Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

BÀI 3 :
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ
CỦA HAI SỐ ĐÓ
I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
Kiến thức - Kĩ năng:
- Giúp HS biết cách giải bài toán về “Tìm hai số khi biết hiệu & tỉ
số của hai số đó”
II.CHUẨN BỊ:
- Vở
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
THỜ
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
I
GIA
N
1 phút  Khởi động:
5 phút  Bài cũ: Luyện tập
chung
- GV yêu cầu HS sửa bài làm
nhà
- GV nhận xét

7 phút  Bài mới:
 Giới thiệu:
Hoạt động1: Hướng dẫn
HS giải bài toán 1
- GV nêu bài toán
- Phân tích đề toán: Số bé là
mấy phần? Số lớn là mấy
phần?
- Yêu cầu HS vẽ sơ đồ đoạn
thẳng
- Hướng dẫn HS giải:
8 phút + Hiệu số phần bằng nhau?

HOẠT ĐỘNG CỦA
HS

- HS sửa bài
- HS nhận xét

- HS đọc đề toán
- Số bé là 3 phần. Số
lớn là 5 phần.
- HS thực hiện & giải
nháp theo GV
- HS nhắc lại các bước
giải để ghi nhớ.

ĐDD
H


15
phút

+ Tìm giá trị của 1 phần?
+ Tìm số bé?
+ Tìm số lớn?
Hoạt động 2: Hướng dẫn
HS giải bài toán 2
- GV nêu bài toán


- Phân tích đề toán: Chiều
dài là mấy phần? Chiều rộng
là mấy phần?
- Yêu cầu HS vẽ sơ đồ đoạn
thẳng
- Hướng dẫn HS giải:
+ Hiệu số phần bằng nhau?
+ Tìm giá trị của 1 phần?
+ Tìm chiều rộng?
+ Tìm chiều dài?
Hoạt động 3: Thực hành

- HS đọc đề toán
- Chiều dài là 7 phần.
Chiều rộng là 4 phần.
- HS thực hiện & giải
nháp theo GV
- HS nhắc lại các bước
giải để ghi nhớ.

- HS làm bài
Vở
- Từng cặp HS sửa &
thống nhất kết quả
- HS làm bài
- HS sửa

Bài tập 1:
- Mục đích làm rõ mối quan
hệ giữa hiệu của hai số phải - HS làm bài
tìm & hiệu số phần mà mỗi - HS sửa bài
số đó biểu thị.
2 phút Bài tập 2:
- Thực hành kĩ năng giải
toán, yêu cầu HS tự làm.
Bài tập 3:
- Thực hành kĩ năng giải
toán, yêu cầu HS tự làm.
 Củng cố - Dặn dò:
- Chuẩn bị bài: Luyện tập
Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................


.............................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×