Tải bản đầy đủ

biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán cho học sinh lớp 1

Đề tài: Tìm hiểu biện pháp nâng cao chất lượng dạy-học
môn toán cho HSTH lớp 1 Trường Tiểu học Hương Ngả i

A .MỞ ĐẦU

I.

Lí do chọn đề tài

Môn Toán là môn học chiếm một vị trí rất quan trọng và then
chốt trong nội dung chương trình các môn học ởTiểu học.Các
kiến thức kĩ năng của môn Toán ở tiểu học có nhiều ứng dụng
trong đời sống, rất cần thiết để học các môn học khác ở tiểu học
và các lớp trên.Môn Toán giúp học sinh nhận biết các mối quan
hệ về số lượng và hình dạng không gian của sự vật.Nhờ đó mà
học sinh có phương pháp nhận thức một số mặt của thế giới xung
quanh và biết cách hoạt động có hiệu quả trong đời sống.Môn
Toán góp phần rất quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp
suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn
đề.Nó góp phần phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập,
linh hoạt, sáng tạo, nó đóng góp vào việc hình thành các phẩm

chất cần thiết và quan trọng của các em học sinh như: cần cù, cẩn
thận, có ý chí vượt khó khăn, làm việc có kế hoạch, có nề nếp và
có tác phong khoa học.Tuy nhiên,trên thực tế môn Toán không
phải là một môn học dễ dàng đối với học sinh, nhất làđối với học
sinh lớp 1. Môn Toán đòi hỏi học sinh phải có tư duy trừu tượng,
sự suy luận lô gic, trong khi đó học sinh lớp 1 các em đang còn
nhỏ tâm sinh lí còn non nớt. Các em chỉ tiếp thu nhanh những
hoạt động có tư duy cụ thể, dễ hiểu. Do đó, việc dạy học môn
Toán cho học sinh lớp 1 đặt ra một số thách thức đối với giáo
viên:Làm thế nàođể học sinh nắm được kiến thức;Làm thế nào để
học sinh không chán nản, không bị áp lực
mà vẫn đảm bảo được nội dung, kiến thức cần truyền tải đến các
em.Hiện nay, chất lượng dạy học môn Toán ở các trường Tiểu
học vẫn chưa đồng đều. Trong lớp vẫn còn tình trạng học sinh
chưa thích học toán, tiếp thu bài chưa nhanh, chưa chú ý khi học.
1


Đề tài: Tìm hiểu biện pháp nâng cao chất lượng dạy-học
môn toán cho HSTH lớp 1 Trường Tiểu học Hương Ngả i

Đặc biệt, các em thấy rất nặng nề và áp lực khi học các phép tính
hay những bài toán khó.Xuất phát từ thực tế giảng dạynêu trên và
vị trí quan trọng của môn Toán, tôi mạnh dạn chọn đề tài:Một số
biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1làm đề tài
nghiên cứu của mìnhSáng kiế kinh nghiệm: Một số biện pháp
nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp1
II. Tình hình nghiên cứu
-Một số gia đinh học sinh có hoan cảnh khó khăn , làm nghề lao
động phổ thông vất vả cả ngày nên ít có thời gian và sức lực để
chăm sóc con cái về mọi mặt.
Một số gia đinh học sinh có hoan cảnh khó khăn phải phụ giúp
công việc gia đinh , không có thời gian chuẩn bị bài ở nhà nên đã
ảnh hưởng tới kết quả học tập, trong đó có môn toán.

III. Mục đích
- Khi tiến hành nghiên cứu về đề tài này, mục đích lớn nhất là
đưa ra các biện pháp có tính thực tế và phù hợp với đối tượng
học sinh lớp 1, tạo hứng thú học tập, tạo tâm thế chủ động tiếp
thu kiến thức cho học sinh. Góp phần giảm bớt những áp lực


căng thẳng cho học sinh mà các em vẫn lĩnh hội được những kiến
thức cần thiết. Nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng
dạy học đại trà môn Toán cho học sinh lớp 1
IV.Nhiệm vụ
- Nhiệm vụ 1 : tìm hiểu về cơ sở lý luận của vấn đề
- Nhiệm vụ 2 : thực trạng giao dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học
môn toan cho HS lớp 1 Trường tiểu học Hương NGải .
2


Đề tài: Tìm hiểu biện pháp nâng cao chất lượng dạy-học
môn toán cho HSTH lớp 1 Trường Tiểu học Hương Ngả i

