Tải bản đầy đủ

Cac de luyen thi


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Mục lục
1. ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ GIÁO DỤC................................................................................................................................................................. 4
2. SGD Bình Phước – Thi thử lần 1- 2018.................................................................................................................................................... 8
3. SGD Hà Tĩnh ...........................................................................................................................................................................................................13
4. SGD Thanh Hóa ....................................................................................................................................................................................................18
5. Chuyên Bắc Giang ...............................................................................................................................................................................................23
6. Chuyên Thái Bình – L3 .....................................................................................................................................................................................27
7. Chuyên Thái Bình – L5 .....................................................................................................................................................................................32
8. SGD Nam Định (Kì 2).........................................................................................................................................................................................38
9. Đề luyện tập 1 - Thầy Đoàn Văn Lượng ................................................................................................................................................43
10. Đề luyện tập 2 - Thầy Đoàn Văn Lượng .............................................................................................................................................48
11. Đề luyện tập 3 - Thầy Đoàn Văn Lượng .............................................................................................................................................52
12. Đề luyện tập 4 - Thầy Đoàn Văn Lượng .............................................................................................................................................57
13. Đề luyện tập 5 – Thầy Đoàn Văn Lượng ............................................................................................................................................62
14. Đề Lần 5 – thuvienvatly – Thầy Hà Văn Thạnh..............................................................................................................................67
15. Đề thi thử số 1 – Thầy Hà Văn Thạnh..................................................................................................................................................72
16. Đề thi thử số 2 – Thầy Hà Văn Thạnh..................................................................................................................................................77
17. Đề thi thử số 3 – Thầy Hà Văn Thạnh..................................................................................................................................................83

18. Đề thi thử số 4 – Thầy Hà Văn Thạnh..................................................................................................................................................88
19. Đề thi thử số 5 – Thầy Hà Văn Thạnh..................................................................................................................................................93
20. Đề thi thử số 6 – Thầy Hà Văn Thạnh..................................................................................................................................................98
21. Đề thi thử số 7 – Thầy Hà Văn Thạnh............................................................................................................................................... 103
22. Đề thi thử số 8 – Thầy Hà Văn Thạnh............................................................................................................................................... 108
23. Đề thi thử số 9 (Rèn luyện đồ thị) – Thầy Hà Văn Thạnh ..................................................................................................... 113
24. Đề 18 – Trong 70 đề 2018 - Thầy Chu Văn Biên ......................................................................................................................... 118
25. Đề 26 - Trong 70 đề - Thầy Chu Văn Biên ....................................................................................................................................... 123
26. Đề 37 - Trong 70 đề – Thầy Chu Văn Biên ...................................................................................................................................... 128
27. Đề 43 – Trong 70 đề - Thầy Chu Văn Biên ...................................................................................................................................... 132
28. Đề 46 – Trong 70 đề - Thầy Chu Văn Biên ...................................................................................................................................... 138
29. Chuyên Hà Tĩnh - Hà Tĩnh - Lần 1 ....................................................................................................................................................... 143
30. Đề số 1 – Mức 9+ - Thầy Lê Tiến Hà ................................................................................................................................................... 148
31. Đề số 2 – Mức 9+ - Thầy Lê Tiến Hà ................................................................................................................................................... 153
32. Đề 1 - Megabook ............................................................................................................................................................................................ 158
33. Đề 2 - Megabook ............................................................................................................................................................................................ 163
34. Đề 3 - Megabook ............................................................................................................................................................................................ 168
35. Đề 4- Megabook ............................................................................................................................................................................................. 172
36. Đề 5 - Megabook ............................................................................................................................................................................................ 177
37. Đề 6 - Megabook ............................................................................................................................................................................................ 181
38. Đề 7 – Megabook ........................................................................................................................................................................................... 186
39. Đề 8 – Megabook ........................................................................................................................................................................................... 190
40. Đề 9 – Megabook ........................................................................................................................................................................................... 195
GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 1 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018
41. Đề 10 – Megabook ........................................................................................................................................................................................ 200
42. Đề 11 – Megabook ........................................................................................................................................................................................ 205
43. Đề 12 – Megabook ........................................................................................................................................................................................ 210
44. Trich Bộ đề chất lượng - Thầy Ngô Thái Ngọ .............................................................................................................................. 214
45. Đề ôn luyện số 2 – Hoàng Sư Điểu ...................................................................................................................................................... 219
46. Đề ôn luyện số 3 – Hoàng Sư Điểu ...................................................................................................................................................... 224
47. Đề ôn luyện số 4 – Hoàng Sư Điểu ...................................................................................................................................................... 229
48. Đề ôn luyện số 5 – Hoàng Sư Điểu ...................................................................................................................................................... 234
49. Đề ôn luyện số 6 – Hoàng Sư Điểu ...................................................................................................................................................... 239
50. Đề ôn luyện số 7 – Hoàng Sư Điểu ...................................................................................................................................................... 243
51. Đề ôn luyện số 8 – Hoàng Sư Điểu ...................................................................................................................................................... 249


52. Đề ôn luyện số 9 – Hoàng Sư Điểu ...................................................................................................................................................... 253
53. Đề ôn luyện số 10 – Hoàng Sư Điểu ................................................................................................................................................... 258
54. Đề ôn luyện số 11 – Hoàng Sư Điểu ................................................................................................................................................... 263
55. Đề ôn luyện số 12 – Hoàng Sư Điểu ................................................................................................................................................... 268
56. Đề ôn luyện số 13 – Hoàng Sư Điểu ................................................................................................................................................... 273
57. Đề ôn luyện số 14 – Hoàng Sư Điểu ................................................................................................................................................... 278
58. Đề ôn luyện số 15 – Hoàng Sư Điểu ................................................................................................................................................... 282
59. Đề ôn luyện số 16 – Hoàng Sư Điểu ................................................................................................................................................... 287
60. Đề ôn luyện số 19 – Hoàng Sư Điểu ................................................................................................................................................... 291
61. Đề ôn luyện số 17 – Hoàng Sư Điểu ................................................................................................................................................... 296
62. Đề ôn luyện số 18 – Hoàng Sư Điểu ................................................................................................................................................... 301
63. Đề ôn luyện số 20 – Hoàng Sư Điểu ................................................................................................................................................... 306
64. Đề ôn luyện – Thầy Đỗ Ngọc Hà............................................................................................................................................................ 311
65. Đề số 01 (Dễ) – Thầy Đỗ Ngọc Hà ........................................................................................................................................................ 316
66. Đề số 02 (Dễ) – Thầy Đỗ Ngọc Hà ........................................................................................................................................................ 321
67. Đề số 03 (Dễ) – Thầy Đỗ Ngọc Hà ........................................................................................................................................................ 326
68. Đề số 04 (Dễ) – Thầy Đỗ Ngọc Hà ........................................................................................................................................................ 330
69. Đề số 05 (Dễ) – Thầy Đỗ Ngọc Hà ........................................................................................................................................................ 335
70. Đề số 06 (Dễ) – Thầy Đỗ Ngọc Hà ........................................................................................................................................................ 340

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 2 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Quý thầy cô có cần file word những bộ tài liệu sau thì liên lạc qua mail mình:
tranvanhau@thuvienvatly.com (Các bộ tài liệu được soạn lại trên WORD 2016 và không dùng Mathtype
hỗ trợ cho công thức toán)
1. Khóa Pen C 11 của thầy Đỗ Ngọc Hà http://thuvienvatly.com/download/47811
2. Khóa Pen C 12 của thầy Đỗ Ngọc Hà: http://thuvienvatly.com/download/47228
3. Bộ 510 câu đồ thị vật lí 11 + 12: http://thuvienvatly.com/download/47742
4. Bộ 60 đề 2017 của thầy Chu Văn Biên
5. Bộ tài liệu luyện thi của thầy Chu Văn Biên (Quý thầy cô cần thì mình gửi link xem bản Demo)
6. Bộ 80 đề nắm chắc điểm 7, nguyên bản của thầy Nguyễn Đức Thuận:
http://thuvienvatly.com/download/47417
7. 600 câu trắc nghiệm lí 11 của thầy Bùi Gia Nội
Link bản gốc: http://thuvienvatly.com/download/47713
8. 10 đề ôn thi quốc gia xóa mù lí 11: http://thuvienvatly.com/download/47855
9. Nhiệt động lực học (BD HSG). (Thầy cô có nhu cầu thì mình gửi file Demo)
Ngoài ra mình còn nhận chuyển tài liệu từ PDF sang Word

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 3 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

1. ĐỀ MINH HỌA CỦA BỘ GIÁO DỤC
(Công bố 24/1/2018).
Câu 1: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Gọi A, ω và φ lần lượt là biên độ, tần
số góc và pha ban đầu của dao động. Biểu thức li độ của vật theo thời gian t là
A. x = Acos(ωt + φ).

B. x = ωcos(tφ + A).

C. x = tcos(φA + ω).

D. x = φcos(Aω + t).

Câu 2: Dao động cơ tắt dần
A. có biên độ tăng dần theo thời gian.

B. luôn có hại.

C. có biên độ giảm dần theo thời gian.

D. luôn có lợi.

Câu 3: Trong sóng cơ, công thức liên hệ giữa tốc độ truyền sóng v, bước sóng λ và chu kì T của sóng là
A. λ =

𝑣

B. λ = 2πT

2𝜋𝑇

C. λ = vT.

D. λ =

𝑣
𝑓

Câu 4: Khi đặt điện áp u = 220√2cos100πt V (t tính bằng s) vào hai đầu một điện trở thì tần số góc của dòng
điện chạy qua điện trở này là
A. 50π rad/s.

