Tải bản đầy đủ

Tài liệu dịch tiếng Trung chuyên ngành tiếng Trung thương mại

欢欢欢欢欢欢欢
欢欢欢


Vì sao nên giữ VNĐ dù tỷ giá USD tăng 欢
为为为为为为为为为为为为为为为为为为为


Ông Đặng Quốc Tiến – chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng việc điều chỉnh tỷ
giá được dựa trên cung – cầu. Trong đó có yếu tố đến từ nhu cầu ngoại tệ của các
doanh nghiệp đang tăng mạnh.

为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为


Cụ thể theo số liệu thống kê mới đây , bốn tháng đầu năm nhập siêu
lên tới gần 3 tỉ USD , trong khi cùng kỳ năm ngoái chúng ta lại xuất
siêu 683 triệu USD.

为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 30 为为为为为为为为为为为为为为为为为 6.83 为为为
Một lãnh đạo ngân hàng phân tích, không chỉ cầu ngoại tệ của doanh nghiệp tăng mà còn có
cầu từ ngoại tệ của Chính phủ , bởi mới đây chính phủ vừa phát hành trái phiếu bằng USD tại
Vietcombank.
为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为

为为为为


Mục tiêu của động thái này nhằm phục vụ nhu cầu
ngoại tệ cho phát triển và trả nợ ... Điều này cũng
khiến tỷ giá biến động.
Giữ USD hay VNĐ?
为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为
为为为为为为为为为为为为


Phân tích thêm, TS Phan Văn Phước cho rằng khoảng
bốn năm nay VND cũng đã mất giá trên 20%, trong khi
giá USD lại tăng so với các đồng ngoại tệ khác trên thế
giới.
为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 20% 为为为为为为为为为为为为为为为


Song mặt khác đồng USD cũng giảm so với một số
đồng tiền trong khu vực là các đối tác tài chính của
Việt Nam trong thương mại và đầu tư.
为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为


Điều hành kinh tế phải hài hòa các mục tiêu của kinh tế vĩ mô,
nhưng từ nay đến cuối năm cũng cần một yêu cầu nữa là phải đáp
ứng được sự ổn định của thị trường, tâm lí thị trường.

为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为


"Nên tỉ giá hối đoái, sau khi điều chỉnh 2% trong năm nay, theo tôi nên
giữ ổn định vì có cơ sở thực tế của nó.Chúng ta cũng phải nhìn lại sự


chênh lệch lãi suất VND so với lãi suất đồng USD.

“ 为为为为 2% 为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为


Cũng có dự báo Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi
suất nhưng nếu có tăng Fed cũng không tăng lãi suất
nhiều.
为为为为为为为为为为为为 (Fed) 为为为为为 , 为为为为为为为为为 Fed 为为为为为为为为为


Tôi cũng cho rằng đồng USD trên thị trường quốc tế cũng sẽ
không tăng nhiều và bản thân Mỹ cũng không muốn một đồng
USD mạnh.
为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为


Do đó chênh lệch lãi suất giữa VND-USD vẫn còn cao cho
việc giữ VND" - ông Phước khẳng định.
为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为” 为为为为为为
 


Có hay không chuyện rút tiền đồng để nắm giữ USD khi tỉ giá tăng? Ông Đặng Quốc Tiến
cũng cho rằng việc tăng tỉ giá thêm 1% nữa thì giữ USD vẫn không có lợi so với giữ VND. Vì
gửi USD lãi suất chỉ được hưởng 0,75%/năm.
为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 为为为为为为为为为为为为为为为为为为 1% 为为为为为为为为为为为为为为为为为为为
为为为为为为为为为为 0,75% 为


Nếu cộng hẳn 4% tỉ giá và 0,75% thì lãi suất mới chỉ là 4,75%/năm trong khi lãi suất VND kỳ hạn dài trên
một năm hiện nay là 7%/năm. “Tất nhiên việc có điều chỉnh nữa hay không, quan điểm của cá nhân tôi là
sẽ phụ thuộc vào yếu tố cung-cầu trên thị trường” - ông Tiến nói.

为为为 0 为 75% 为为 4%

为为为为为为为为为为 0 为 75% 为为为为为为为为为为为为为为为为为 7% 为“为为为为为为为为为为为为为为

为为为为为为为为为为为为”为为为为为为


NHNN đã công bố điều chỉnh tỉ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD áp dụng ngày
7-5 với biên độ tỉ giá +/-1% (tỉ giá trần là 21.890 VND/USD, tỉ giá sàn là 21.456 VND/USD).

为为为为为为为为 5 为 7 为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 +/- 1% 为为为为为为
21.890 为为为 / 为为为 为为为为为 21.456 为为为 / 为为为为


NHNN cho biết thời gian gần đây trên thị trường trong nước , tỉ giá có xu
hướng tăng . Qua phân tích cho thấy tỉ giá tăng chủ yếu đi yếu tố tâm lý và
kỳ vọng của thị trường.

为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为


Để chủ động thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội và đối phó với
các tác động bất lợi trên thị trường quốc tế, NHNN điều chỉnh tỉ giá bình quân
liên ngân hàng.

为为为为为为为为 - 为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为 , 为为为为为为为为为为为为为为为为


Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ
chính sách để tiếp tục ổn định tỉ giá và thị trường ngoại tệ trên mặt bằng giá
mới , theo dõi sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, các dự báo kinh
tế vĩ mô, tiền tệ để điều hành chính sách một cách phù hợp.

为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为
为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为为


为为为为为Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×