Tải bản đầy đủ

Quy ước đơn vị văn hoá

lời nói đầu
Trờng THCS Thụy Hải xã Thụy Hải huyện Thái Thụy, Thái Bình
Ngày thành lập: ......................... theo quyết định.........
Diện tích đất của trờng: 5520 m
2
quy mô: 8 lớp 281 học sinh
Diện tích phòng làm việc: 180m
2
; phòng học: 480 m
2
Trang thiết bị, cơ sở vật chất của trờng bao gồm:
Bàn ghế học sinh 110 bộ; bàn ghế giáo viên, bàn làm việc 15 bộ. Bảng từ: 12
chiếc. Bộ đồ dùng cho HS: 4 bộ cho 4 khối lớp.
Các trang thiết bị: bàn, ghế tủ làm việc, giá cho các phòng làm việc của giáo
viên, phòng hội đồng, phòng ban giám hiệu, phòng đọc và th viện, phòng Đoàn, Đội,
phòng máy tính, thiết bị,...
Máy tính: 14 bộ; Máy chiếu 01 bộ; thiết bị âm thanh, nghe nhìn: 1 bộ;
Số lợng CBGV nhà trờng hiện tại là 23 đồng chí trong đó
Trình độ Thạc sĩ: 01 đồng chí
Trình độ đại học: 10 đồng chí
Trình độ cao đẳng: 10 đồng chí

Trình độ trung cấp : 2 đồng chí
Trờng THCS Thụy Hải đợc thành lập tiền thân từ trờng PTCS xã Thụy Hải. Năm
1992 trờng đợc chia tách làm trờng THCS và trờng Tiểu học Thụy Hải.
Đợc sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Chính quyền địa phơng, năm 2006 nhà tr-
ờng đã xây dựng đợc khu trờng học mới với hai khối nhà 2 tầng làm nơi học tập và làm
việc của CBGV và học sinh trên diện tích đất rộng, đẹp, đạt chuẩn, nằm xa khu dân c.
Từ năm 2000 2006 trờng liên tục là trờng Tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.
Năm 2000 đợc UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen
Năm 2004 đợc công nhận là đơn vị văn hoá cấp huyện.
Năm 2005 đợc UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen.
Năm 2007 đợc UBND Tỉnh Thái Bình công nhận trờng THCS chuẩn Quốc gia
giai đoạn 2001 2010.
Năm học 2006 2007 đợc Bộ trởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.
Năm học 2007 2008 đợc công nhận là tập thể lao động tiên tiến.
Năm 2002 nhà trờng bắt đầu xây dựng và thực hiện quy ớc trờng học văn hoá.
Năm 2004 đợc UBND huyện Thái Thụy công nhận là Đơn vị văn hoá.
Sau hơn 40 năm xây dựng và trởng thành, ngày nay, trờng THCS Thụy Hải là một
trong 10 trờng THCS đạt chuẩn Quốc gia của Thái thụy với cơ sở vật chất khang trang,
đội ngũ CBGV đạt và vợt chuẩn cao, có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công
việc, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu năm học.
Thực hiện Nghị quyết số 2080/QĐ-UBND ngày 13.12.2001 của UBND tỉnh Thái
Bình về việc thực hiện nếp sống văn hoá; chỉ đạo của Sở GD & ĐT Thái Bình, Huyện
uỷ, UBND huyện Thái Thụy; Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hoá huyện Thái thụy về việc xây dựng trờng văn hoá. CBGV và học sinh trờng
THCS Thụy Hải cùng nhau xây dựng bản quy ớc này với mục đích:
+ Cụ thể hoá các quy định của pháp luật nhà nớc trong lĩnh vực sự nghiệp giáo
dục và đào tạo làm cơ sở tổ chức hoạt động tự quản của nhà trờng nhằm không ngừng
nâng cao chất lợng công tác; kịp thời động viên, giáo dục cán bộ giáo viên và học sinh
có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật;
+ Góp phần hình thành cho cán bộ giáo viên và học sinh nhà trờng ý chí rèn
luyện tự phấn đấu vơn lên; xây dựng tình đoàn kết trong nhà trờng ngày một bền chặt,
đa sự nghiệp giáo dục nói chung và phong trào của nhà trờng nói riêng ngày một phát
triển bền vững.