B. 50 rad/s.

C. 100π rad/s.

D. 100 rad/s.

Câu 5: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng
A. quang điện trong.

B. quang điện ngoài.

C. cộng hưởng điện.

D. cảm ứng điện từ.

Câu 6: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch khuếch đại có tác dụng
A. tăng bước sóng của tín hiệu.

B. tăng tần số của tín hiệu.

C. tăng chu kì của tín hiệu.

D. tăng cường độ của tín hiệu.

Câu 7: Chất nào sau đây phát ra quang phổ vạch phát xạ?
A. Chất lỏng bị nung nóng.

B. Chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng.

C. Chất rắn bị nung nóng.

D. Chất khí nóng sáng ở áp suất thấp.

Câu 8: Khi chiếu một chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thì thấy dung dịch
này phát ra ánh sáng màu lục. Đây là hiện tượng
A. phản xạ ánh sáng.

B. hóa - phát quang.

C. tán sắc ánh sáng.

D. quang - phát quang.

C. 126.

D. 294.

Câu 9: Số prôtôn có trong hạt nhân 210
84𝑃𝑜 là
A. 210.

B. 84.

Câu 10: Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng nhiệt hạch?
+ 10𝑛 →

139
54𝑋𝑒

1
+ 95
38𝑆𝑟 + 2 0𝑛 .

B. 31𝐻 + 21𝐻 → 42𝐻𝑒 + 10𝑛 .

1
C. 235
92𝑈 + 0𝑛 →

144
56𝐵𝑎

1
+ 89
36𝐾𝑟 + 30𝑛 .

4
D. 210
84𝑃𝑜 → 2𝐻𝑒 +

A.

235
92𝑈

206
82𝑃𝑏

Câu 11: Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, hiệu điện thế giữa hai
điểm là UMN . Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là
A. qUMN .

B. q2 UMN

C.

𝑈𝑀𝑁
𝑞

D.

2
𝑈𝑀𝑁

𝑞

Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm
A. nằm theo hướng của lực từ.

B. ngược hướng với đường sức từ.

C. nằm theo hướng của đường sức từ.

D. ngược hướng với lực từ.

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 4 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Câu 13: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với tần số
góc 20 rad/s. Giá trị của k là
A. 80 N/m.

B. 20 N/m.

C. 40 N/m.

D. 10 N/m.

Câu 14: Giao thoa ở mặt nước được tạo bởi hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương
thẳng đứng tại hai vị trí S1 và S2. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 6 cm. Trên đoạn thẳng S1 S2, hai
điểm gần nhau nhất mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại cách nhau
A. 12 cm.

B. 6 cm.

C. 3 cm.

D. 1,5 cm.

Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Khi
đó, cảm kháng của cuộn cảm có giá trị bằng R. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 1.

B. 0,5.

C. 0,87.

D. 0,71.

Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ
mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 500 nm. Trên
màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là
A. 0,5 mm.

B. 1 mm.

C. 4 mm.

D. 2 mm.

Câu 17: Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn là 4,97 μm. Lấy h = 6,625.10−34 J.s; c = 3.108 m/s và e =
1,6.10−19 C. Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron
dẫn) của chất đó là
A. 0,44 eV.

B. 0,48 eV.

C. 0,35 eV.

D. 0,25 eV.

Câu 18: Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau, nếu số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn
của hạt nhân Y thì
A. năng lượng liên kết của hạt nhân Y lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân X.
B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.
C. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.
D. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
Câu 19: Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ
pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 600 và có độ lớn 0,12 T. Từ thông qua khung dây này là
A. 2,4.10−4 Wb.

B. 1,2.10−4 Wb.

C. 1,2.10−6 Wb.

D. 2,4.10−6 Wb.

Câu 20: Tốc độ của ánh sáng trong chân không là c = 3.10 8 m/s. Nước có chiết suất n = 1,33 đối với ánh sáng
đơn sắc màu vàng. Tốc độ của ánh sáng màu vàng trong nước là
A. 2,63.108 m/s.

B. 2,26.105 km/s.

C. 1,69.105 km/s.

D. 1,13.108 m/s.

Câu 21: Một sợi dây dài 2 m với hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây với tốc độ 20 m/s.
Biết rằng tần số của sóng truyền trên dây có giá trị trong khoảng từ 11 Hz đến 19 Hz. Tính cả hai đầu dây, số
nút sóng trên dây là
A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2.
𝜋

Câu 22: Cường độ dòng điện trong một mạch dao động LC lí tưởng có phương trình i = 2cos(2.10 7t + ) (mA
2

(t tính bằng s). Điện tích của một bản tụ điện ở thời điểm
A. 0,05 nC

B. 0,1 μC.

𝜋
20

μs có độ lớn là

C. 0,05 μC

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

D. 0,1 nC
Trang - 5 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Câu 23: Trong ống Cu-lít-giơ (ống tia X), hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 3 kV. Biết động năng cực đại của
êlectron đến anôt lớn gấp 2018 lần động năng cực đại của êlectron khi bứt ra từ catôt. Lấy e = 1,6.10−19 C; me
= 9,1.10−31 kg. Tốc độ cực đại của êlectron khi bứt ra từ catôt là
A. 456 km/s.

B. 273 km/s.

C. 654 km/s.

D. 723 km/s.

Câu 24: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Lấy r0 = 5,3.10–11 m; me = 9,1.10–31 kg; k = 9.109 N.m2
/C2 và e = 1,6.10–19 C. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron đi được trong thời
gian 10-8 s là
A. 12,6 mm.

B. 72,9 mm.

C. 1,26 mm.

D. 7,29 mm

Câu 25: Hai điện tích điểm q1 = 10−8 C và q2 = − 3.10−8 C đặt trong không khí tại hai điểm A và B cách nhau
8 cm. Đặt điện tích điểm q = 10−8 C tại điểm M trên đường trung trực của đoạn thẳng AB và cách AB một
khoảng 3 cm. Lấy k = 9.109 N.m2 /C2. Lực điện tổng hợp do q1 và q2 tác dụng lên q có độ lớn là
A. 1,23.10−3 N.

B. 1,14.10−3 N.

C. 1,44.10−3 N.

D. 1,04.10−3 N.

Câu 26: Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: ξ = 12; R1 = 4 Ω; R2 = R3 = 10 Ω. Bỏ qua điện trở của ampe
kế A và dây nối. Số chỉ của ampe kế là 0,6 A. Giá trị điện trở trong r của nguồn điện là
A. 1,2 Ω.

B. 0,5 Ω.

C. 1,0 Ω.

D. 0,6 Ω.

Câu 27: Trong giờ thực hành, để đo tiêu cự f của một thấu kính hội tụ, một học sinh dùng một vật sáng phẳng
nhỏ AB và một màn ảnh. Đặt vật sáng song song với màn và cách màn ảnh một khoảng 90 cm. Dịch chuyển
thấu kính dọc trục chính trong khoảng giữa vật và màn thì thấy có hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét của vật
trên màn, hai vị trí này cách nhau một khoảng 30 cm. Giá trị của f là
A. 15 cm.

B. 40 cm.

C. 20 cm.

D. 30 cm.

Câu 28: Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên: L là một ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây,
không có lõi, được đặt trong không khí; điện trở R; nguồn điện có ξ = 12 V và r = 1 Ω.
Biết đường kính của mỗi vòng dây rất nhỏ so với chiều dài của ống dây. Bỏ qua điện trở
của ống dây và dây nối. Khi dòng điện trong mạch ổn định thì cảm ứng từ trong ống dây
có độ lớn là 2,51.10−2 T. Giá trị của R là
A. 7 Ω.

B. 6 Ω.

C. 5 Ω.

D. 4 Ω.

Câu 29: Hai con lắc lò xo giống hệt nhau được treo vào hai điểm ở cùng độ cao, cách nhau 3 cm. Kích thích
cho hai con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt x1 = 3cossωt
𝜋

cm và x2 = 6cos(ωt + ) cm. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ của
3

các con lắc bằng
A. 9 cm.

B. 6 cm.

C. 5,2 cm.

D. 8,5 cm.

Câu 30: Một con lắc lò xo có m = 100 g và k = 12,5 N/m. Thời điểm ban đầu (t = 0), lò xo không biến dạng,
thả nhẹ để hệ vật và lò xo rơi tự do sao cho trục lò xo luôn có phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò
xo. Đến thời điểm t1 = 0,11 s, điểm chính giữa của lò xo được giữ cố định, sau đó vật dao động điều hòa. Lấy
g = 10 m/s2; π2 = 10. Biết độ cứng của lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Tốc độ của vật tại thời
điểm t2 = 0,21s là
GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 6 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

A. 40π cm/s.

B. 20π cm/s.

C. 20√3 cm/s.

D. 20π√3 cm/s.

Câu 31: Dao động của một vật có khối lượng 200 g là tổng hợp của hai dao
động điều hòa cùng phương D1 và D2. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc
của li độ của D1 và D2 theo thời gian. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật.
Biết cơ năng của vật là 22,2 mJ. Biên độ dao động của D2 có giá trị gần nhất
với giá trị nào sau đây?
A. 5,1 cm.

