Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN.
I/Mục tiêu
Giúp học sinh:
- Biết tính tổng nhiều số thập phân (tương tự tính tổng hai số thập phân).
- Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân và biết vận dụng các tính chất của
phép cộng để tính bằng cách thuận lợi nhất.
II/ Đồ dùng học tập
III/ Các hoạt động dạy – học
Hoạt động
1: Bài cũ

Giáo viên
- Gọi HS lên bảng nêu cách cộng
hai số thập phân và thực hiện:
316,7 + 23,75
-Gọi HS lên bảng sử dụng tính
chất giao hoán của phép cộng để
nêu ngay kết quả.

Học sinh
-2HS lên bảng.


-1HS nêu:

23,75 + 316,7
-Nhận xét chung và cho điểm
2: Bài mới

-Dẫn dắt ghi tên bài.

GTB

-Cho HS nêu ví dụ 1 SGK.

HĐ 1: HD hs
tự tính tổng
nhiều số thập
phân.

-Để biết cả ba thùng có bao nhiêu l -1HS nêu.
dầu ta làm thế nào?
a) Hs viết phép tính
-GV viết lên bảng.
27,5 + 36,75 + 14,5 = (l)
-Gợi ý: Tưng tự cộng nhiều số tự
-HS thực hiện đặt tính dọc.
nhiên, ta đặt tính để cộng nhiều số
thập phân như thế nào?

-Nhắc lại tên bài học.

-Muốn thực hiện tính tổng nhiều
số thập phân ta thực hiện như thế
nào?
-Gọi HS nhắc lại cách làm
-Gọi HS nêu ví dụ 2SGK.

-Viết lần lượt các số hạng sao
cho các chữ số ở cùng một
hàng thẳng cột với nhau.


-Muốn tính chu vi hình tam giác ta ….
làm thế nào?
-Một số HS nhắc lại.
-Cho HS thực hiện vào nháp.
-1HS nêu bài toán.


-Tính tổng số đo 3 cạnh của
tam giác.
-HS thực hiện cá nhân
Bài giải
-Nhận xét sửa bài.

Chu vi của hình tam giác là
8,7 + 6,25 + 10 = 24,95(dm)

-Nêu yêu cầu bài tập.

Đáp số: 24,95dm
-Nhận xét.

HĐ 2:
Luyện tập

-2HS lên bảng làm, lớp làm
vào bảng con.

Bài 1: Đặt
tính.
-Nhận xét cho điểm.
-Gọi HS đọc đề bài.
-Phát phiếu học tập cho HS.
Bài 2:Tính rồi
điền vào hai
cột.
Bài 3:

-Nhận xét sửa bài.
-Gọi HS đọc đề bài.
-HD Hs sử dụng tính chất giao
hoán và tính chất kết hợp để tính.

a) 5,27 +14,35 + 9,25
b) 6,4 + 18,36 + 52
c, d SGK.
-Nhận xét bài làm trên bảng.
-1HS đọc đề bài.
-1HS lên bảng làm vào bảng
phụ, Lớp làm bài vào phiếu
bài tập.
-Nhận xét bài làm trên bảng.
-1HS đọc đề bài.
-2HS lên bảng làm, lớp làm
bài vào vở.

HĐ3: Củng
cố- dặn dò

-Nhận xét ghi điểm.

a) 12,7 + 5,89 + 1,3

-Gọi HS nhắc lại kiến thức của bài
học.

b) 38,6 + 2,09 + 7,91

-Nhắc HS về nhà làm bài tập

-Nhận xét bài làm của bạn.

c, d) SGK
-1-2 HS nhắc lại.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×