Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Ki lô mét vuông

Bài 5:
KI-LÔ-MÉT VUÔNG
I/ MỤC TIÊU :
- Biết ki-lô-mét vuông là đơn vị đo diện tích.
- Đọc, viết đúng số đo diện tích theo đơn vị đo ki-lô-mét vuông
- Biết 1km2 = 1 000 000 m2
- Bước đầu biết chuyển đổi từ km2 sang m2 và ngược lại .
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh vẽ một cánh đồng hoặc khu rừng
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định:
- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách - Cả lớp thực hiện.
vở để học bài.
4 HS lên bảng thực hiện yêu cầu , HS
2.Kiểm tra bài cũ:
dưới lớp theo dõi nhận xét .
- GV nhận xét bài làm cuối học kì I của HS.
3/ Bài mới :
a/ Giới thiệu bài :

- GV hỏi : Chúng ta đã học những đơn vị đo
- HS trả lời
diện tích nào ?
b/ Tìm hiểu bài :
* Giới thiệu ki-lô-mét vuông
- GV treo lên bảng bức tranh vẽ cánh đồng
- HS quan sát hình vẽ và tính diện tích
( khu rừng ,biển ) và nêu vấn đề : + Cánh
cánh đồng : 1km x 1km = 1km2
đồng này có hình vuông ,mỗi cạnh của nó dài
1 km ,các em hãy tính diện tích của cánh
đồng .
- GV giới thiệu : 1km x 1km = 1km2
- HS nêu lại.
Ki-lô-mét vuông chính là diện tích của hình
vuông có cạnh dài 1km .
- HS nhìn lên bảng và đọc ki- lô –mét
- GV nêu cách đọc và viết : Ki- lô - mét
vuông
2
vuông viết tắt là km , đọc là ki- lô –mét
vuông
1km2 = 1 000 000 m2
c/ Luyện tập , thực hành .
* Bài 1: Hoạt động cá nhân.
- 1 HS nêu.
- Gọi HS đọc đề bài
- HS làm bài, 2 HS làm bài vào phiếu.
- Yêu cầu HS đọc kĩ đề và làm bài vào vở, 2
- Dán kết quả và trình bày.
HS làm bài vào phiếu.
- Nhận xét bài ở bảng.


- Cả lớp theo dõi.
- GV cần lưu ý nhấn mạnh những lỗi HS
thường gặp.
* Bài 2: Hoạt động cá nhân
- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu HS vận dụng đổi đơn vị đo diện


tích và làm bài vào vở, 2 HS làm bài vào
phiếu học tập.
- Gọi HS nêu mối quan hệ giữa km2 với m2 ;
m2 với dm2
- GV chữa bài, nhận xét chung.
* Bài 4 : Hoạt động nhóm
- GV yêu cầu HS đọc đề bài trước lớp .
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra
diện tích lớp học, diện tích nước Việt Nam?
- GV nhận xét chung.
4/ Củng cố:
- 1 km2 bằng bao nhiêu mét vuông?
- 1 m2 bằng bao nhiêu cm2.?
- 2 000 000 m2 bằng bao nhiêu km2.?
- Hai đơn vị đo diện tích liền nhau hơn kém
nhau bao nhiêu lần .
5/ Dặn dò :
- GV nhận xét giờ học
- Y/C HS về nhà học bài và làm bài ở VBTT.
- Chuẩn bị bài : Luyện tập

- 1 HS nêu.
- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bài vào
phiếu học tập.
- Dán kết quả và trình bày, HS khác
nhận xét.

- 1 HS đọc.
- 3 HS làm bài vào phiếu.
- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác
bổ sung.
- HS lần lượt nêu.
- Hai đơn vị đo diện tích liền nhau hơn
kém nhau 100 lần .
- HS lắng nghe về nhà thực hiện.

* RÚT KINH NGHIỆM SAU TIẾT DẠY:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×