B. 5,4 cm.

C. 4,8 cm.

D. 5,7 cm.

Câu 32: Ở mặt nước, tại hai điểm A và B có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng.
ABCD là hình vuông nằm ngang. Biết trên CD có 3 vị trí mà ở đó các phần tử dao động với biên độ cực đại.
Trên AB có tối đa bao nhiêu vị trí mà phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại?
A. 13.

B. 7.

C. 11.

D. 9.

Câu 33: Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định đang có sóng dừng. B là phần tử dây tại điểm
bụng thứ hai tính từ đầu A, C là phần tử dây nằm giữa A và B. Biết A cách vị trí cân bằng của B và vị trí cân
bằng của C những khoảng lần lượt là 30 cm và 5 cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 50 cm/s. Trong quá trình
dao động điều hoà, khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ của B có giá trị bằng biên độ dao động của
C là
A.

1
15

s.

B.

2

s.

C.

15

4
15

s.

1

D. s.
5

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm
thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu, khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở,
ở hai đầu cuộn cảm và ở hai đầu tụ điện đều bằng 40 V. Giảm dần giá trị điện dung C từ giá trị C0 đến khi tổng
điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 60 V. Khi đó, điện áp hiệu
dụng ở hai đầu điện trở có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 10 V.

B. 12 V.

C. 13 V.

D. 11 V.

Câu 35: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch AB có sơ đồ như hình bên, trong đó L là cuộn cảm
thuần và X là đoạn mạch xoay chiều. Khi đó, điện áp giữa hai đầu các đoạn mạch AN và MB có biểu thức lần
𝜋

lượt là uAN = 30 √2cosωt V và uMB = 40√2cos(ωt – ) V. Điện áp hiệu dụng giữa
2

hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ nhất là
A. 16 V.

B. 50 V.

C. 32 V.

D. 24 V.

Câu 36: Điện năng được truyền từ một trạm phát điện có điện áp 10 kV đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải
điện một pha. Biết công suất truyền đi là 500 kW, tổng điện trở đường dây tải điện là 20 Ω và hệ số công suất
của mạch điện bằng 1. Hiệu suất của quá trình truyền tải này bằng
A. 85%.

B. 80%.

C. 90%.

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

D. 75%.

Trang - 7 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ)
vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 24 Ω,
tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp (hình H1).
Ban đầu khóa K đóng, sau đó khóa K mở. Hình H2
là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng
điện i trong đoạn mạch vào thời gian t. Giá trị của
U0 gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 170 V.

B. 212 V.

C. 127 V.

D. 255 V.

Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ
380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 735 nm; 490
nm; λ1 và λ2. Tổng giá trị λ1 + λ2 bằng
A. 1078 nm.

B. 1080 nm.

C. 1008 nm.

D. 1181 nm

Câu 39: Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y. Ban đầu (t = 0), có một mẫu chất X nguyên chất.
Tại thời điểm t1 và t2, tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu tương ứng là 2 và 3. Tại thời điểm
t3 = 2t1 + 3t2 , tỉ số đó là
A. 17.

B. 575.

C. 107.

D. 72.

Câu 40: Khi bắn hạt α có động năng K vào hạt nhân 147N đứng yên thì gây ra phản ứng 42𝐻𝑒 + 147𝑁 →
1
1𝑝 .

17
8𝑂

+

Cho khối lượng các hạt nhân trong phản ứng lần lượt là mHe = 4,0015 u, mN = 13,9992 u, mO = 16,9947 u

và mX = 1,0073 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Nếu hạt nhân X sinh ra đứng yên thì giá trị của K bằng
A. 1,21 MeV.

B. 1,58 MeV.

C. 1,96 MeV.

D. 0,37 MeV.

ĐÁP ÁN

2. SGD Bình Phước – Thi thử lần 1- 2018
Câu 1: Người ta tạo ra sóng dừng trên một sợi dây căng ngang với bước sóng λ thì khoảng cách giữa hai điểm
nút liên tiếp trên dây bằng
A. λ.

B. 0,5.λ.

C. 2λ.

D. 0,25.λ.

Câu 2: Để đo bước sóng của ánh sáng đơn sắc người ta sử dụng thí nghiệm vật lí nào sau đây?
A. Thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng.

B. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Newton.

C. Thí nghiệm với máy quang phổ lăng kính.

D. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Newton.

Câu 3: Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B trong một điện trường là UAB = 12 V. Nếu chọn gốc điện thế tại A
thì điện thế tại A và B có giá trị lần lượt là
A. 0 V và -12 V.

B. 0 V và 12 V.

C. -12 V và 0 V.

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

D. 12 V và 0 V.

Trang - 8 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Câu 4: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích thước 3 cm x 4 cm đặt trong một từ trường đều có cảm ứng
từ B = 5.10-4 T; vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300. Từ thông qua khung dây có giá
trị là
A. 5,2.10-3 Wb

B. 5,2.10-7 Wb

C. 3.10-3 Wb.

D. 3.10-7 Wb.

Câu 5: Trong chân không, các bức xạ điện từ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là
A. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.
B. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.
C. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại.
D. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.
Câu 6: Ở hình bên, xy là trục chính của thấu kính L, S là một điểm sáng trước thấu kính, S’ là ảnh của S cho
bởi thấu kính. Kết luận nào sau đây đúng?
A. L là thấu kính hội tụ đặt tại giao điểm của đường thẳng SS’ với xy.
B. L là thấu kính phân kì đặt trong khoảng giữa S và S’.
C. L là thấu kính phân hội tụ đặt trong khoảng giữa S và S’.
D. L là thấu kính phân kì đặt tại giao điểm của đường thẳng SS’ với xy.
Câu 7: Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W/m2. Khi mức cường độ âm tại một điểm là 80 dB thì cường độ âm
tại điểm đó bằng
A. 2.10-4 W/m2.

B. 2.10-10 W/m2.

C. 10-4 W/m2.

D. 10-10 W/m2.

Câu 8: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha dựa trên hiện tượng vật lí nào sau đây?
A. Hiện tượng cảm ứng điện từ.

B. Hiện tượng cộng hưởng điện.

C. Hiện tượng phát xạ cảm ứng.

D. Hiện tượng tỏa nhiệt trên cuộn dây.

Câu 9: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều u đặt vào hai đầu một đoạn mạch theo thời gian
t như hình vẽ. Tần số của điện áp xoay chiều này bằng
A. 45 Hz.

B. 50 Hz.

C. 55 Hz.

D. 60 Hz.

Câu 10: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào một chất huỳnh quang thì ánh sáng huỳnh quang phát ra
không thể là ánh sáng màu
A. vàng.

B. lục.

C. đỏ.

D. chàm.

Câu 11: Mắc một biến trở R vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động ξ và điện trở trong
r. Đồ thị biểu diễn hiệu suất H của nguồn điện theo biến trở R như hình vẽ. Điện
trở trong của nguồn điện có giá trị bằng
A. 4 Ω.

B. 2 Ω.

C. 0,75 Ω.

D. 6 Ω.

Câu 12: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng dùng để
A. tách sóng điện từ tần số cao ra khỏi loa.
B. tách sóng điện từ tần số cao để đưa vào mạch khuếch đại.
C. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.
GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 9 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

D. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi loa.
Câu 13: Ứng dụng không liên quan đến hiện tượng điện phân là
A. tinh luyện đồng.

B. mạ điện.

C. luyện nhôm.

D. hàn điện.

Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước
sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của
ánh sáng từ hai khe đến M có độ lớn bằng
A. 2,5 λ.

B. 3 λ.

C. 2 λ.

D. 1,5 λ.

Câu 15: Trong một mạch dao động LC lí tưởng, độ tự cảm L của cuộn cảm có giá trị không đổi, điện dung C
của tụ thay đổi được. Khi C = C1 thì chu kì dao động của mạch là 4 μs; khi C = 2C1 thì chu kì dao động của
mạch là
A. 4 μs.

B. 4 √2 μs.

C. 2√2 μs.

D. 8 μs.

Câu 16: Trên mặt nước đủ rộng có một nguồn điểm O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra một
hệ sóng tròn đồng tâm O lan tỏa ra xung quanh. Thả một nút chai nhỏ nổi trên mặt nước nơi có sóng truyền
qua thì nút chai
A. sẽ bị sóng cuốn ra xa nguồn O.

B. sẽ dịch chuyển lại gần nguồn O.

C. sẽ dao động tại chỗ theo phương thẳng đứng.

D. sẽ dao động theo phương nằm ngang.

Câu 17: Một con lắc đơn có chiều dài ℓ = 1,2 m dao động nhỏ với tần số góc bằng 2,86 rad/s tại nơi có gia tốc
trọng trường g. Giá trị của g tại đó bằng
A. 9,82 (m/s2).

B. 9,88 (m/s2).

C. 9,85 (m/s2).

D. 9,80 (m/s2).

Câu 18: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có
cảm kháng Z L (ZL = R √3) mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. 0,5.

B. 0,71.

C. 1.

D. 0.87.

Câu 19: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Muốn nhìn rõ một vật ở xa vô cực mà không
phải điều tiết thì người đó phải đeo sát mắt một thấu kính
A. hội tụ có độ tụ 2 dp.

B. phân kì có độ tụ - 1 dp.

C. hội tụ có độ tụ 1 dp.

D. phân kì có độ tụ - 2 dp.

Câu 20: Chuông gió như hình bên, thường được làm từ những thanh hình ống cùng chất liệu, cùng
tiết diện nhưng có chiều dài khác nhau để tạo ra những âm thanh có
A. vận tốc khác nhau.

