tác tiêu thụ hàng hoá.
Hiện nay Tổng công ty EMICO thực hiện bán hàng theo hai phương
pháp bán buôn và bán lẻ. Đối với mỗi nghiệp vụ bán hàng tại Tổng Công ty thì
cơ sở cho mỗi nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Tổng Công ty thường dựa vào
các Hợp đồng Kinh tế đã ký kết hoặc đơn đặt hàng của khách hàng. Trong hợp
đồng hoặc đơn đặt hàng phải ghi rõ những điểm chính sau: Tên đơn vị mua
hàng, Số TK, chủng loại hàng hoá, số lượng, đơn giá, quy cách, phẩm chất của
hàng hoá, thời gian, địa điểm giao hàng. Trong kinh Tổng công ty EMICO
luôn củng cố, phát huy việc bán hàng theo hợp đồng và đơn đặt hàng. Vì theo
19
Hoàng Nam lớp K9
19
19
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
hình thức này, hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty có cơ sở vững chắc về

pháp luật, do đó Tổng Công ty có thể chủ động lập kế hoạch mua, bán hàng
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh của Tổng Công ty cũng như
của đối tác. Cuối tháng phòng kế toán hoàn tất hoá đơn bán hàng, lên doanh số
bán hàng, lập báo cáo bán hàng.
-Các phương thức thanh toán tiền hàng:
Hiện nay, Tổng công ty EMICO áp dụng các hình thức thanh toán tiền
hàng chủ yếu sau:
- Hình thức bán hàng thu tiền ngay: Theo hình thức này, hàng hoá được
tiêu thụ đến đâu tiền thu ngay đến đó như tiền mặt, séc, ngân phiếu…
- Hình thức bán hàng chưa thu được tiền: Theo hình thức này khách
hàng mua hàng nhưng chưa thanh toán tiền.
- Hình thức bán hàng theo hợp đồng đã ký: Theo hình thức này khách
hàng sẽ thanh toán theo Hợp đồng đã ký với Tổng Công ty, áp dụng chủ yếu
cho các đơn đặt hàng lớn.
- Hình thức hàng đổi hàng: Khi đổi hàng được tiến hành thanh toán bù
trừ. Hình thức này chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh thu của Tổng Công ty.
Tổng Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi mua hàng
và trong thanh toán, đồng thời không gây thiệt hại về kinh tế cho bản thân
Tổng Công ty.
Hiện nay Tổng Công ty có mạng lưới tiêu thụ hàng hoá khá rộng. Tổng
Công ty cung cấp hàng hoá cho hầu hết các khách sạn, nhà hàng, các chung cư
cao cấp trong phạm vi thành phố Hà Nội và các đối tượng này đếu là bạn hàng
lâu dài của công ty. Do đó trong quá trình bán hàng của Tổng công ty cũng
thương xuyên phát sinh các khoản nợ khó đòi. Để thực hiện được điểu này đòi
20
Hoàng Nam lớp K9
20
20
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
hỏi kế toán bán hàng và theo dõi công nợ phải nắm được kịp thời chính xác

tình hình thanh toán của khách hàng tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn.
Hàng ngày căn cứ vào các hợp đồng kinh tế đã được ký kết hoặc đơn
đặt hàng của khách hàng, kế toán bán hàng viết phiếu xuất kho, khi xuất kho
cho khách hàng, kế toán căn cứ vào các chứng từ xuất kho, ghi chi tiết lượng
hàng xuất trong ngày rồi tiến hành viết hoá đơn GTGT.
Để phản ánh đầy đủ các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp,
Tổng công ty EMICO sử dụng một số tài khoản như sau:
-TK 511: Doanh thu bán hàng.
-TK 521: Chiết khấu bán hàng.
-TK 531: Hàng bán bị trả lại.
-TK 532: Giảm giá hàng bán.
-TK 632: Giá vốn hàng bán.
-TK 111: Tiền mặt.
-TK 112: Tiền gửi ngân hàng.
-TK 133: Thuế GTGT đầu vào.
-TK 333.1: Thuế GTGT đầu ra.
-TK 156: Hàng hoá.
+TK 156.1: Giá mua hàng hoá.
+TK 156.2: Chi phí thu mua hàng hoá.
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho mà Tổng Công ty áp dụng:
+ Nguyên tắc đánh giá: Theo giá mua thực tế và chi phí thu mua cho số
hàng hoá đó.
+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Tổng Công ty theo dõi hàng tồn
kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá vốn hàng xuất kho theo
phương pháp thực tế đích danh.
+ Phương pháp bán hàng trong Tổng Công ty gồm: Bán buôn và bán lẻ.
21
Hoàng Nam lớp K9
21
21

Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
+ Hạch toán Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là: 28%.
1.2. Hạch toán Giá vốn hàng bán:
Hàng ngày khi xuất kho hàng ho, kế toán căn cứ vào các chứng từ xuất
kho ghi chi tiết hàng xuất trong ngày. Cuối tháng, căn cứ vào số lượng hàng
tồn, hàng nhập trong tháng, kế toán tính được trị giá của hàng xuất bán.
-Ngày 16/04/2008 Tổng công ty EMICO xuất bán Sổ Tổng hợp loại A4
(210mm x 300mm) cho Công ty TNHH Tân An theo hợp đồng đã ký kết. Số
hoá đơn GTGT 2544, Phiếu xuất kho số 9421. Thanh toán ngay bằng tiền mặt
(VND). Chi phí vận chuyển bốc xếp khối lượng hàng hoá trên thanh toán bằng
tiền mặt 7.00.000 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT 5%)
Hàng hoá Số lượng(Quyển) Đơn giá (Đồng) Thành tiền
Sổ Tổng hợp 2000 8000 16.000.000
Phòng kế toán tiến hành các công việc như căn cứ vào hoá đơn, viết phiếu
xuất kho và tiến hành tính giá vốn hàng xuất bán: (Biểu số 1 và Biểu số 2)
Tính trị giá vốn của Sổ Tổng hợp loại A4 (210mm x 300mm) xuất bán trong
tháng 04/2008: (Đơn vị: Đồng)
Tồn kho ngày 31/03/2008: 2200quyển x 6.500 = 14.300.000
Ngày 16/04/2008 xuất bán: 2000quyển x 6.500 = 13.000.000
Trong tháng Tổng công ty xuất bán 2000 quyển sổ. Cuối tháng, kế toán tính
đơn giá của số hàng hoá tiêu thụ trên như sau:
Trị giá vốn của Sổ Tổng hợp xuất bán trong kỳ là:
2000 x 6.500 = 13.000.000 đồng.
22
Hoàng Nam lớp K9
22
22
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
-Kế toán ghi nhận doanh thu hàng hoá đã tiêu thụ đồng thời cuối kỳ

phản ánh giá vốn hàng bán theo định khoản:
Nợ TK 632: 13.000.000
Có TK 156.1: 13.000.000
Biểu số 1: Mẫu số 01/GTKT – 3LL
HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 1 (Lưu)
Ngày 16 tháng 04 năm 2008
Ký hiệu: 02- B
Số: 2544
-Đơn vị bán hàng: Tổng công ty EMICO
-Địa chỉ: 5A Thi Sách - Hai Bà Trưng- Hà Nội.
-Mã số thuế: 0100102555
-Số điện thoại: 04-9784271
-Họ tên người mua hàng: Hà Thị Thắm
-Đơn vị: Công ty TNHH Tân An
-Địa chỉ: 135 Tôn Đức Thắng
-Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
STT
Tên sản phẩm hàng
hoá ĐVT
Số
lượng Đơn giá Thành tiền
23
Hoàng Nam lớp K9
23
23
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
A B C 1 2 3
1 Sổ Tổng hợp
(210mm x 300mm)

Quyển 2000 8.000 16.000.000
Cộng tiền hàng 16.000.000
Thuế GTGT: 10% 1.600.000
Tổng cộng tiền thanh toán 17.600.000
Số tiền bằng chữ: Mười bảy triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Biểu số 2:
Đơn vị: Tổng công ty EMICO Mẫu số 02 - VT
Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 16 tháng 04 năm 2008
Số: 9421
Nợ TK 632: 13.000.000
Có TK 156.1: 13.000.000
-Họ tên người nhận hàng: Hà Thị Thắm
-Lý do xuất kho: Bán hàng hoá
-Xuất kho tại: 5A Thi Sách – Hà Nội
STT
Tên, nhãn hiệu,
quy cách, phẩm
chất sản phẩm
hàng hoá

số
Đơn
vị
tính
Số lượng

Đơn giá Thành tiền
Yêu
cầu
Thực
xuất
A B C D 1 2 3 4
24
Hoàng Nam lớp K9
24
24
Trường Cao Đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
1 Sổ Tổng hợp
(210mm x 300mm)
02-B Quyển 2.000 2.000 6.500 13.000.000
Cộng 13.000.000
Tổng số tiền viết bằng chữ: Mười ba triệu đồng chẵn.
Ngày 16 tháng 04 năm 2008
Nguời lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Tổng Giám
đốc
phiếu hàng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
1.3. Hạch toán Doanh thu bán hàng:
Doanh thu của hàng xuất bán của loại Sổ Tổng hợp trong kỳ là:
2000 x 8000 = 16.000.000 đ
Thuế giá trị gia tăng của hàng bán:
16.000.000 x 10% = 1.600.000 đ
Đồng thời kế toán lập chứng từ ghi sổ và ghi vào sổ kế toán bằng các
định khoản:
-Căn cứ vào giá vốn, kế toán ghi: (Biểu số 2)
Nợ TK 632 13.000.000

Có TK 156.1 13.000.000
-Căn cứ vào giá bán, kế toán ghi: (Biểu số 1 và Biểu số 3)
Nợ TK 111 17.600.000
Có TK 511 16.000.000
Có TK 333.1 1.600.000
-Thanh toán chi phí vận chuyển bốc xếp khối lượng hàng hoá trên:
Nợ TK 156.2: 700.000
Nợ TK 133: 35.000
Có TK 111: 735.000
25
Hoàng Nam lớp K9
25
25

Xem Thêm

×