Tải bản đầy đủ

bài giảng Bo che hoa khi
MÔ ĐUN 37: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA MÔ TÔ – XE MÁY

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8


Bài 9

Cấu
tạo xe
gắn
máy

Bảo
dưỡng
xe gắn
máy

Hệ
thốn

Hệ
thống
chiếu
sáng

Hệ
thống
đánh
lửa

Hệ
thống
khởi
động


cấu
trục
khuỷu
thanh
truyền


cấu
phân


phối
khí

Hệ
thống
nhiên
liệu

truyền
động

9.1.
Kiểm tra, sửa
chữa thiết bị chứa
và dẫn xăng

9.2.1.
Tháo bộ
chế hòa
khí ra khỏi
xe

9.2
9.2.
Kiểm tra,
tra sửa
Kiểm
sửa chữa
chữa
bộ chế hòa khí

9.2.2.
Tháo, lắp
bộ chế hòa
khí

9.3.
Kiểm tra, sửa chữa
bầu lọc gió

9.2.3.
Kiểm tra,
sửa chữa
bộ chế hòa
khí


Ý ĐỒ SƯ PHẠM
* Sử dụng nhóm phương pháp:
- Trực quan.
- Thuyết trình.
- Đàm thoại.
- Thảo luận nhóm.
- Làm mẫu.


Ý ĐỒ SƯ PHẠM
* Đồ dùng phương tiện dạy học:
- Tài liệu trợ giúp học tập cho học sinh.
- Bảng quy trình, bảng sai phạm.
- Máy tính xách tay, máy chiếu đa năng.
- Dụng cụ tháo, lắp và làm sạch
- Bộ chế hòa khí xe Wave Alpha 110.


Ý ĐỒ SƯ PHẠM
* Hình thức tổ chức dạy học:
- Hướng dẫn nội dung bài học: Tổ chức theo lớp
- Hướng dẫn hình thành và phát triển kĩ năng: Tổ
chức theo nhóm, cá nhân
- Hướng dẫn kết thúc: Tổ chức theo lớp
* Đối tượng giảng dạy:
- Học sinh hệ cao đẳng công nghệ ô tô đã học
xong các môn học chung, môn học cơ sở và đang
học các mô đun chuyên môn.
* Thời gian thực hiện bài giảng: 60 phút

MỤC TIÊU
- Mô tả được đặc điểm cấu tạo và quan hệ lắp ghép các chi
tiết của bộ chế hòa khí.
- Phân tích được các sai phạm thường gặp – nguyên nhân –
biện pháp phòng tránh.
- Tháo, lắp được bộ chế hòa khí xe Wave Alpha 110 đúng quy
trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thời gian.
- Thể hiện được tính tích cực, chủ động học tập, rèn luyện tác
phong làm việc khoa học, đảm bảo an toàn và vệ sinh công
nghiệp.NỘI DUNG
1. Cấu tạo bộ chế hòa khí
2. Quy trình tháo, lắp bộ chế hòa khí.
3. Những sai phạm thường gặp - nguyên nhân - biện
pháp phòng tránh.
4. Luyện tập.CẤU TẠO BỘ CHẾ HÒA KHÍ

1. Thân trên
2. Quả ga
3. Vít điều chỉnh
4. Gíc lơ
5. Cụm van phao
6. Thân dưới
a. Vít điều chỉnh b. Vít điều chỉnh
b. Chốt
garanti
7. Vít
xả cặn gió
8.a.Lọc
xăng b. Gíc lơ phụ
Gíc lơ chính
9. Khóa xăng
a. Phao

c. Kim van

1

2

3
4
5

6

9

8

7CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Sắp xếp các bước sau thành quy trình tháo bộ chế hòa khí xe
Wave Alpha 110
A. Tháo thân dưới ra khỏi thân trên
1

2
3
4
5
6

B. Tháo lọc xăng, vít xả cặn
C.Tháo cụm van, phao
D.Tháo các gíc lơ, vít điều chỉnh
Yêu cầu:
- Thời gian thảo luận là: 2 phút.
- Kết thúc thảo luận: Nhóm trưởng

8

7

lên báo cáo kết quả.


ĐÁP ÁN
A. Tháo thân dưới ra khỏi thân trên
1

2
3
4
5
6

8

7

C. Tháo cụm van, phao
D. Tháo các gíc lơ, vít điều chỉnh
B. Tháo lọc xăng, vít xả cặnQUY TRÌNH THÁO BỘ CHẾ HÒA KHÍ XE WAVE ALPHA 110
Yêu cầu
kỹ thuật

Chú ý an
toàn

- Giẻ
lau
sạch
- Tuốc
lơ vít

- Sạch bụi bẩn
- Xác định đúng
vị trí lắp ghép
- Nới đều các vít
hãm

- Đứng đúng tư
thế
- Sử dụng đúng
dụng cụ

- Tháo chốt phao
- Tháo phao xăng
- Tháo kim van

- Khay
đựng

- Tháo phía bên
trong khay đựng

- Đứng đúng
tư thế
- Không làm rơi
các chi tiết.

