Tải bản đầy đủ

huong dan su dung phan mem crocodile physics cho vat ly 9
CROCODILE PHYSICS V6.05


Bài thực hành số 1: Đoạn mạch mắc nối tiếp
- Mắc sơ đồ mạch điện như hình vẽ.
- Tính Rtđ của đoạn
mạch. Đóng công tắc.
- Quan sát xem I chạy
trong mạch là bao nhiêu?
- Ngắt công tắc. Thay hai
điện trở bằng Rtđ
- Đóng công tắc. Quan sát
I’ chạy trong mạch là bao
nhiêu?
- So sánh I và I’


Bài thực hành số 1: Đoạn mạch mắc nối tiếpBài thực hành số 2: Đoạn mạch mắc song song
- Mắc sơ đồ mạch điện như hình vẽ.
- Tính Rtđ của đoạn
mạch. Đóng công tắc.
- Quan sát xem I chạy trong
mạch là bao nhiêu?
- Ngắt công tắc. Thay hai
điện trở bằng Rtđ
- Đóng công tắc. Quan sát
I’ chạy trong mạch là bao
nhiêu?
- So sánh I và I’


Bài thực hành số 2: Đoạn mạch mắc song song


Bài thực hành số 3: Biến trở
- Mắc sơ đồ mạch điện như
hình vẽ
- Điều chỉnh biến trở ở
giá trị lớn nhất.
- Đóng công tắc rồi dịch
chuyển con chạy để đèn
sáng hơn.
- Dịch chuyển con chạy
của biến trở để đèn sáng
mạnh nhất.


Bài thực hành số 3: Biến trởTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×