Tải bản đầy đủ

kich ban hoi thao hoi nghi

KỊCH BẢN
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
“Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS”
I. PHẦN NGHI THỨC (Người dẫn chương trình)
1. Tuyên bố lý do
Kính thưa quý đại biểu!
Nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực
hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau khi tốt
nghiệp Trung học cơ sở theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011
của Bộ Chính trị, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục phổ
thông, chất lượng lao động qua đào tạo, đáp ứng yêu cầu thị trường
và quy hoạch nguồn nhân lực cho địa phương.
Được sự thống nhất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh Hậu Giang, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang
phối hợp với Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ Hậu Giang tổ
chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau
trung học cơ sở” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Đó là lý do của hội thảo hôm nay.
2. Giới thiệu đại biểu
Kính thưa quý đại biểu!
Đến dự hội thảo, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và

đón tiếp:
- Ông Hồng Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang và đại diện lãnh đạo Phòng Dạy
nghề - Việc làm và Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.
- Ông Nguyễn Hùng Nhiên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Hậu Giang và đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung
học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang.
- Ông/Bà ………………………… - …………………………
Liên Đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang.


- Ông/Bà …………………………… - ………………………
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tỉnh Hậu Giang.
- Ông/Bà …………………………… - ………………………...
...........................................................................................................
- Đại diện Ban giám hiệu và Phòng Đào tạo các trường:
+ Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ.
+ Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ.
+ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.
+ Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.
+ Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ Hậu Giang
- Đại diện lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo:
+ Thành phố Vị Thanh
+ Thị xã Ngã Bảy
+ Thị xã Long Mỹ
+ Huyện Châu Thành
+ Huyện Châu Thành A
+ Huyện Phụng Hiệp
+ Huyện Long Mỹ
+ Huyện Vị Thủy
- Đại diện Ban Giám đốc các Trung tâm GDTX:
+ Trung tâm GDTX tỉnh Hậu Giang
+ Trung tâm GDTX thị xã Ngã Bảy
- Đại diện Ban Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX:
+ Thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ
+ Huyện Vị Thủy
+ Huyện Phụng Hiệp
+ Huyện Châu Thành
+ Huyện Châu Thành A


- Đại diện Ban giám hiệu các trường THCS, THPT trong tỉnh.
- Đại diện Báo Hậu Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu
Giang.
- Về phía Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang, xin
trân trọng giới thiệu: Ông Lê Văn Phi - Nhà giáo ưu tú - Hiệu
2


trưởng nhà trường, cùng các đồng chí đại diện ban giám hiệu, các
phòng chức năng, tổ bộ môn và đại diện giáo viên trường.
Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh chung.
3. Giới thiệu nội dung chương trình hội thảo
Kính thưa quý đại biểu!
Chương trình hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng
học sinh sau trung học cơ sở” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có các nội
dung chủ yếu sau:
1. Phát biểu khai mạc hội thảo
2. Báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
phân luồng học sinh sau trung học cơ sở
3. Phát biểu gợi ý thảo luận của Chủ tọa
4. Phát biểu ý kiến trao đổi và thảo luận của đại biểu
5. Phát biểu ý kiến chỉ đạo của Chủ tọa
6. Kết thúc hội thảo
Thời gian làm việc chung của hội thảo là 1 buổi.
4. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký
Kính thưa quý đại biểu!
Để điều hành nội dung chương trình hội thảo, được sự thống
nhất của lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh - Xã hội và lãnh đạo
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, thay mặt Ban tổ chức,
chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đoàn Chủ tọa hội thảo gồm các
đồng chí:
1. Ông Hồng Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.
2. Ông Nguyễn Hùng Nhiên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Hậu Giang.
3. Ông Trần Văn Trung - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ
thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang.
4. Ông Lê Văn Phi - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang.
Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn Chủ tọa.
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu Ban thư ký hội thảo:
3


1. Bà Võ Thị Kim Bằng - Giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang.
2. Ông Trương Văn Hải - Giáo viên Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang.
Đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh.
Ban Tổ chức trân trọng kính mời Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký
lên vị trí làm việc.
Kính mời Đoàn Chủ tọa điều hành chương trình hội thảo.
II. PHẦN NỘI DUNG (Đoàn Chủ tọa điều hành)
1. Phát biểu khai mạc hội thảo
(Ông Trần Văn Trung)
Kính thưa quý đại biểu!
Mở đầu chương trình hội thảo, chúng tôi xin trân trọng giới
thiệu và kính mời ông Lê Văn Phi - Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang thay mặt Đoàn
Chủ tọa phát biểu khai mạc hội thảo.
Trân trọng kính mời ông.
2. Báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công
tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở
(Ông Trần Văn Trung)
Xin cảm ơn ông Lê Văn Phi.
Kính thưa quý đại biểu!
Để đánh giá kết quả công tác phân luồng trong thời gian qua và
có những đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới. Chúng tôi xin
trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Thanh Thừa - Trưởng
Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang
trình bày báo cáo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công
tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở”.
Trân trọng kính mời ông.
3. Đoàn Chủ tọa gợi ý thảo luận
(Ông Lê Văn Phi)
4