B. tần số khác nhau.

C. biên độ khác nhau.

D. cường độ âm khác nhau.

Câu 21: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?
A. Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang điện trong là Pin quang điện.
B. Mọi bức xạ hồng ngoại đều gây ra được hiện tượng quang điện trong đối với các chất quang dẫn.
C. Trong chân không, phôtôn bay dọc theo các tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s.
D. Một số loại sơn xanh, đỏ, vàng quét trên các biển báo giao thông là các chất lân quang.
Câu 22: Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?
A. Có giá trị rất lớn.

B. Có giá trị không đổi.

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 10 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

D. Có giá trị thay đổi được.

C. Có giá trị rất nhỏ.

Câu 23: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp (có N1 vòng dây) của một máy hạ áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có
giá trị hiệu dụng U1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp (có N 2 vòng dây) để hở là U2. Hệ thức
nào sau đây đúng?
A.

𝑈2
𝑈1

=

𝑁2
𝑁1

<1

B.

𝑈2
𝑈1

=

𝑁1
𝑁2

>1

C.

𝑈2
𝑈1

=

𝑁1
𝑁2

<1

D.

𝑈2
𝑈1

=

𝑁2
𝑁1

>1

Câu 24: Khi đến các trạm dừng để đón hoặc trả khách, xe buýt chỉ tạm dừng mà không tắt máy. Hành khách
ngồi trên xe nhận thấy thân xe bị “rung” mạnh hơn. Dao động của thân xe lúc đó là dao động
A. cộng hưởng.

C. cưỡng bức.

B. tắt dần.

D. điều hòa.

Câu 25: Đặt một điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt) V vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện
𝜋

tức thời qua mạch có biểu thức i = 2cos(100πt - ) A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó bằng
3

A. 50 W.

B. 75 W.

C. 86,6 W.

D. 100 W.

Câu 26: Phát biểu nào sau đây sai? Lực từ là lực tương tác
A. giữa hai dòng điện.

B. giữa nam châm với dòng điện.

C. giữa hai điện tích đứng yên.

D. giữa hai nam châm.

Câu 27: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ, dao động điều hòa dọc theo trục
Ox quanh vị trí cân bằng O với tần số góc là ω. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là
A. F = mωx.

B. F = - mω2 x.

C. F = mω2x.

D. F = - mωx.

Câu 28: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O theo phương trình x = Acos(ωt + φ),
trong đó A, ω, φ là các hằng số. Đại lượng φ có đơn vị là
A. rad/s.

C. độ.

B. rad.

D. Hz.

Câu 29: Đặt hai điện tích điểm q1 = - q2 lần lượt tại A và B thì cường độ điện trường tổng hợp gây ra tại điểm
M nằm trên trung trực của AB có phương
A. vuông góc với AB

B. song song với AM.

C. song song với AB

D. vuông góc với BM.

Câu 30: Đặt một điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt) (U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có
tụ điện có điện dung C. Cường độ dòng điện hiệu dụng I qua mạch tính theo công thức
A. I =

U


B. I =

ωCU
√2

.

C. I = ωCU.

D. I =

U√2
.
ωC

Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Khi pha dao động của
chất điểm bằng π/2 thì kết luận nào sau đây đúng?
A. Thế năng của vật cực đại.

B. Gia tốc của vật cực đại.

C. Lực kéo về có giá trị cực đại.

D. Động năng của vật cực đại.

Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cosωt V (U và ω không đổi) vào
hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có
hệ số tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi i là cường
độ dòng điện tức thời qua mạch, φ là độ lệch pha giữa u và i. Hình bên là
đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo dung kháng ZC của tụ điện khi C
thay đổi. Giá trị của R bằng
GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 11 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

A. 100 Ω.

B. 141,2 Ω.

C. 173,3 Ω.

D. 86,6 Ω.

Câu 33: Một chất điểm đang dao động điều hòa dọc theo trục Ox, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng O. Từ
thời điểm t1 = 0 đến thời điểm t2 quả cầu của con lắc đi được một quãng đường s và chưa đổi chiều chuyển
động, đồng thời động năng của con lắc giảm từ giá trị cực đại về 0,096 J. Từ thời điểm t2 đến thời điểm t3 , chất
điểm đi thêm một đoạn đường bằng 2s nữa mà chưa đổi chiều chuyển động và động năng của con lắc vào thời
điểm t3 bằng 0,064 J. Từ thời điểm t3 đến t4, chất điểm đi thêm một đoạn đường bằng 4s nữa thì động năng
của chất điểm vào thời điểm t4 bằng
A. 0,036 J.

B. 0,064 J.

C. 0,100 J.

D. 0,096 J.

Câu 34: Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số 2,5 Hz và cách nhau 30 cm. Tốc
độ truyền sóng trên mặt nước là 0,1 m/s. Gọi O là trung điểm của AB, M là trung điểm của OB. Xét tia My
nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Hai điểm P, Q trên My dao động với biên độ cực đại gần M nhất và
xa M nhất cách nhau một khoảng
A. 34,03 cm.

B. 43,42 cm.

C. 53,73 cm.

D. 10,31 cm.

Câu 35: Đặt một điện áp xoay chiều u = U√2cos(2πft) V (U không đổi
còn f thay đổi được) vào hai đầu một đoạn mạch gồm một điện trở
thuần R, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L ghép nối tiếp. Hình bên là
đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch khi tần
số f thay đổi. Giá trị của công suất P gần với giá trị nào sau đây nhất?
A. 60 W.

B. 63 W.

C. 61 W.

D. 62 W.

Câu 36: Chiếu một chùm bức xạ hỗn hợp gồm 4 bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,48 μm, λ2 =
450 nm, λ3 = 0,72 μm, λ4 = 350 nm vào khe F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tiêu diện của thấu
kính buồng tối sẽ thu được
A. 1 vạch màu hỗn hợp của 4 bức xạ.

B. 2 vạch màu đơn sắc riêng biệt.

C. 3 vạch màu đơn sắc riêng biệt.

D. 4 vạch màu đơn sắc riêng biệt.

Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Biết khoảng cách
giữa hai khe là 0,6 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, hai điểm
M và N nằm khác phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,0 mm và 8,0 mm. Trong
khoảng giữa M và N (không tính M và N) có
A. 6 vân sáng và 5 vân tối.

B. 5 vân sáng và 6 vân tối.

C. 6 vân sáng và 6 vân tối.

D. 5 vân sáng và 5 vân tối.

Câu 38: Cường độ điện trường E và cảm ứng từ B tại M nơi có sóng điện từ truyền qua biến thiên điều hòa
theo thời gian t với giá trị cực đại lần lượt là E0 và B 0. Vào thời điểm t, cảm ứng từ tại điểm M có phương trình
B = B0 cos(2π.108t). Vào thời điểm t = 0, cường độ điện trường tại M có độ lớn bằng
A. E0 .

B. 0,75E0.

C. 0,25E0.

D. 0,5E0.

Câu 39: Theo các tiên đề Bo, trong nguyên tử hiđrô, giả sử chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển
động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K với tốc độ của êlectron trên quỹ đạo N bằng
A. 4.

B. 3.

C. 6.

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

D. 9.
Trang - 12 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Câu 40: Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động điều hòa của một con lắc lò xo. Sau 5
lần đo, xác định được khoảng thời gian Δt của mỗi dao động toàn phần như sau:
Lần đo

1

2

3

4

5

Δt (s)

2,12

2,13

2,09

2,14

2,09

Bỏ qua sai số của của dụng cụ đo. Chu kì của con lắc là
A. T = (2,11 ± 0,02) s.

B. T = (2,11 ± 0,20) s.

C. T = (2,14 ± 0,02) s.

D. T = (2,14 ± 0,20) s.

3. SGD Hà Tĩnh
Câu 1: Từ trường không tương tác với
A. nam châm đứng yên.

B. điện tích chuyển động.

C. điện tích đứng yên.

D. nam châm chuyển động

Câu 2: Các bức xạ nào sau đây được phát ra từ nguồn hồ quang nóng sáng?
A. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại.
B. Tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy.
C. Tia tử ngoại, tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại.
D. Ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.
Câu 3: Trong một máy tăng áp đang hoạt động ở chế độ không tải, mọi đường sức từ của từ trường do cuộn
sơ cấp sinh ra đều đi qua cuộn thứ cấp. So sánh đúng giữa từ thông qua 1 vòng của cuộn sơ cấp Φsc và từ thông
qua 1 vòng của cuộn thứ cấp Φtc là
A. Φsc < Φtc.

B. Φsc = Φtc.

C. Φsc ≥ Φtc.

D. Φsc ≤ Φtc.

Câu 4: Một vật dao động điều hòa, khi đi từ vị trí biên này đến vị trí biên kia thì
A. thế năng không đổi, cơ năng giảm rồi tăng.

