Tải bản đầy đủ

Hóa phân tích điện di mao quản

Phương Pháp Điện Di
1. Đại lượng đặc trưng trong điện di mao quản
2. Linh đợ điện di phụ tḥc chủ yếu vào yếu tố nào
3. Điểm khác biệt cơ bản giữa điện di mao quản và điện di trên gel
4. Dòng điện thẩm (EOF) được hình thành trong điện di mao quản là do
5. Nhược điểm của điện di mao quản vùng là khơng tách được
6. Hiệu lực mao quản được đánh giá bởi thơng số
7. Thơng số định lượng của điện di mao quản
8. Đầu dò thường sử dụng trong điện di mao quản
9. Yếu tố ảnh hưởng nhất đến q trình điện di mao quản
a) 10. Ưu điểm nổi bậc nhất của điện di mao quản mixen điện đợng so với
điện di mao quản vùng
11. Cấu hình của máy điện di mao quản
12. Đợ lớn của dòng điện thẩm (EOF) phụ tḥc nhiều nhất vào
13. Kỹ thuật tiêm mẫu được sử dụng rợng rãi nhất trong điện di mao quản
14. Hai kỹ thuật điện di mao quản thường được ứng dụng
Nguyễn Đức Tuấn

Đại học Y Dược TPHCMPhương Pháp Điện Di
15. Bề mặt bên trong thành mao quản
16.
Để
làm
đổi
chiều
dòng
điện
thẩm,
muối
..........
............................................thường được thêm vào dung dịch đệm
17. Dòng điện thẩm có .................................................... nên khơng làm cho
pic giãn rợng như trong trường hợp dòng thủy tỉnh trong HPLC
18. Trong kỹ thuật điện di mao quản mixen điện đợng, mợt chất hoạt đợng bề
mặt
được
thêm
vào
dung
dịch
đệm

nồng
đợ
.......................................................................
19. Điểm hạn chế nhất của điên di mao quản so với HPLC
20. Ưu điểm nổi bậc nhất của điện di mao quản so với HPLC

Nguyễn Đức Tuấn

Đại học Y Dược TPHCMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×