Tải bản đầy đủ

Nội dung của học thuyết Vận dụng học thuyết tạo động lực cho NLĐ

Hành Vi Tổ Chức
Giảng viên: Th.S Lê Thúy Hà


Nhóm 7
Thành Viên :
1. Nguyễn Thị Thủy - D9QL3
2. Nguyễn Thị Thúy - D9QL12
3. Nguyễn Bảo Trà - D9QL4
4. Dương Quỳnh Trang - D9QL6
5. Nguyễn Văn Tráng - D9QL5
6. Phạm Văn Trường - D9QL6
7. Dương Quang Tuấn - D9QL4
8. Nông Văn Tượng - D9QL15
9. Ngô Hồng Vân - D9QL15
10. Vũ Thị Vân - D9QL2
11. Phạm Hồng Yến - D9QL5


Chủ đề:
Nội dung của học

thuyết & Vận dụng học
thuyết tạo động lực cho
NLĐ


NỘI DUNG THẢO LUẬN
1. NỘI
DUNG CỦA
HỌC
THUYẾT

2.VẬN
DỤNG HỌC
THUYẾT
TẠO ĐỘNG
LỰC CHO
NLĐ


Giới thiệu chung
Thuyết Công Bằng là một lý
thuyết về sự động viên nhân
viên do  John Stacey Adams,
một nhà tâm lý học hành vi và
quản trị đưa ra vào năm  1963.
Cũng như nhiều thuyết động
viên nổi tiếng khác . Thuyết
Công Bằng của Adams đưa ra
những yếu tố ngầm và
mang  tính biến đổi tác động
đến sự nhìn nhận và đánh giá
của nhân viên về  công ty và
công việc của họ.


1


2Ưu điểm :
- Tạo động lực cho
NLĐ
- Kích thích NLĐ làm
việc
- Giữ chân nhân tài
- Giữ lòng trung thành
của họ


Nhược điểm:
- Nếu không được đối
xử công bằng thì NLĐ
sẽ chán nản , kết quả
LĐ giảm sút, nghiêm
trọng hơn thì sẽ rời bỏ
tổ chức ......


2.Vận dụng học thuyết tạo động lực cho NLĐ

* Luôn phải đối xử
công bằng với NLĐ ,
không để họ phải
ghen tị , cảm thấy
được đối xử đúng đắn
với công sức họ bỏ ra


Ngoài tiền lương ra thì
NLĐ cũng quan tâm
đến những phúc lợi
khác như : Tiền
thưởng, các khoản trợ
cấp, phục cấp mà tổ
chức mang lại cho họ.
Các buổi dã ngoại
dành cho những nhân
viên ưu tú, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ,
công việc được giao


Đa số những
doanh
nghiệp nước
ngoài hoặc
doanh
nghiệp tư
nhân đều áp
dụng học
thuyết công
bằng của
J.S.ADAMS
vào doanh
nghiệp của
mình như :
Google, FPT,
HONDA.....


Luôn có những chính sách
công bằng dành cho NLĐ của
họ, tạo động lực kích thích
Công
ty thần,
GOOGLE
tinh
vật chấtCÔNG
.... TY FPT


Nhận xét
Với học thuyết này, các nhà quản lý
cần phải hiểu và biết đối xử công bằng
với mọi nhân viên trong tập thể để không
những quản lý tốt hơn con người mà còn
thúc đẩy mạnh mẽ động lực của mỗi
người lao động trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ của mình cũng như của doanh
nghiệp.


“Cảm ơn cô và các bạn
đã chú ý lắng nghe”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×