B. cơ năng không đổi, thế năng tăng rồi giảm.

C. thế năng không đổi, cơ năng tăng rồi giảm.

D. cơ năng không đổi, thế năng giảm rồi tăng.

Câu 5: Trong phân rã phóng xạ β - của một chất phóng xạ thì
A. một nơtron trong hạt nhân phân rã phát ra êlectron.
B. một prôtôn trong hạt nhân phân rã phát ra êlectron.
C. một êlectron trong lớp vỏ nguyên tử được phóng ra.
D. số nơtron của hạt nhân mẹ lớn hơn của hạt nhân con.
Câu 6: Điều nào sau đây đúng khi nói về điểm xuất phát và điểm kết thúc của đường sức điện?
A. Điểm kết thúc: ở điện tích dương hoặc điện tích âm.
B. Điểm xuất phát: ở điện tích dương hoặc ở vô cùng.
GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 13 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

C. Điểm kết thúc: ở vô cùng hoặc ở điện tích dương.
D. Điểm xuất phát: ở điện tích âm hoặc ở điện tích dương.
Câu 7: Đặt điện áp u = U0 cosωt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có điện trở R, cảm kháng Z L,
dung kháng ZC, tổng trở Z. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ
điện lần lượt là uR, u L, uC. Cường độ dòng điện tức thời i trong đoạn mạch bằng
A.

𝑢𝐿
𝑍𝐿

B.

𝑢
𝑍

C.

𝑢𝑅
𝑅

D.

𝑢𝐶
𝑍𝐶

Câu 8: Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh thì:
A. Phôtôn có năng lượng tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng.
B. Nguồn phát ra số phôtôn càng nhiều thì cường độ chùm sáng do nguồn phát ra càng nhỏ.
C. Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ ánh sáng thì chúng phát ra một phôtôn.
D. Phôtôn có năng lượng giảm dần khi càng đi xa nguồn.
Câu 9: Sóng vô tuyến nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông vệ tinh và
liên lạc vũ trụ?
A. Sóng dài.

B. Sóng cực ngắn.

C. Sóng trung.

D. Sóng ngắn.

Câu 10: Hình vẽ trên là hình dạng của một đoạn dây có sóng ngang
hình sin chạy qua. Trong đó các phần tử dao động theo phương Ou,
với vị trí cân bằng có li độ u = 0. Bước sóng của sóng này bằng
A. 12 cm.

B. 12 mm.

C. 2 mm.

D. 2 cm.

Câu 11: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, cùng pha ban đầu là một
dao động điều hòa
A. cùng biên độ, cùng phương, cùng tần số với các dao động thành phần.
B. cùng pha ban đầu, cùng biên độ, cùng phương với các dao động thành phần.
C. cùng phương, cùng tần số, cùng pha ban đầu với các dao động thành phần.
D. cùng tần số, cùng pha ban đầu, cùng biên độ với các dao động thành phần.
Câu 12: Với hiện tượng quang dẫn thì nhận xét nào sau đây đúng?
A. Bước sóng giới hạn của hiện tượng quang dẫn thường nhỏ hơn giới hạn quang điện ngoài.
B. Năng lượng cần để bứt êlectron ra khỏi liên kết để trở thành êlectron dẫn là rất lớn.
C. Độ dẫn điện của chất bán dẫn giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào bán dẫn.
D. Các êlectron trong chất bán dẫn được giải phóng khỏi liên kết do tác dụng của ánh sáng thích hợp.
Câu 13: Một sóng cơ có phương trình u = 12,5sin[2π(10t – 0,025x)] mm ( x tính bằng cm, t tính bằng s). Sóng
trên dây có bước sóng là
A. 10 cm.

B. 30 cm.

C. 20 cm.

D. 40 cm.

Câu 14: Giới hạn quang điện của xesi là 660 nm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s; e =1,6.10-19 C. Công
thoát êlectron của xesi là
A. 30,1.10-19 J.

B. 3,01.10-19 J.

C. 18,8 eV.

D. 1,88 MeV.

C. 1 V/A.

D. 1V.A.

Câu 15: Đơn vị của độ tự cảm là henry, với 1 H bằng
A. 1 V.s.A.

B. 1 V.s/A.

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 14 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Câu 16: Một vật dao động điều hòa, trên trục Ox. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của gia
tốc a vào li độ x của vật?

x

x

O

x

x

O

O
A.

a

a

a

a

B.

O
C.

D.

Câu 17: Trong kim cương có chiết suất 2,42 thì ánh sáng truyền với tốc độ bằng
A. 267.103 km/s.

B. 124.106 m/s.

C. 241.106 m/s.

D. 726.103 km/s.

Câu 18: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng chiếu vào khe S có tần số f. Gọi c là tốc độ
truyền ánh sáng trong chân không. Nếu khe S cách đều hai khe S1 và S2 thì hiệu khoảng cách từ vị trí vân sáng
bậc k trên màn đến hai khe bằng
A. kc/f.

B. πkf/c.

C. kf/c.

D. πkc/f.

Câu 19: Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm có tám cặp cực. Roto của máy quay với tốc độ
450 vòng/phút. Tần số góc của suất điện động do máy tạo ra là
A. 7200π rad.s-1.

B. 60 Hz.

C. 120π rad.s-1 .

Câu 20: Trải qua bao nhiêu phóng xạ α và β thì hạt nhân
A. 3α và 1β+.

B. 3α và 1β-.

198
77𝐼𝑟

D. 3600 Hz.

biến thành hạt nhân 194
78𝑃𝑡 ?

C. 1α và 3β+.

D. 1α và 3β-.

Câu 21: Tại hai điểm A, B cách nhau 16 cm trên mặt nước có hai nguồn sóng, dao động cùng pha theo phương
thẳng đứng tạo ra 2 sóng kết hợp có bước sóng là 1,4 cm. M, N là hai điểm trên mặt nước cách A 13 cm và
cách đoạn thẳng AB 12 cm. Số điểm dao động cực đại trên đoạn MN là
A. 2.

B. 0.

C. 3.

D. 4.

Câu 22: Khi đang ở trạng thái cơ bản, nguyên tử hiđrô có khả năng hấp thụ phôtôn có bước sóng ngắn nhất là
91,2 nm. Khi nguyên tử hiđrô đang có electron chuyển động trên quỹ đạo L, nguyên tử có khả năng hấp thụ
phôtôn có bước sóng ngắn nhất là 365 nm. Khi đang ở trạng thái cơ bản, nguyên tử hiđrô có khả năng hấp thụ
phôtôn có bước sóng dài nhất bằng
A. 122 nm.

B. 103 nm.

C. 97,2 nm.

D. 95 nm.

Câu 23: Xét điện trường tổng hợp gây ra bởi hai điện tích q1 = + 3.10-8 C đặt tại A và q2 = -12.10-8 C đặt tại
B, cách A 15 cm. Tại điểm nào sau đây, cường độ điện trường bằng không?
A. Điểm M cách A 5,0 cm, cách B 10 cm.

B. Điểm P cách A 15 cm, cách B 30 cm.

C. Điểm N cách A 5,0 cm, cách B 20 cm.

D. Điểm Q cách A 3,0 cm, cách B 12 cm.

Câu 24: Trong bài thực hành xác định suất điện động của một pin điện hóa, với ba lần đo, một học sinh thu
được kết quả: 1,9 V, 2,0 V và 2,1 V. Cách ghi kết quả nào sau đây đúng?
A. 1,9 ± 0,1 V.

B. 1,9 ± 0,10 V.

C. 2,0 ± 0,1 V.

D. 2 ± 0,10 V.

Câu 25: Tia X được tạo ra khi êlectron trong chùm catôt có động năng lớn đến va chạm với anôt (làm bằng
chất có nguyên tử lượng lớn) thì êlectron bị hãm lại, chuyển hóa 1 phần động năng thành lượng tử năng lượng.
Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s; e = 1,6.10-19 C. Bỏ qua động năng đầu của êlectron ở catôt. Nếu hiệu
GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 15 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

điện thế giữa anôt và catôt của ống Cu-lít-giơ là 15 kV thì bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra là bao
nhiêu?
A. 83 nm.

B. 8,3 pm.

C. 8,3 nm.

D. 83 pm.

Câu 26: Một thấu kính có độ tụ - 5 dp. Nếu đặt vật trên trục chính, cách thấu kính 30 cm thì ảnh qua thấu kính
cách vật một khoảng bằng
A. 18 cm.

B. 90 cm.

C. 66 cm.

D. 42 cm.

Câu 27: Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm 0,5 μH, tụ điện 6 μH đang có dao động điện từ tự do. Tại thời
điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 20 mA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn là 2.10-8 C.
Điện tích cực đại của một bản tụ điện là
A. 4,0.10-8 C.

B. 2√5.10-8 C.

C. 2√6.10-8 C.

D. 2√3.10-8 C.

Câu 28: Hiệu điện thế 1,5 V được đặt vào hai đầu điện trở 10 Ω. Trong thời gian 20 s, lượng điện tích dịch
chuyển qua điện trở này bằng
A. 133 μC.

B. 3,0 μC.

C. 133 C.

D. 3,0 C.

Câu 29: Một con lắc gồm lò xo có đầu treo trên vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vật nặng đang dao động
điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ
thuộc của thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi vào li độ x. Lấy g = 10
m/s2 . Tốc độ của vật nhỏ khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng bằng
A. 100 cm/s.

B. 70,7 cm/s.

C. 86,6 cm/s.

D. 50 cm/s.

Câu 30: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với năng lượng dao động W = 2.10-2 J.
Trong quá trình dao động, độ lớn lực đàn hồi có giá trị cực đại là 2 N và bằng 1 N khi vật ở vị trí cân bằng.
Biên độ dao động bằng
A. 1 cm.

