Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh quảng ninh năm học 2018 2019 có đáp án


Hướng dẫn
Câu 4.

a) ta có góc ACB = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
=> AC vuông góc với BD
Mà AD là tiếp tuyến của (O) => AD vuông góc với AB
=> tam giác ADB vuông tại A.
Áp dụng hệ thức lượng ta có:
DA2 = DC.DB
b) Xét tứ giác ADCH có góc ADC = góc AHD = 900 => đỉnh H và đỉnh C cùng nhìn
AD dưới góc 900 => tứ giác ADCH nội tiếp
c) Ta có tứ giác ADCH nội tiếp => góc DAH = góc HCB (cùng bù với góc DCH)
Lại có góc FAB = góc FCB (2 góc nội tiếp cùng chắn cung BF)
Do góc DAH + góc FAB = 900 => góc HCB + góc BCF = 900 => góc HCF = 900
=> CH vuông góc với CF
d) ta có góc DHC = góc DAC = góc ABC => tứ giác OHCB nội tiếp => góc OCB =
góc OHB = góc BOC = góc DHC => góc CHF = góc BHF
mà góc CHF = góc ADB = góc CAB = góc BFx => góc BHA = góc BFC
do góc HAB = góc BCF => tam giác AHB đồng dạng với tam giác CFB (g.g) =>
AB/BC = HB/BF => AB.BF = BC.BH => BC.BH = 2R.BF => BC.BH/BF = 2R

Câu 5.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×