Bản quy ớc này thể hiện ý chí, nguyện vọng của tập thể cán bộ giáo viên và học
sinh nhà trờng trong việc quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Góp phần xây dựng trờng THCS Thụy Hải trở thành Đơn vị văn hoá
Thay mặt trờng THCS Thụy Hải
hiệu trởng
Nguyễn Quốc Huy
Phòng GD- ĐT thái thuỵ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Trờng: THCS thụy hải Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Thụy Hải, ngày 4 tháng 11 năm 2008
Quy ớc
Trờng THCS xã thụy hải
Huyện thái thụy - tỉnh thái bình
Chơng I
Những quy định chung
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh qui ớc:
Bản qui ớc này đợc xây dựng nhằm điều chỉnh những mối quan hệ xã hội
mang tính tự quản của nhà trờng trong việc xâydựng và thực hiện nếp sống văn hoá cá
nhân, tập thể và xã hội của giáo viên và học sinh; thực hiện các nhiệu vụ chuyên môn;
xây dựng trờng có cơ sở hạ tầng khang trang xanh, sạch, đẹp; giữ gìn an ninh chính trị
trật tự; bảo vệ môi trờng; xây dựng trờng có tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong
sạch, vững mạnh
Điều 2: Đối tợng áp dụng:
Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trờng; cán bộ hợp đồng, học sinh đều có
nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh những qui định của bản quy ớc này.
Điều 3: Nguyên tắc xây dựng quy ớc:
1/Bản quy ớc này đợc xây dựng trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, thống nhất
bàn bạc, dân chủ công khai, của cán bộ giáo viên nhà trờng.
2/ Việc xây dựng, ban hành, sửa đổi, phê duyệt và tổ chức thực hiện bản quy -
ớc vào tình hình thực tiễn của trờng theo đúng quy định tại quyết định 2080/2001 QĐ-
UBND ngày 13/12/2001 của UBND tỉnh Thái Bình về Thực hiện nếp sống văn hóa
3/ Những quy định trong bản quy ớc không trái với pháp luật hiện hành, không
trái với quy định của nghành giáo dục- đào tạo; không trái với quy tắc đạo đức xã hội
của cá nhân, gia đình, nhà trờng và xã hội.
Điều 4: Xây dựng trờng trở thành trờng văn hoá với những tiêu chuẩn sau:
1/ Thực hiện dạy tốt, học tốt. Hoàn thành xuất sắc nhiệu vụ đợc giao. Thờng
xuyên nâng cao giáo dục toàn diện, đạt trờng tiên tiến hàng năm.
2/ Thực hiện tốt nếp sống văn hóa học đờng. Đoàn kết nội bộ cơ quan. Có
quan hệ mật thiết với phụ huynh học sinh và chính quyền địa phơng. Không có giáo
viên và học sinh mắc tệ nạn xã hội; không có cán bộ giáo viên sinh con thứ ba trở lên.
Hàng năm có 85% gia đình giáo viên trở lên đợc công nhận gia đình văn hoá nơi c trú
3/ Có môi trờng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Có phong trào hoạt động văn hoá,
văn nghệ- thể dục thể thao đợc duy trì thờng xuyên. Bảo vệ tiêu chuẩn vệ sinh học đ-
ờng.
4/ Thực hiện đầy đủ đờng lối chủ trơng, chính sách của Đảng, pháp luật của
nhà nớc, các qui định của địa phơng. không vi phạm qui định về quản lý tài chính kinh
tế. Thực hiện tốt về nghĩa vụ công dân tai nơi c trú. Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch
vững mạnh
Chơng II
Thực hiện nếp sống văn hóa trong nhà trờng
Điều 5: Nếp sống văn hóa của cán bộ, giáo viên.
1/ Cán bộ giáo viên công nhân viên đều bình đẳng trớc pháp luật, sống và làm
việc theo hiến pháp và pháp luật.
2/ Có phong cách sống lành mạnh phù hợp với thuần phong mỹ tục, luôn có ý
thức mình vì mọi ngời. Khi giao tiếp phải văn minh lịch sự và đúng mực
3/ Cán bộ giáo viên đến trờng trong giờ làm việc học tập phải ăn mặc chỉnh tề;
không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, về học vấn về chuyên môn nghiệp vụ,
ngoại ngữ,khoa học kĩ thuật.
4/ Không nói tục và có những hành vi thô bạo vi phạm nếp sống văn hoá, lối
sống văn minh và xâm phạm đến quyền tự do của ngời khác.
5/ Mọi ngời có ý thức đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong lúc bình thờng cũng nh
lúc khó khăn, ốm đau, hoạn nạn. Thực hiện tốt ăn ở khoa học, sạch sẽ, vệ sinh.
6/ Xây dựng và thực hiện tốt nội qui lao động, học tập, nghỉ ngơi, vệ sinh học
đờng, bảo vệ tài sản chung và bảo vệ môi trờng.