B. 8 cm.

C. 4 cm.

D. 2 cm.

Câu 31: Đặt điện áp u = U0 cosωt vào hai đầu đoạn mạch có R, L,
C mắc nối tiếp, trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi
được. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu
dụng hai đầu cuộn cảm UL và hệ số công suất của mạch cosφ theo
độ tự cảm ZL của cuộn dây. Khi Z L = 3 Ω thì điện áp hiệu dụng hai
đầu tụ điện gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,0 V.

B. 0,87 V.

C. 0,50 V.

D. 0,71 V.

Câu 32: Một chiếc xe chạy trên đường lát gạch, cứ sau 15 m trên đường lại có một rãnh nhỏ. Biết chu kì dao
động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5 s. Xe chuyển động thẳng đều với tốc độ nào dưới đây
thì bị xóc ít hơn so với khi xe chuyển động với 3 tốc độ còn lại?
A. 27 km.h-1 .

B. 10 m.s-1 .

C. 10 km.h-1 .

D. 8,5 m.s-1 .

Câu 33: Để tạo sóng dừng trên dây người ta điều chỉnh tần số f của nguồn. f = 42 Hz và f = 54 Hz là hai giá
trị tần số liên tiếp mà trên dây có sóng dừng. Giá trị nào sau đây của f thì trên dây không thể có sóng dừng?
A. 66 Hz.

B. 12 Hz.

C. 30 Hz.

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

D. 90 Hz.
Trang - 16 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/2π H thì cường độ dòng
điện qua cuộn cảm có biểu thức i = I0 cos(100πt – π/6) (t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện qua
cuộn cảm có giá trị 1,5 A thì điện áp hai đầu cuộn cảm là 100 V. Điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức
A. u = 125cos(100πt + π/3) V.

B. u = 200√2cos(100πt + π/3) V.

C. u = 100√2cos(100πt - 2π/3) V.

D. u = 250cos(100πt - 2π/3) V.

Câu 35: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A, B, C thẳng hàng. Một
nguồn điểm phát âm có công suất là P đặt tại O sao cho mức cường độ âm tại A và tại C bằng nhau và bằng
30 dB. Bỏ nguồn âm tại O, đặt tại O một nguồn âm điểm phát âm có công suất 10P/3 thì thấy mức cường độ
âm tại O và C bằng nhau và bằng 40 dB, khi đó mức cường độ âm tại A có giá trị gần nhất với giá trị nào sau
đây?
A. 27 dB.

B. 29 dB.

C. 34 dB.

D. 36 dB.

Câu 36: Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Đặt vào A,
B điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì giá trị điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch Y cũng là U0 và các điện áp
tức thời uAN, u MB vuông pha với nhau. Biết 4LCω2 = 3. Hệ số công
suất của đoạn mạch Y lúc đó bằng
A. 0,87.

B. 0,99.

C. 0,95.

D. 0,91.

Câu 37: Một hạt chuyển động với tốc độ rất lớn: v = 0,60c. Nếu tốc độ của hạt tăng 4/3 lần thì động năng của
hạt tăng
A. 8/3 lần.

B. 16/9 lần.

C. 4/3 lần.

D. 9/4 lần.

Câu 38: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Y-âng, chiếu đồng thời 2 bức xạ có bước sóng λ1 =
0,549 μm và λ2 (có màu đỏ). Trên màn giao thoa quan sát thấy: các vân sáng bậc 0, bậc 4, bậc 8… của bức xạ
λ1 trùng với các vân sáng của bức xạ λ2 . Giá trị của λ2 bằng
A. 720 nm.

B. 675 nm.

Câu 39: Cho phản ứng hạt nhân: 𝑋 + 42He →

C. 617 nm.
12
6𝐶

D. 432 nm.

+ n + Q. Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân X là

6,463 MeV/nuclôn; độ hụt khối của hạt nhân 42He là 30,377.10-3u. Lấy mp = 1,007276 u; mn = 1,008665 u; me
= 5,49.10-4 u; uc2 = 931,5 MeV; e = 1,6.10 -19 C. Năng lượng phản ứng Q là
A. 2,6 eV.

B. 5,7 eV.

C. 0,42.10-9 J.

D. 0,91.10-12 J.

Câu 40: Trong đoạn mạch R, D, C mắc nối tiếp, cuộn dây D có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt điện áp xoay
chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, D, C lần lượt là
UR, UD, UC . Hệ thức nào sau đây đúng?
A. U2 ≤ 𝑈𝑅2 + (𝑈𝐷 − 𝑈𝐶 )2

B. U2 < 𝑈𝑅2 + (𝑈𝐷 − 𝑈𝐶 )2

C. U2 = 𝑈𝑅2 + (𝑈𝐷 − 𝑈𝐶 )2

D. U2 > 𝑈𝑅2 + (𝑈𝐷 − 𝑈𝐶 )2

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 17 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

4. SGD Thanh Hóa
Câu 1: Một vật dao động điều hòa, trong mỗi chu kì dao động vật đi qua vị trí cân bằng
A. một lần.

B. ba lần.

C. bốn lần.

D. hai lần.

Câu 2: Có hai quả cầu giống nhau mang điện tích q1 và q2 có độ lớn bằng nhau (|q1 | = |q2 |), khi đưa chúng lại
gần nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách chúng ra một khoảng nhỏ thì chúng
A. hút nhau.

B. đẩy nhau.

C. không tương tác với nhau.

D. có thể hút hoặc đẩy nhau.

Câu 3: Khi nói về hiện tượng quang dẫn, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Mỗi phôtôn ánh sáng bị hấp thụ sẽ giải phóng một êlectron liên kết để nó trở thành một êlectron dẫn.
B. Các lỗ trống tham gia vào quá trình dẫn điện.
C. Là hiện tượng giảm mạnh điện trở của bán dẫn khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
D. Năng lượng cần để bứt êlectrôn ra khỏi liên kết trong bán dẫn thường lớn nên chỉ các phôtôn trong vùng
tử ngoại mới có thể gây ra hiện tượng quang dẫn.
Câu 4: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(t + ). Gọi v là vận tốc của vật khi vật ở li độ
x. Biên độ dao động của vật là
A. √𝑥 2 +

𝑣2
𝜔

.
2

B. √𝑥 2 +

𝑣2
𝜔

.
4

C. √𝑥 +

𝑣2
𝜔2

D. √𝑥 2 +

𝑣4
𝜔2

.

Câu 5: Trong mẫu nguyên tử Bo, êlectron trong nguyên tử chuyển động trên các quỹ đạo dừng có bán kính r n
= n2r0 (r0 là bán kính Bo, n  N*). Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng thứ m về quỹ đạo dừng thứ n thì bán
kính giảm bớt 21ro và nhận thấy chu kỳ quay của êlectron quanh hạt nhân giảm bớt 93,6%. Bán kính của quỹ
đạo dừng thứ m có giá trị là
A. 25r0.

B. 4r0.

C. 16r0.

D. 36r0.

Câu 6: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm.
A. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
B. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.
Câu 7: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là Qo
và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Io. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là
A.

4𝜋𝑄0
𝐼0

B.

𝜋𝑄0
2𝐼0

.

C.

2𝜋𝑄0
𝐼0

.

D.

3𝜋𝑄0
𝐼0

.

Câu 8: Trong chân không, một ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Biết hằng số Plăng là h, tốc độ ánh sáng
trong chân không là c, năng lượng của một phôtôn ánh sáng đơn sắc trên là
A.

𝑐𝜆


B. h.

C.

ℎ𝜆
𝑐

D.

ℎ𝑐
𝜆

Câu 9: Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba
thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ , rℓ, rt lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia
màu tím. Mối liên hệ nào dưới đây giữa góc khúc xạ của các tia sáng ở trên là đúng?
A. rt < rℓ < rđ.

B. rℓ = rt = rđ.

C. rđ < rℓ < rt.

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

D. rt < rđ < rℓ.
Trang - 18 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Câu 10: Giới hạn quang điện của natri là 0,5 μm. Công thoát của kẽm lớn hơn công thoát của natri 1,4 lần.
Giới hạn quang điện của kẽm xấp xỉ bằng
A. 0,7 μm

B. 0,9 μm

C. 0,36 μm

D. 0,63 μm

Câu 11: Một máy biến áp lí tưởng, từ thông xuyên qua mỗi vòng dây của cuộn sơ cấp có biểu thức Φ =
2cos(100πt) mWb. Cuộn thứ cấp của máy biến áp có 1000 vòng dây, suất điện động xuất hiện ở cuộn thứ cấp
của máy biến áp có giá trị là
𝜋

A. etc = 100πcos(100πt – ) V.

B. etc =100πcos(100πt) V.

C. etc = 200πcos(100πt – ) V.

D. etc = 200πcos(100πt) V.

2
𝜋
2

Câu 12: Một sóng cơ học lan truyền với vận tốc v, chu kỳ T, tần số f và bước sóng λ. Hệ thức đúng là
A. λ = v.T =

𝑣
𝑓

B. λ =

𝑣
𝑓

=

𝑣
𝑇

C. λ = vT = vf

D. λ = v.f =

𝑣
𝑇

Câu 13: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách hai khe là 1,2 mm, khoảng
cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 0,9 m. Người ta quan sát trên màn được 9 vân sáng,
khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng xa nhau nhất là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí
nghiệm trên là
A. 0,45 μm

B. 0,60 μm

C. 0,68 μm

D. 0,58 μm

Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng
độ cứng k của lò xo lên 2 lần và giảm khối lượng m của vật đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ
A. giảm 2 lần.

