Tải bản đầy đủ

Giup vu thi na bai dien

Bài 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp

u = U 0 cos100π t (v)

20 7(v)

. Khi điện áp tức thời trên R là

,điện áp tức thời trên tụ là 45(v) thì

7( A)

40 3(v)

cường độ dòng điện tức thời trong mạch là
. Khi điện áp tức thời trên R là
áp tức thời trên tụ là 30(v) . Tìm điện dụng của tụ điện

U0R

α uC


uR

β
U0C

Do uR vuông pha với uC => α + β 900 => cosα = sinβ => uR /U0R = √(U0C2 –uC2)/ U0C
 20√7 /U0R = √(U0C2 –452)/ U0C (1)
 40√3 /U0R = √(U0C2 –302)/ U0C (2)

=>U0C =60V

Thế vào (1) => U0R =80V
Mà uR cùng pha với I nên i =uR /R => R= 20√7/√7 = 20Ω
U0R/U0C =R/ZC => ZC =15Ω => L= 0,15/π H.

thì điệnBài 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R; cuộn cảm có điện trở r=R và tụ C.
Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn cảm, N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ C. Biết điện áp hiệu

U AB = U NB
dụng

, hệ số công suất của cuộn dây là 0,6. Tìm hệ số cồn suất của đoạn mạch ABTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×