Tải bản đầy đủ

BÀI báo cáo THỰC HÀNH HTTT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
---------------------------------------

NHÓM FIVE PIGS

BÁO CÁO MÔN HỌC
HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH DOANH (PHẦN 1)


[Type here]

TP. HỒ CHÍ MINH– 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
---------------------------------------

NHÓM FIVE PIGS[Type here]

CÁC QUY TRÌNH
SALE AND DISTRIBUTION (SD)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM:
K164012069 TRƯƠNG THỊ THU LINH (Nhóm trưởng) - 01659690654
2. K164012075 CAO THỊ KIM OANH - 01293910689
3. K164010003 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH - 01699348340
4. K164012068 NGUYỄN THỊ MỸ LINH- 01639161818
5..K164012083 DANH THỊ NHẬT TRINH- 01675944773
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
NCS. ThS Nguyễn Thôn Dã
1.

TP. HỒ CHÍ MINH– 2018


[Type here]

Bước 1: TẠO KHÁCH HÀNG MỚI


[Type here]


[Type here]


[Type here]


[Type here]

26156

Bước2: TẠO NGƯỜI LIÊN HỆ CHO KHÁCH HÀNG:


[Type here]973
Bước 3: THAY ĐỔI KHÁCH HÀNG


[Type here]


[Type here]

Bước 4: TẠO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG


[Type here]


[Type here]

10000873
Bước 5: BÁO GIÁ


[Type here]


[Type here]


[Type here]


[Type here]


[Type here]

20000711
Bước 6:TẠO HÓA ĐƠN BÁN HÀNG


[Type here]

1302
Bước 7: XEM TỒN KHO


[Type here]


[Type here]


[Type here]


[Type here]


[Type here]

Bước 8: ĐƯA RA ĐƠN HÀNG


[Type here]


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×