B. tăng 4 lần.

C. tăng 2 lần.

D. giảm 4 lần.

Câu 15: Với hiện tượng phản xạ toàn phần, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Phản xạ toàn phần xảy ra khi ánh sáng truyền theo chiều từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường
có chiết suất bé hơn và góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh.
B. Góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang
với môi trường chiết quang hơn.
C. Phản xạ toàn phần không thể xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường kém chiết quang sang môi trường
chiết quang hơn.
D. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng
tới.
Câu 16: Một nguồn điện có suất điện động E = 12 V và điện trở trong 2 Ω. Nối điện trở R vào hai cực của
nguồn điện thành mạch kín thì công suất tiêu thụ điện trên điện trở R bằng 16 W. Biết R > 2 Ω, giá tri của điện
trở R bằng
A. 3 Ω.

B. 6 Ω.

C. 5 Ω.

D. 4 Ω.

Câu 17: Khi nói về tia α, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử heli ( 42𝐻𝑒 ).
B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia α bị lệch về phía bản âm của tụ điện.
C. Tia α phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s.
D. Khi đi trong không khí, tia α làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.
GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 19 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Câu 18: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động cùng pha với tần số f = 25 Hz. Giữa
S1, S2 có 10 hypebol là quỹ tích của các điểm đứng yên. Khoảng cách giữa hai đỉnh của hai hypebol ngoài
cùng xa nhau nhất là 18 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng
A. 0,25 m/s.

B. 0,8 m/s.

C. 1 m/s.

D. 0,5 m/s.

C. độ tự cảm.

D. dung kháng.

Câu 19: Henry (H) là đơn vị của
A. điện dung.

B. cảm kháng.

Câu 20: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.
A. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.
B. cùng tần số với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.
C. luôn lệch pha

𝜋
2

so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. cùng tần số và cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
Câu 21: Hạt nhân 146𝐶 phóng xạ β-. Hạt nhân con sinh ra có
A. 5 prôtôn và 6 nơtron.

B. 7 prôtôn và 7 nơtron.

C. 6 prôtôn và 7 nơtron.

D. 7 prôtôn và 6 nơtron.

Câu 22: Hạt nhân 210
84𝑃𝑜 đang đứng yên thì phóng xạ α. Ngay sau đó, động năng của hạt α
A. bằng động năng của hạt nhân con.

B. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

C. bằng không.

D. lớn hơn động năng của hạt nhân con.

Câu 23: Đặt điện áp u = U0 cos(t + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và cuộn cảm thuần có độ
tự cảm L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A.

𝑅
√𝑅 2+(𝜔𝐿)2

B.

𝜔𝐿
𝑅

C.

𝜔𝐿

.

Câu 24: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L =
C=

1
𝜋

D.

√𝑅 2 +(𝜔𝐿)2

10−3
𝜋

𝑅
𝜔𝐿

H và một tụ điện có điện dung

nF. Bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thể phát ra bằng

A. 6000 m.

B. 600 m.

C. 60 m.

D. 6 m.

Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, cố định màn ảnh, mặt phẳng chứa hai khe sáng rồi tiến
hành hai lần thí nghiệm như sau:
- Lần 1: Chiếu hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân
sáng liên tiếp cách nhau 9 mm.
- Lần 2: Chiếu hai khe bằng ánh sáng đa sắc gồm hai bức xạ có bước sóng λ 1 và λ2 thì người ta thấy tại M
cách vân trung tâm 10,8 mm có một vân sáng cùng màu vân sáng trung tâm, trong khoảng giữa M và vân sáng
trung tâm còn có 2 vân sáng có màu giống vân trung tâm. Bước sóng của bức xạ λ2 là
A. 0,65 μm.

B. 0,76 μm.

C. 0,38 μm.

D. 0,4 μm.

Câu 26: Điện năng được truyền từ một trạm phát điện có điện áp 6 kV, đến nơi tiêu thụ cách trạm phát 7,5 km
(theo chiều dài đường dây) bằng dây tải điện một pha. Biết công suất điện truyền đi là 100 kW, dây dẫn điện
làm bằng kim loại có điện trở suất là 1,7.10-8 Ωm, khối lượng riêng 8800 kg/m3, hiệu suất của quá trình truyền
tải điện này là 90% và hệ số công suất của mạch điện bằng 1. Khối lượng kim loại dùng để làm dây tải điện là
A. 2805,0 kg.

B. 935,0 kg.

C. 467,5 kg.

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

D. 1401,9 kg.
Trang - 20 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Câu 27: Trong hình là đồ thị biểu diễn sự biến đổi của
điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều và
cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch đó theo thời
gian. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ lệch

u;i

u(t)

i(t)

0

t

pha giữa u(t) và i(t)?
A. u(t) nhanh pha so với i(t) một góc
C. u(t) chậm pha so với i(t) một góc

2𝜋
3

2𝜋
3

rad.

rad.

𝜋

B. u(t) nhanh pha so với i(t)T một góc rad.
2

D. u(t) chậm pha so với i(t) một góc

𝜋
2

rad.

Câu 28: Một tụ điện phẳng có các bản đặt nằm ngang và hiệu điện thế giữa hai bản là 300 V. Một hạt bụi nằm
lơ lửng trong khoảng giữa hai bản của tụ điện ấy và cách bản dưới một khoảng 0,8 cm. Lấy g = 10 m/s2. Nếu
hiệu điện thế giữa hai bản đột ngột giảm bớt đi 60 V thì thời gian hạt bụi sẽ rơi xuống bản dưới gần nhất với
giá trị nào sau đây?
A. 0,09 s.

B. 0,01 s.

C. 0,02 s.

D. 0,05 s.

Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều u = U0 cosωt (ω thay đổi được), vào hai đầu đoạn mạch R, C, L nối tiếp (cuộn
dây thuần cảm). Khi ω = ω0 thì công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại, khi ω = ωL = 48π rad/s thì ULmax. Ngắt
mạch ra khỏi điện áp xoay chiều nói trên rồi nối mạch vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha
có điện trở trong không đáng kể, phần cảm là nam châm có 1 cặp cực. Khi tốc độ quay của rôto là n1 = 20
(vòng/s) hoặc n2 = 60 (vòng/s) thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm bằng nhau. Giá trị của ω0 gần nhất với
giá trị nào sau đây?
A. 161,52 rad/s.

B. 172,3 rad/s.

C. 156,1 rad/s.

D. 149,37 rad/s.

Câu 30: Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm một tụ điện, một cuộn dây và một biến trở R mắc nối tiếp,
điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch ổn định. Cho R thay đổi ta thấy: Khi R = R1 = 76 Ω thì công suất
tiêu thụ của biến trở có giá trị lớn nhất là P0; Khi R = R 2 thì công suất tiêu thụ của mạch AB có giá trị lớn nhất
là 2P0. Giá trị của R2 bằng
A. 12,4 Ω.

B. 60,8 Ω.

C. 45,6 Ω.

D. 15,2 Ω.

Câu 31: Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, tương ứng là (1), (2) và
(3). Dao động (1) ngược pha và có năng lượng gấp đôi dao động (2). Dao động tổng hợp (1 và 3) có năng
lượng là 3W. Dao động tổng hợp (2 và 3) có năng lượng W và vuông pha với dao động (1). Dao động tổng
hợp của vật có năng lượng gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 3,3W.

B. 2,7W.

C. 2,3W.

D. 1,7W.

Câu 32: Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sự phóng xạ không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài như nhiệt độ, áp suất,....
B. Tổng khối lượng của các hạt tạo thành lớn hơn khối lượng của hạt nhân mẹ.
C. Hạt nhân con bền vững hơn hạt nhân mẹ.
D. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
Câu 33: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo
phương vuông góc với mặt chất lỏng với phương trình uA = 2cos(40πt) cm và uB = 2cos(40πt + π) cm. Tốc độ
truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là một điểm thuộc mặt chất lỏng, nằm trên đường thẳng Ax
GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 21 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

vuông góc với AB, cách A một đoạn ngắn nhất mà phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại.
Khoảng cách AM bằng
A. 1,42 cm.

B. 2,14 cm.

C. 2,07 cm.

D. 1,03 cm.

Câu 34: Một con lắc đơn dao động điều hòa, mốc thế năng trọng trường được chọn là mặt phẳng nằm ngang
qua vị trí cân bằng của vật nặng. Khi lực căng dây treo có độ lớn bằng trọng lực tác dụng lên vật nặng thì
A. động năng của vật đạt giá trị cực đại.

B. thế năng gấp ba lần động năng của vật nặng.

C. thế năng gấp hai lần động năng của vật nặng.

D. động năng bằng thế năng của vật nặng.

Câu 35: Trong giờ thực hành, để đo tiêu cự f của một thấu kính hội tụ, một nhóm học sinh dùng một vật sáng
phẳng nhỏ AB và một màn ảnh. Đầu tiên đặt vật sáng song song với màn, sau đó đặt thấu kính vào trong
khoảng giữa vật và màn sao cho vật, thấu kính và màn luôn song song với nhau. Điều chỉnh vị trí của vật và
màn đến khi thu được ảnh rõ nét của vật trên màn. Tiếp theo học sinh cố định thấu kính, cho vật dịch chuyển
dọc theo trục chính, lại gần thấu kính 2 cm, lúc này để lại thu được ảnh của vật rõ nét trên màn, phải dịch
5

chuyển màn dọc theo trục chính một đoạn 30 cm, nhưng độ cao của ảnh thu được lúc này bằng độ cao ảnh
3

lúc trước. Giá trị của f là
A. 15 cm.

