Tải bản đầy đủ

BTRL 3 môn hóa học sưu tầm

Thầy Nguyễn Anh Phong

KHÓA HỌC CHINH PHỤC BÀI TOÁN ĐIỂM 9+

Nguyenanhphong.vn

BÀI GIẢNG SỐ 3

PHẦN BÀI TẬP RÈN LUYỆN – TRONG SÁCH VÔ CƠ TẬP 2
NAP Trang

NAP Trang

6 6

22 41

9 6

23 41


20 8

7 60

30 10

16 86

19 40

8 112

--------------- HẾT --------------Chú ý: Làm kỹ phần Bài tập rèn luyện rồi mới vào thi online (tích điểm) trên web.

Biên soạn và giảng dạy: Thầy Nguyễn Anh Phong – NAP



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×