- Tháo gíc lơ phụ
- Tháo gíc lơ chính
- Tháo vít điều
chỉnh gió, garanti

- Tuốc
lơ vít
- Clê
choòng
7

- Tháo đúng thứ
tự các chi tiết.

3

Tháo
các
gíclơ,
vít điều
chỉnh

- Đứng đúng tư
thế
- Sử dụng đúng
dụng cụ

- Tháo đai ốc hãm
- Tháo lọc xăng
- Tháo vít xả cặn

- Clê
choòng
17
- Tuốc
lơ vít

- Không làm trờn
ren đai ốc hãm

4

Tháo
lọc
xăng,
vít xả
cặn

- Đứng đúng tư
thế
- Sử dụng đúng
dụng cụ

TT

Bước

Nội dung

Tháo
thân
dưới ra
khỏi
thân
trên

- Vệ sinh bên ngoài
bộ chế hòa khí
- Xác định dấu vị trí
lắp ghép
- Tháo vít hãm
- Tháo thân dưới,
thân trên

2

Tháo
cụm
van,
phao

1

Dụng
cụ

Hình minh họaQUY TRÌNH LẮP BỘ CHẾ HÒA KHÍ XE WAVE ALPHA 110
TT

1

2

3

4

Bước

Nội dung

Dụng
cụ

Hình minh họa

Yêu cầu
kỹ thuật

Chú ý an
toàn

Lắp lọc
xăng,
vít xả
cặn

- Vệ sinh các chi
tiết.
- Lắp vít xả cặn
- Lắp lọc xăng
- Lắp đai ốc

- Clê
chòong
17
- Tuốc
lơ vít

- Sạch bụi bẩn
- Không làm trờn
ren đai ốc hãm.
- Không làm nứt
vỡ thân dưới.

- Đứng đúng tư
thế.
- Sử dụng đúng
dụng cụ.

Lắp vít
điều
chỉnh,
các
gíclơ

- Lắp vít điều chỉnh
garanti, gió
- Lắp gíc lơ chính
- Lắp gíc lơ phụ

- Tuốc
lơ vít
- Clê
choòng
7

- Lắp đúng thứ
tự các chi tiết.
- Không làm nứt
vỡ thân trên.

- Đứng đúng tư
thế.
- Sử dụng đúng
dụng cụ.

Lắp
cụm
van,
phao

- Lắp kim van vào
phao xăng
- Lắp kim, phao
vào thân trên
- Lắp chốt phao

- Khay
đựng

- Không làm
kênh kẹt kim
van.

- Đứng đúng
tư thế.
- Không làm rơi
các chi tiết.

Lắp
thân
dưới
vào
thân
trên

- Xác định dấu vị trí Tuốc
lắp ghép.
lơ vít
- Lắp thân trên,
thân dưới.
- Lắp vít hãm
- Kiểm tra sơ bộ.

- Xác định đúng
vị trí lắp ghép.
- Xiết cân đều
lực các vít hãm.
- Không rò rỉ
xăng

- Đứng đúng tư
thế.
- Sử dụng đúng
dụng cụ.NHỮNG SAI PHẠM THƯỜNG GẶP – NGUYÊN NHÂN
BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

TT

1

2

3

NHỮNG SAI PHẠM
THƯỜNG GẶP

NGUYÊN NHÂN

BIỆN PHÁP PHÒNG
TRÁNH

- Trượt giác, trờn ren - Thao tác sai kỹ
- Chú ý thao tác đúng kỹ
các đai ốc, vít hãm.
thuật.
thuật.
- Sử dụng không đúng - Sử dụng đúng dụng cụ.
dụng cụ.
- Lắp sai chiều lọc
xăng.

- Trước khi tháo, lắp
không quan sát quan
hệ lắp ghép giữa các
chi tiết.

- Quan sát quan hệ lắp
ghép các chi tiết khi tháo,
lắp.

- Làm kênh, kẹt,
xước van kim.

- Thao tác sai kỹ
thuật.
- Chi tiết lẫn bụi bẩn.

- Chú ý thao tác đúng kỹ
thuật.
- Rửa sạch bụi bẩn dính
vào chi tiết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×