- Nhiệm vụ 3: đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học
môn toán
5. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu
- Phạm vi: chất lượng dạy học môn toán
-Giới hạn: học sinh lớp 1 trường tiểu học Hương Ngải.
6.khách thể nghiên cứu, Đối tượng nghiên cứu
- Khách thể: hoạt động dạy học môn toan trường Tiểu học Hương Ngải
-Đối tượng: biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán.
7. Phương pháp nghiên cứu
-Nghiên cứu tài liệu
-Phương pháp phân tích, tổng hợp
-Phương pháp thực hành, thực nghiệm
-Phương pháp so sánh đối chiếu.
8. Đóng góp đề tài
-Bằng việc chỉ ra các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán
tiểu học từ đó đưa ra và chia sẻ với đồng nghiệp , ban lanh đạo , các cấp
các ngành, để tìm ra các biện pháp tốt nhất trong việc nâng cao chất
lượng dạy học cho học sinh.
9. Gỉa thuyết khoa học
-các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn toán lớp 1 ở trường
tiểu học vẫn chưa đạt kết quả cao. Có nhiều biện pháp nhưng quan trọng
vẫn là do trinh độ của giao viên chưa cao , khả năng vận dụng các
phương pháp và tổ chức của giao viên còn kém.

3


Đề tài: Tìm hiểu biện pháp nâng cao chất lượng dạy-học
môn toán cho HSTH lớp 1 Trường Tiểu học Hương Ngả i

B. Nội dung
I. Cơ sở lí luận
1. Vai trò của việc nâng cao chất lượng dạy – học môn toán
cho học sinh lớp 1

4


Đề tài: Tìm hiểu biện pháp nâng cao chất lượng dạy-học
môn toán cho HSTH lớp 1 Trường Tiểu học Hương Ngả i

- Tại hội nghị Trung ương VI –Khóa IX , Đảng ta nhấn mạnh:
“Phải tập trung vào nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo
dục. Vì giáo
dục tạo ra nguồn lực con người có chất lượng pháp triển toàn
diện mới đảm bảo cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước”.
Đảng ta xác định: “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát
triển”. Đi lên bằng giáo dục giờ đã trở thành chân lí của thời
đại.Trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiểu học là cấphọc có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng vì nó là cấphọc nền tảng cơ bản nhất
tác động đến toàn xã hội. Do vậy,quán triệt Nghị quyết Trung
ương II của ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ giáo dục và đào
tạo đã chỉ thị rõ nhiệm vụ cụ thể cho các ngành học, cấphọc. Với
quan điểm như trên, giáo dục đang trên bước đường đổi mới toàn
diện và sâu sắc.
Bên cạnh đó thấy lứa tuổi học sinhtiểu học nói chung học sinh
lớp 1 nói riêng các em có nhận thức riêng lẻ khá phát triển đặc
biệt là thị giác. Các emmới chỉ nhận biết và gọi tên hình dạng,
màu sắc của sự vật, xác định mối tương quan gần và ngắn về
không gian. Thích quan sát những sự vậtcó màusắc hấp dẫn, số
lượng chi tiết,trẻ chú ý đến chi tiết ngẫu nhiên, chưa có khả năng
quan sát tinh tế, tri giác thiếu mục đích, kế hoạch rõ ràng. Các
em đang ở giai đoạn phát triển tư duy cụ thể nên những kiến thức
toán học yêu cầu các em phải tưởngtượng khiến các em gặp khó
khăn.
Việc sử dụng hình ảnh trực quan sinh động, hay những trò chơi
học tập sẽ khích thích được khả năng ghi nhớ lẫn hứng thú học
tập cho học sinh.
5


Đề tài: Tìm hiểu biện pháp nâng cao chất lượng dạy-học
môn toán cho HSTH lớp 1 Trường Tiểu học Hương Ngả i

2. Vài nét về trường tiểu học Hương Ngải
3. Thực trạng dạy học môn toán của học sinh lớp 1 trường
tiểu học
3.1. Thuận lợi, khó khăn
* Thuận lợị
* Khó khăn
3.2. Thành công, hạnchế
* Thành công
* Hạn chế
Việc áp dụng các biện pháp đòi hỏi người giáo viên phải nắm
vững nội dung, chương trình dạy học. Nghiên cứu kĩ nội dung
từng bài để có hình thức dạy học phù hợp. Nếu áp dụng biện
pháp không phù hợp sẽgây ra áp lựccũng như sự nhàm chán cho
học sinh.
3.3. Mặt mạnh, mặt yếu
* Mặt mạnh
* Mặt yếu
3.4. Nguyên nhân và các yếu tố tác động gây ra thực trạng
* Về phía học sinh
* Về phía giáo viên
4. Đề xuất một số giải pháp, biện pháp trong công tác nâng
cao chất lượng dạy và học của học sinh tiểu học
4.1. Mục tiêu của giải pháp,các biện pháp
4.2. Nội dung và cách thức thực hiện biện pháp, giải pháp.
6


Đề tài: Tìm hiểu biện pháp nâng cao chất lượng dạy-học
môn toán cho HSTH lớp 1 Trường Tiểu học Hương Ngả i