Xin cảm ơn Thầy Nguyễn Thanh Thừa!
Kính thưa quý đại biểu!
Chúng ta vừa được nghe báo cáo về “Thực trạng và giải pháp
nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở”
do đồng chí Nguyễn Thanh Thừa - Trưởng Phòng Đào tạo Trường
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang vừa trình bày.
Sau đây là phần thảo luận, đóng góp ý kiến.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu và kính mời ông ………….........
thay mặt Đoàn Chủ tọa, gợi ý một số nội dung trọng tâm để quý đại
biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến.
4. Điều hành phần phát biểu ý kiến, thảo luận
(Ông Lê Văn Phi)
Xin cảm ơn ông …………………………..
Mở đầu phần phát biểu ý kiến, thảo luận chúng tôi xin trân
trọng kính mời ông/bà…………………………………….. - chức vụ
………………………… đơn vị Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu
Giang phát biểu về: “Thực trạng và giải pháp thu hút học sinh vào
học giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu
Giang”.


Xin trân trọng kính mời.
(Ông Hồng Xuân Bình)
Xin cảm ơn ông/bà …………………………..
Tiếp theo phần phát biểu ý kiến, thảo luận chúng tôi xin trân
trọng kính mời ông/bà…………………………………….. - chức vụ
………………………… đơn vị Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công
nghệ Hậu Giang phát biểu về: “Thực trạng và giải pháp nâng cao
hiệu quả đầu ra của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ Hậu
Giang”.


Xin trân trọng kính mời.
(Ông Nguyễn Hùng Nhiên)
Xin cảm ơn ông/bà ……………………………
5


Tiếp theo phần phát biểu ý kiến, thảo luận chúng tôi xin trân
trọng kính mời ông/bà…………………………………….. - chức vụ
………………………… đơn vị Trường THCS Ngô Quốc Trị
(huyện Vị Thủy) phát biểu về: “Thực trạng và giải pháp thực hiện
công tác phân luồng học sinh tại trường THCS Ngô Quốc Trị”.


Xin trân trọng kính mời.
(Ông Trần Văn Trung)
Xin cảm ơn ông/bà ……………………………
Tiếp theo phần phát biểu ý kiến, thảo luận chúng tôi xin trân
trọng kính mời ông/bà…………………………………….. - chức vụ
………………………… đơn vị Trường THPT Vị Thủy phát biểu
về: “Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện giảm luồng vào học
THPT và đề xuất giải pháp”.


Xin trân trọng kính mời.
(Ông Lê Văn Phi)
Xin cảm ơn ông/bà ……………………………
Tiếp theo phần phát biểu ý kiến, thảo luận chúng tôi xin trân
trọng kính mời ông/bà…………………………………….. - chức vụ
………………………… đơn vị Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Châu Thành phát biểu về: “Thực trạng và giải pháp phối hợp với
các trường trung cấp, cao đẳng trong việc tuyển sinh, giáo dục
nghề nghiệp gắn với học văn hóa THPT hệ GDTX”.


Xin trân trọng kính mời.
(Ông Nguyễn Hùng Nhiên)
Xin cảm ơn ông/bà ……………………………
Tiếp theo phần phát biểu ý kiến, thảo luận chúng tôi xin trân
trọng kính mời ông/bà…………………………………….. - chức vụ
………………………… đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Châu Thành phát biểu về: “Thuận lợi, khó khăn trong việc quản lý,
chỉ đạo và nguồn lực thực hiện chủ trương phân luồng và giải pháp
trong thời gian tới”.


Xin trân trọng kính mời.
(Ông Hồng Xuân Bình)
6


Xin cảm ơn ông/bà ……………………………
Tiếp theo phần phát biểu ý kiến, thảo luận chúng tôi xin trân
trọng kính mời ông/bà…………………………………….. - chức vụ
………………………… đơn vị Trung tâm Dịch vụ Việc làm - Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu về: “Thực trạng cơ
cấu lao động về trình độ, ngành nghề và nhu cầu lao động trên địa
bàn tỉnh trong thời gian qua, định hướng nhu cầu lao động về trình
độ, ngành nghề trong thời gian tới”.