B. 24 cm.

C. 10 cm.

D. 20 cm.

Câu 36: Một chiếc pin điện thoại có ghi (3,6 V - 900 mAh). Điện thoại sau khi sạc đầy, pin có thể dùng để
nghe gọi liên tục trong 4,5 h. Bỏ qua mọi hao phí. Công suất tiêu thụ điện trung bình của chiếc điện thoại trong
quá trình đó là
A. 3,60 W.

B. 0,36 W.

C. 0,72 W.

D. 7,20 W.

Câu 37: Công suất bức xạ toàn phần của Mặt Trời là P = 3,9.1026 W. Phản ứng hạt nhân trong lòng Mặt Trời
là phản ứng tổng hợp hiđrô thành heli và lượng heli tạo thành trong một năm (365 ngày) là 1,945.1019 kg. Khối
lượng hiđrô tiêu thụ một năm trên Mặt Trời xấp xỉ bằng
A. 1,958.1019 kg

B. 0,9725.1019 kg

C. 3,89.1019 kg

D. 1,945.1019 kg

Câu 38: Một vòng dây tròn bán kính r = 10 cm, có điện trở R = 0,2 Ω đặt trong từ trường đều sao cho mặt
phẳng vòng dây nghiêng góc 30 0 so với đường sức từ, cảm ứng từ của từ trường có độ lớn B = 0,02 T. Trong
khoảng thời gian 0,01 s, từ trường giảm đều xuống đến 0 thì độ lớn cường độ dòng điện cảm ứng suất hiện
trong vòng dây là
A. 1,57 A.

B. 0,157 A.

C. 0,0157 A.

D. 15,7 A.

Câu 39: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài từ một đầu dây với biên độ không đổi là 4 mm, tốc độ
truyền sóng trên dây là 2,4 m/s, tần số sóng là 20 Hz. Hai điểm M và N trên dây cách nhau 37 cm, sóng truyền
từ M đến N. Tại thời điểm t, sóng tại M có li độ -2 mm và M đang đi về vị trí cân bằng. Vận tốc dao động của
điểm N ở thời điểm (t A. 16π cm/s.

89

) s là

80

B. - 8π √3 cm/s.

C. 80π√3 mm/s.

D. - 8 cm/s.

Câu 40: Các điểm sáng M (màu đỏ) và N (màu lục) dao động điều hòa cùng biên độ trên trục Ox quanh gốc
tọa độ O. Chu kỳ dao động của M gấp 3 lần của N. Ban đầu M và N cùng xuất phát từ gốc tọa độ, chuyển động
cùng chiều. Khi gặp nhau lần đầu tiên, M đã đi được 10 cm. Quãng đường N đi được trong thời gian trên là
GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 22 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

A. (20√2- 10) cm.

B.

50
√3

C. (30√3- 10) cm.

cm.

D. 30 cm.

5. Chuyên Bắc Giang
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, trên màn quan sát vân sáng là những vị trí mà hai sóng ánh
sáng tại đó
A. lệch pha 0,25π.

C. ngược pha.

B. cùng pha.

D. vuông pha.

Câu 2: Khi nói về phôtôn, phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều mang năng lượng như nhau.
B. Phôtôn có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên.
C. Năng lượng của phôtôn càng lớn khi bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn đó càng lớn.
D. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím nhỏ hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.
Câu 3: Công thoát electron ra khỏi kim loại A = 6,625.10-19 J. Giới hạn quang điện của kim loại đó là
A. 0,300 μm.

B. 0,295 μm.

C. 0,375 μm.

D. 0,250 μm.

4

Câu 4: Cho chiết suất tuyệt đối của nước là n = . Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ S nằm ở đáy một bể nước
3

sâu 1,2 m theo phương gần vuông góc với mặt nước, thấy ảnh S' nằm cách mặt nước một khoảng bằng
A. 90 cm.

B. 80 cm.

C. 1 m.

D. 1,5 m.

Câu 5: Khi con lắc đơn dao động với phương trình s = 5cos10πt mm thì thế năng của nó biến thiên với tần số
A. 5 Hz.

B. 2,5 Hz.

C. 10 Hz.

D. 20 Hz.

Câu 6: Chiếu một tia sáng tới vuông góc với mặt bên của lăng kính thủy tinh có chiết suất tuyệt đối n = 1,5,
góc chiết quang A. Tia ló hợp với tia tới một góc D = 300. Góc chiết quang của lăng kính là
A. A = 23024'.

B. A = 410.

C. A = 38016'.

D. A = 660.

Câu 7: Vai trò của lăng kính trong máy quang phổ dùng lăng kính là
A. giao thoa ánh sáng.

B. khúc xạ ánh sáng.

C. tán sắc ánh sáng.

D. phản xạ ánh sáng.

Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, khoảng cách giữa hai khe là 0,1 mm, khoảng cách từ mặt
phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Nguồn sáng S phát ánh sáng có bước sóng từ 500 nm. Tại điểm M là vân
sáng gần nhất cách vân sáng trung tâm là
A. 0,5 mm.

B. 5 mm.

C. 0,25 m.

D. 10 mm.

Câu 9: Dòng điện xoay chiều sử dụng trong gia đình có thông số 200 V – 50 Hz. Nếu sử dụng dòng điện trên
để thắp sáng bóng đèn sợi đốt 220 V – 100 W thì trong mỗi giây đèn sẽ
A. tắt đi rồi sáng lên 200 lần.

B. luôn sáng.

C. tắt đi rồi sáng lên 50 lần.

D. tắt đi rồi sáng lên 100 lần.

Câu 10: Chùm sáng laze không được dùng trong
A. nguồn phát âm tần.

B. dao mổ trong y học.

C. truyền thông tin.

GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

D. đầu đọc đĩa CD.
Trang - 23 -


Tiến tới đề thi THPT QG Môn lí 2018

Câu 11: Chọn kết luận đúng khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo :
A. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.

B. Quỹ đạo là một đường hình sin.

C. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian.

D. Quỹ đạo là một đoạn thẳng.

Câu 12: Âm của một cái đàn ghi ta và của một cái kèn phát ra mà tai người phân biệt được khác nhau không
thể có cùng
A. mức cường độ âm.

B. đồ thị dao động âm.

C. cường độ âm.

D. tần số âm.

Câu 13: Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào ta có thể coi giống như một máy biến áp
A. Bộ kích điện ắc quy để sử dụng trong gia đình khi mất điện lưới.
B. Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ.
C. Bộ lưu điện sử dụng cho máy vi tính.
D. Sạc pin điện thoại.
Câu 14: Trong các phản ứng hạt nhân sau phản ứng nào là phản ứng nhiệt hạch ?
A. 21𝐻 + 21𝐻 → 42𝐻𝑒

B. 11𝑝 + 49𝐵𝑒 → 42𝐻𝑒 + 63𝑋

C. 146𝐶 →

D. 10𝑛 + 235
92𝑈 →

14
7𝑁

+ −10𝑝

94
39𝑌

+ 42𝐻𝑒 + 2 10𝑝

Câu 15: Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Nếu gọi I0 là cường độ dòng điện cực
đại trong mạch, thì hệ thức liên hệ giữa điện tích cực đại trên bản tụ điện q0 và I0 là
A. q0 = I0.√

1
𝐶𝐿

B. q0 = I0. √

𝐶
𝜋𝐿

C. q0 = I0. √

𝐶𝐿
𝜋

D. q0 = I0. √𝐶𝐿

Câu 16: Đặt một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100 + 100√2cos(100πt) V vào hai đầu RLC nối tiếp có
các thông số: R = 100 Ω, C =

0,1
𝜋

mF, cuộn cảm thuần L =

1
𝜋

H. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian

1 s là
A. 150 W.

B. 100 W.

C. 200 W.

D. 50 W.

𝑡

𝑥

𝑇

𝜆

Câu 17: Một sóng cơ được mô tả bởi phương trình u = Acos2π( − ). Tốc độ cực đại của phần tử môi trường
bằng 4 lần tốc độ truyền sóng khi
A. λ =

𝜋𝐴
4

B. λ = πA

C. λ =

𝜋𝐴
2

D. λ = 2πA

Câu 18: Một thấu kính mỏng bằng thủy tinh chiết suất n = 1,5 hai mặt cầu lồi có các bán kính 10 cm và 30
cm. Tiêu cự của thấu kính đặt trong không khí là
A. f = 20 cm.

B. f = 15 cm.

C. f = 25 cm.

D. f = 17,5 cm.

Câu 19: Trong dao động duy trì, năng lượng cung cấp thêm cho vật có tác dụng:
A. làm cho tần số dao động không giảm đi.
B. làm cho động năng của vật tăng lên.
C. bù lại sự tiêu hao năng lượng vì lực cản mà không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng của hệ.
D. làm cho li độ dao động không giảm xuống.
Câu 20: Cho hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình : x1 = A1 cos(πt + π/2) cm và x2 = A2 sinωt cm.
Chọn phát biểu nào sau đây là đúng:
GV: Trần Văn Hậu – tranvanhau@thuvienvatly.com – Zalo: 0942481600

Trang - 24 -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×