4.2.1: Về phía nhà trường
* Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Toán
* Áp dụng các trò chơi học tập vào các tiết họcTrong quá trình
dạy học môn Toán, việc sử dụng trò chơi toán học có nhiều tác
dụng như :
* Sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học
* Sử dụng phương pháp noi gương
* Đổi mới về cách kiểm tra, đánh giá học sinh
* Tổ chức “Đôi bạn cùng tiến”Trong giờ học tôi còn tổ chức lớp
học thành các “ Đôi bạn cùng tiến” cụ thể:
4.3. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp
* Tổ chức tốt các phong trào thi đua
* Phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh
4.2.2: Về phía gia đình
4.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp.
5. Kết quả
Sau khi áp dụng các biện pháp nêu trên trong khoảng thời gian
nhất định sẽ cho chúng ta kết quả mong muốn như:
-Chất lượng môn Toán được nâng lên rõ rệt
-Phát huy được sự chủ động và tích cực của học sinh trong việc
tiếp thu kiến thức mới.
-Kĩ năng thực hiện phép tính và kĩ năng làm bài trở nên nhanh
nhẹn và thành thạo hơn.Học sinh hiểu bài nhanh và nhớ bài
lâuhơn.
7


Đề tài: Tìm hiểu biện pháp nâng cao chất lượng dạy-học
môn toán cho HSTH lớp 1 Trường Tiểu học Hương Ngả i

-Đặc biệt nhất là các học sinh thích học môn Toán hơn và thấy
bớtnặng nề, áp lực hơn trước khi học toán.Lớp học sôi nổi, hứng
thú, học sinh chú ý vào bài học hơn.
-Phù hợp với phương pháp đổi mới trong dạy học và tâm lí lứa
tuổi học sinh lớp 1.

6. Kiến nghị, đề xuất
6.1: Đối với giáo viên
- Thường xuyên tự học hỏi, rèn luyện trau dồi kinh nghiệm để
thực sự là tấm gương sang cho hịc sinh noi theo.
- điều quan trọng hơn nữa là giáo viên phải kiên trì, vượt khó tìm
tòi, sáng tạo, và có bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm cao, say
mê với công việc, tận tụy với học sinh.
6.2: Đối với học sinh
- có ý thức tự giác, tích cực trong học tập. Biết lắng nghe hạn
chế.Nội dung trình bày trên không thiếu khỏi những nhận xét của
cô, của bạn để tự sửa chữa, khắc phục nhược điểm của mình.
Mạnh dạn góp ý, sử sai giúp đỡ bạn trong học tập.
6.3: Đối với nhà trường
- Tổ chức các chuyên đề cấp trường để trao đổi chuyên môn, đưa
ra các biện pháp dạy học hiệu quả.

8


Đề tài: Tìm hiểu biện pháp nâng cao chất lượng dạy-học
môn toán cho HSTH lớp 1 Trường Tiểu học Hương Ngả i

C. KẾT LUẬN.
Vấn đề khắc phục khókhăn trong học toán với học sinh lớp 1
không phải là việc đơn giản, có thể đổi mới ngay trong thời gian
ngắn. Đứng về phía giáo viên, muốn khắc phục khó khăn này
trước hết phải đổi mới tư duy và phương pháp giảng dạy, phải có
lòng yêu nghề, mến trẻ và luôn luôn tìm tòi cách giảng dạy sao
cho dễ hiểu nhất đến học sinh, tích cực chủ động tổ chức các trò
chơi học tập, gây hứng thú học tập cho các em hơn nữa. Phải có
sự kết hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, giúp học sinh hểu rõ
tầm quan trọng của việc học.Không dừng lại ở đó người giao
viên cần phải lựa chọn, phối hợp sử dụng linh hoạt các phương
9


Đề tài: Tìm hiểu biện pháp nâng cao chất lượng dạy-học
môn toán cho HSTH lớp 1 Trường Tiểu học Hương Ngả i

pháp dạy học sao cho phù hợp với nội dung từng bài, với đối
tượng học sinh, tạo điều kiện cho các em chủ động tìm tòi và lĩnh
hội kiến thức. Học sinh lớp 1rất thích được khen. Lời khen kịp
thời sẽ giúp các em có hứng thú học tập và mau tiến bộ.
Do vậy, giáo viên phải biết động viên khuyến khích các em kịp
thời, giúp các em tự tin trong học tập.
Trên đây là phần trình bày kinh nghiệm của bản thân tôi. Song do
thời gian chưa nhiều cũng như nhận thức của bản thân còn sót.
Rất mong hội đồng khoa học các cấp, cùng bạn bè đồng nghiệp
góp ý xây dựng để đề tài thêm hoàn chỉnh hơn, có khả năng thực
thi cao hơn.

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×