Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 5 chương 2 bài 1: Khái niệm số thập phân

KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN
I.MỤC TIÊU : Giúp HS :
- Nhận biết khái niệm ban đầu về số thập phân (dạng đơn giản).
- Biết đọc viết số thập phân dạng đơn giản.
II. CHUẨN BỊ
- Hình trong SGK kẻ sẵn vào bảng phụ; bảng phụ ghi nội dung BT3
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
HOẠT ĐỘNG DẠY

HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Giới thiệu khái niệm ban đầu về số thập
phân
a) Hướng dẫn HS nhận xét từng hàng trong
bảng a để nhận ra :
- Có 0m 1dm tức là có 1dm, GV viết bảng :
- HS quan sát trên bảng
1dm =.... m
GV giới thiệu : 1dm hay còn được viết thành
0,1m (GV viết bảng :1dm = 0,1 m)
- Tương tự với 0,01m ; 0,001 m

.

- HS nêu: Các phân số thập phân (dùng
thước chỉ khoanh vào các phân số này ở
trên bảng) được viết thành 0,1; 0,01 ;
- GV vừa viết bảng vừa giới thiệu : 0,1 đọc là 0,001
: không phẩy một GV giới thiệu tương tự với 0,01 ;
0,001.
- Gv chỉ, và giới thiệu :các số 0,1 ; 0,01 ; - 2-3 HS đọc lại
0,001 là các số thập phân.
b) GV làm tương tự phần a.
2. Thực hành
BT1 : GV chỉ vào từng vạch trên tia số
BT2:GV để tự HS làm
GV theo dõi giúp đỡ HS.
BT3: GV treo bảng phụ
Khi chữa bài, yêu cầu HS đọc các số đo độ dài
dưới dạng số thập phân

- HS đọc phân số thập phân và đọc
số thập phân tương ứng

3. Củng cố, dặn dò

- HS đọc thầm mẫu

- GV nhận xét tiết học

- HS viết theo mẫu,


- Dặn HS làm các ý còn lại ở nhà, chuẩn bị cho tiết
học sau

- 1 HS làm bảng phụ
Cả lớp làm vào vở

KHÁI NIỆM PHÂN SỐ (tiếp theo)
I. Mục tiêu : Giúp HS :
- Nhận biết ban đầu về số thập phân (ở dạng thường gặp) và cấu tạo của số thập phân.


- Biết đọc, viết số thập phân (ở dạng đơn giản thường gặp).
II.các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy

Hoạt động học

A. Bài cũ : Gọi HS chữa lại bài tiết trước
B.Bài mới

- 2HS lên bảng

1. Tiếp tục giới thiệu khái niệm về số thập phân
a) Hướng dẫn HS nêu nhận xét từng hàng trong
bảng
- 2m7dm hay được viết thành 2,7m; 2,7m đọc là
: “hai phẩy bẩy mét”
- GV giới thiệu tương tự đối với các số 8,56m ;
0,195m.
b) Giáo viên giới thiệu : các số : 2,7; 8,56; 0,195 - 2-3 HS nêu nhận xét
cũng là số thập phân.
2. Giới thiệu về cấu tạo số thập phân
- GV viết số : 8,56 ; giới thiệu phần nguyên,
phần thập phân.

- HS đọc lại

3 Thực hành
Bài tập 1: GV chữa miệng
Nhận xét
Bài tập 2: Tự HS làm ,GV quan sát chung

- HS tìm phần nguyên phần thập
phân của hai số : 2,7; 0,195

Bài tập 3: Tương tự bài 2

- Rút ra kết luận

3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học

- HS đọc theo cặp
- HS đọc trước lớp


- Dặn HS làm các ý còn lại ở nhà, chuẩn bị cho
tiết học sau

- HS viết các số thập phân; khi
chữa bài HS phải đọc từng số thập phân
đã viết được.
- HS tự làm bài, rồi chữa bài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×