Xin trân trọng kính mời.
(Ông Trần Văn Trung)
Xin cảm ơn ông/bà ……………………………
Tiếp theo phần phát biểu ý kiến, thảo luận chúng tôi xin trân
trọng kính mời ông/bà…………………………………….. - chức vụ
………………………… đơn vị Phòng Giáo dục Trung học - Sở
Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang phát biểu về: “Định hướng công
tác phân luồng trong trường THPT thời gian tới”.


Xin trân trọng kính mời.
(Ông Lê Văn Phi)
Xin cảm ơn ông/bà ……………………………
Tiếp theo phần phát biểu ý kiến, thảo luận chúng tôi xin trân
trọng kính mời ông/bà…………………………………….. - chức vụ
………………………… đơn vị Phòng Dạy nghề - Việc làm - Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu về: “Vai trò của công
tác quản lý Nhà nước trong việc gắn kết Học sinh - Nhà trường Doanh nghiệp”.


Xin trân trọng kính mời.
(Ông Nguyễn Hùng Nhiên)
Xin cảm ơn ông/bà ……………………………
Tiếp theo phần phát biểu ý kiến, thảo luận chúng tôi xin trân
trọng kính mời ông/bà…………………………………….. - chức vụ
………………………… đơn vị……………………………………..
phát biểu về: …………………………………………………………
……………………………………………………………………….


7


Xin trân trọng kính mời.
Xin cảm ơn ông/bà ……………………………
5. Phát biểu ý kiến chỉ đạo của Chủ tọa
(Ông Lê Văn Phi)
Kính thưa quý đại biểu!
Thay mặt Đoàn Chủ tọa, xin trân trọng cảm ơn các ý kiến quý
báu, thiết thực và sáng tạo mà quý đại biểu đã tâm huyết đóng góp
cho hội thảo.
Vẫn còn nhiều đại biểu muốn phát biểu thêm ý kiến, đóng góp
cho hội thảo. Tuy nhiên do thời gian có hạn, phần phát biểu ý kiến,
thảo luận của quý đại biểu xin được tạm dừng tại đây. Những ý kiến
của quý đại biểu chưa được trình bày tại hội thảo này xin vui lòng
ghi giấy và gửi lại cho Ban tổ chức để tiếp tục nghiên cứu.
Trên cơ sở báo cáo thực trạng và các giải pháp đề xuất, những ý
kiến trao đổi của đại biểu tham dự hội thảo và ý kiến của đại diện
các đơn vị có liên quan. Để định hướng cho công tác phân luồng
học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
trong thời gian tới, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời
ông Hồng Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội tỉnh Hậu Giang - đại diện Đoàn Chủ tọa phát biểu ý kiến
kết luận hội thảo.
Xin trân trọng kính mời!
6. Phát biểu kết thúc hội thảo
(Ông Lê Văn Phi)
Xin cảm ơn ông Hồng Xuân Bình.
Kính thưa quý đại biểu!
Trên cơ sở ý kiến thảo luận và phát biểu kết luận của đồng chí
Hồng Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội tỉnh Hậu Giang sẽ giúp cho các các cơ quan, đơn vị có trách
nhiệm nói chung và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói riêng có
thêm những kinh nghiệm và tìm ra những giải pháp mới để góp
phần thực hiện tốt chủ trương phân luồng học sinh sau trung học cơ
8


sở, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Kính thưa quý đại biểu!
Chương trình Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng
học sinh sau trung học cơ sở” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang phối hợp với
Trường Trung cấp Kỹ Thuật - Công nghệ Hậu Giang tổ chức đến
đây là kết thúc.
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đã
đến dự và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, góp phần cho hội thảo
thành công tốt đẹp.
Cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công
nghệ tỉnh Hậu Giang đã phối hợp, hỗ trợ tổ chức hội thảo.
Thay mặt Ban tổ chức hội thảo, xin kính chúc quý đại biểu sức
khỏe, thành công trong mọi công tác!
Xin trân trọng cảm ơn.
7. Mời dùng cơm
(Người dẫn chương trình)
Xin cảm ơn ông Lê Văn Phi.
Kết thúc hội thảo, Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời tất cả
quý đại biểu dùng cơm trưa thân mật tại trường cùng với Ban tổ
chức. Rất mong được đón tiếp đông đủ tất cả đại biểu.
Xin trân trọng cảm ơn.
-------

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×