Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Ki lô mét vuông

BÀI 5
KI LÔ MÉT VUÔNG
I-Mục tiêu: Giúp HS:
-Hình thành biểu tượng về đơn vị đo diện tích ki-lô-mét vuông.
-Đọc đúng, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị ki-lô-mét vuông.
Biết 1km2 = 1000000m2 và ngược lại.
-Giải đúng một số bài toán có liên quan đến các đơn vị đo diện tích:
cm2, dm2, m2, km2.
- Đưa ví dụ: Diện tích Thủ đô Hà Nội ( năm 2009) là 3 324,92 km2.
II-Chuẩn bị: Tranh vẽ một cánh đồng.
III-Hoạt động dạy học.


Hoạt động dạy
A.Kiểm tra bài cũ: Lấy ví dụ về số chia
hết cho 2 và cho 5? Vì sao?
B.Bài mới: -GV giới thiệu bài và ghi đầu
bài lên bảng.
1.Giới thiệu ki lô - mét vuông:
-GV treo lên bảng bức tranh vẽ cánh đồng
và nêu vấn đề.

-GV giới thiệu: 1km x 1km = 1km2, ki-lômét vuông chính là diện tích hình vuông
có cạnh dài 1km.
-1km = ?m. Em hãy tính diện tích hình
vuông có cạnh dài 1000m.
- 1km2 = 1000000m2.
GV đưa ví dụ: Diện tích Thủ đô Hà Nội
( năm 2009) là 3 324,92 km2.

Hoạt động học
-HS làm bài. Chữa - nhận
xét.
-HS lắng nghe.

-HS quan sát tranh.
-HS nhìn bảng đọc.
-HS tính.

2.Luyện tập:
Bài 1: GV yêu cầu HS đọc đề bài.
-HS làm bài
-GV nhận xét, chốt lời giải đúng.
-HS chưa bài. Nhận xét
Bài 2: Tương tự bài 1
Bài 3: Diện tích của khu vườn hình chữ
nhật
3 x 2 = 6km2
Bài 4: GV cho HS làm bài vào vở. Nhận
xét
3.Củng cố, dặn dò:-Tóm tắt nội dung bài.
-Nhận xét giờ.

-HS lắng nghe.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×