7/ Đến cơ quan làm việc đúng giờ. Phấn đấu đạt kết quả cao trong công tác
giảng dạy. Không hút thuốc lá trong nhà trờng, không uống rợu bia khi vào lớp, sử
dụng điện thoại trong tiết dạy, không tổ chức và tham gia cờ bạc.
8/ Gơng mẫu, tự giác thực hiện giữ gìn đoàn kết nội bộ.
Điều 6: Đối với tập thể nhà trờng.
1/ Phấn đấu hàng năm có tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đợc công nhận
là đơn vị trong sạch vững mạnh.
2/ Xây dựng tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên là một tập thể s phạm
mẫu mực, đoàn kết; luôn hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo toàn diện với tinh thần
tất cả vì học sinh thân yêu.
3/ Mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trờng xây dựng các mối quan hệ
tốt đẹp với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và địa phơng.
4/ Tự giác thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về chuyên môn. Không
ngừng tự học tập, bồi dỡng đúc kết kinh nghiệm, cải tiến phơng pháp giáo dục, nâng
cao hiệu quả đào tạo theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo.
5/ Chấp hành tốt mọi chủ trơng chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nớc,
mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng sáng về xây dựng gia đình văn hoá mẫu mực và tích
cực tham gia các hoạt đọng xã hội.
Điều7: Đối với học sinh trong nhà trờng
1/ Luôn luôn rèn luyện năng lực học và tự học, có phơng pháp t duy sáng tạo
trong học tập; biết học thầy, học bạn, học trong sách vở; thờng xuyên cải tiến phơng
pháp học tập, không ngừng tìn tòi học hỏi biến quá trình đợc đào tạo thành quá trình đ-
ợc đào tạo.
2/ Có sức khoẻ tốt, có nếp sống lành mạnh, thờng xuyên luyện tập TDTT và
hoạt động văn hoá văn nghệ bổ ích, lành mạnh. Biết thởng thức văn hoá nghệ thuật, có
quan điểm và hành vi thẩm mĩ đúng đắn.
3/ Không mua bán, vận chuyển, đọc, xem, lu trữ sách báo phim ảnh, văn hoá
phẩm đồi trụy. Không hút thuốc lá, không sử dụng ma tuý.
4/ Có lòng nhân ái, nghĩa tình. Luôn biết kính trên nhờng dới; kính thầy, quí
bạn và khiêm nhờng. Đoàn kết yêu thơng giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và sinh hoạt và
đời thờng.
5/ Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, không đi bộ dới lòng đờng.
Không để xe đạp gây cản trở giao thông, không đi xe đạp hàng 3 trở lên khi tham gia
giao thông
6/ Không vẽ bậy lên tờng và bàn ghế. Không có hành vi phá hoại tài sản của tập
thể, nhà nớc và công dân. Không lấy cắp tài sản chung cũng nh của cá nhân khác.
7/ Thực hiện nghiêm túc nội qui của nhà trờng và qui chế trờng học của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
8/ Thực hiện 05 điều Bác Hồ dạy và thực hiện 05 không:
- Không nói tục chửi bậy, gây gổ đánh nhau.
- Không uống rợu, hút thuốc lá và đánh bạc dới mọi hình thức.
- Không xem sách báo, văn hoá phẩm đồi trụy, phản động.
- Không mắc tệ nạn xã hội.
- Không vi phạm pháp luật.
9/ Luôn biết ứng xử có văn hoá, chào hỏi khi gặp mặt, cảm ơn khi đợc giúp đỡ,
xin lỗi khi làm phiền ngời khác.
10/ Quí trọng giúp đỡ ngời cao tuổi, em nhỏ, phụ nữ, thơng bệnh binh, ngời tàn
tật, học sinh nghèo và những ngời gặp khó khăn, hoạn nạn ở mọi lúc, mọi nơi.
11/ Trang phục đầu tóc gọn gàng, sạch đẹp phù hợp với lứa tuổi học trò và điều
kiện gia đình. Nghiêm chỉnh thực hiện mặc trang phục học đờng theo qui định của nhà
trờng.
12/ Có thái độ trân trọng, đúng mức khi gặp đám cới, đám tang, đám rớc trong
lễ hội.
13/ Quan hệ với ngời nớc ngoài lịch sự, đúng mực và giữ đợc thể diện quốc gia.
Chơng III
Khuyến học, khuyến tài; xây dựng cảnh quan
bảo vệ môi trờng trong nhà trờng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×