Tải bản đầy đủ

Phân tích công tác tuyển dụng tại công ty CP đầu tư và phát triển du lịch vinaconex ITC

PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX - ITC
Tuyển dụng nhân sự có vai trò to lớn tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, người
lao động và xa hơn còn tác động cả đến nền kinh tế - xã hội.
Khi nói đến tuyển dụng người ta thường nói đến hai loại tuyển dụng là: tuyển dụng
từ nguồn bên ngoài và tuyển dụng từ nguồn bên trong. Tuy nhiên tuyển dụng từ nguồn
bên ngoài thường được đề cập đến nhiều hơn tại các doanh nghiệp do nó mang lại cho
doanh nghiệp nguồn lực phong phú và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Tuyển
dụng có vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Tuyển dụng bổ sung nguồn
lực theo yêu cầu của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh
doanh hiệu quả nhất. Không những thế tuyển dụng còn tạo công ăn việc làm cho người
lao động. Đồng thời việc tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp cũng giúp cho việc
tuyển dụng nguồn lực của xã hội một cách hữu ích, góp phần thực hiện các mục tiêu
kinh tế xã hội giảm thất nghiệp, tăng thu nhập.
Tóm lại, tuyển dụng nhân sự là một công việc quan trọng góp phần tích cực trong
việc phát triển doanh nghiệp, con người cũng như toàn xã hội.
Tuyển dụng hiện nay là vấn đề đặt ra chung với toàn bộ nền kinh tế. Đặc biệt là
trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay, người thất nghiệp thì nhiều nhưng
phải làm sao tìm được người lao động phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Tại
Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex - ITC đây cũng là một trong những
vấn đề cấp thiết đặt ra để tìm kiếm được người lao động phù hợp với nhu cầu của

Công ty, một Công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản du
lịch.
Bài tập cá nhân Phan Thanh Ngọc – Lớp GaMBA.X0610
lãnh đạo

1

Môn học: Phát triển khả năng


Đặc biệt vấn đề tuyển dụng nhân sự từ nguồn bên ngoài hiện tại ở Công ty vẫn còn
có những khó khăn nhất định làm cho công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty bị hạn
chế. Với chi phí cho tuyển dụng nhân sự hạn hẹp, quy trình tuyển dụng, phương thức
thực hiện không nhất quán, chuyên nghiệp.
Trong phạm vi bài tập cá nhân này, tôi xin đề cập đến một trong các khía cạnh rất
quan trọng của quản trị nhân sự, đó là “Công tác tuyển dụng tại Công ty CP Đầu tư và
Phát triển du lịch Vinaconex - ITC”.
1. Giới thiệu về Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex - ITC
- Công ty CP Đầu tư & Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex – ITC) được thành
lập tháng 3/2008 trên cơ sở Ban quản lý dự án Cái Giá – Cát Bà của Tổng Công ty
VINACONEX bởi 3 cổ đông sáng lập là:
 Tổng Công ty CP Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam - Vinaconex.
 Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam – Eximbank.
 Công ty CP chứng khoán NHNO & PTNT Việt Nam - Agriseco.
- Nhiệm vụ chính của Công ty Vinaconex – ITC là đầu tư, xây dựng Khu đô thị du lịch
Cái Giá – Cát Bà trở thành một khu đô thị du lịch lớn, nổi tiếng trong khu vực và trên
thế giới, đầu tư xây dựng chuỗi các khu đô thị du lịch mang thương hiệu
VINACONEX trên cả nước.
- Vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng, năm 2010 tăng lên 360 tỷ đồng.
- Lĩnh vực hoạt động: Quản lý và đầu tư Dự án bất động sản du lịch, kinh doanh khách
sạn và dịch vụ du lịch, kinh doanh dịch vụ bất động sản như môi giới, định giá, đấu
giá bất động sản, v.v.
Bài tập cá nhân Phan Thanh Ngọc – Lớp GaMBA.X0610
lãnh đạo

2

Môn học: Phát triển khả năng2. Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch
Vinaconex – ITC
2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng thường xuyên:
Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Hội
đồng quản trị Công ty phê duyệt, căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty và
nhiệm vụ công việc được giao tại các Phòng, ban trong Công ty, Phòng Tổ chức –
Hành chính lập kế hoạch tuyển dụng, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Công ty
trình Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt, kế hoạch tuyển dụng bao gồm các nội dung:
- Tổng số nhân sự hiện có của Công ty, biên chế nhân sự tại các Phòng, ban trong
Công ty;
- Số lượng nhân sự cần bổ sung;
- Số lượng ngành nghề nhân sự cần bổ sung;
- Dự kiến thời gian tuyển dụng nhân sự.
2.2. Tuyển dụng đột xuất:
Trong các trường hợp để giải quyết nhu cầu bổ sung nhân sự đột xuất (Bổ sung
nhân sự do có CBCNV Công ty xin nghỉ việc, chuyển công tác, bị sa thải, ốm đau đã
nghỉ chữa bệnh quá 06 tháng mà vẫn chưa thể đi làm được hoặc nhu cầu bổ sung nhân
sự phục vụ hoạt động kinh doanh tại Sàn giao dịch bất động sản Công ty) bao gồm cả
việc xem xét, đề xuất Tổng Giám đốc điều động nhân sự nội bộ trong Công ty.
Các Phòng, ban trong Công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đột xuất làm văn
bản đề xuất gửi Tổng Giám đốc Công ty, nội dung đề xuất:
- Tổng số nhân sự hiện có của Phòng, ban;
Bài tập cá nhân Phan Thanh Ngọc – Lớp GaMBA.X0610
lãnh đạo

3

Môn học: Phát triển khả năng


- Lý do cần bổ sung nhân sự đột xuất;
- Số lượng nhân sự cần bổ sung;
- Yêu cầu cụ thể về năng lực trình độ, kinh nghiệm của vị trí cần tuyển dụng;
- Thời gian thực hiện việc tuyển dụng.
Phòng Tổ chức – Hành chính căn cứ ý kiến phê duyệt của Tổng Giám đốc tiến
hành tìm kiếm các ứng viên và tổ chức thi tuyển theo quy định.
2.3. Thông báo tuyển dụng:
Phòng Tổ chức – Hành chính căn cứ kế hoạch tuyển dụng đã được Tổng Giám đốc
Công ty phê duyệt, căn cứ nhu cầu thực tế của các Phòng, ban trong Công ty trong
từng giai đoạn cụ thể sẽ lập Tờ trình đề xuất việc tuyển dụng nhân sự và thông báo
công khai việc tuyển dụng của Công ty, thông báo tuyển dụng bao gồm các nội dung:
- Số lượng cần tuyển;
- Ngành nghề cần tuyển dụng;
- Điều kiện về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác, trình độ đào tạo;
- Yêu cầu về hồ sơ nhân sự;
- Thời gian nhận hồ sơ;
- Thời gian dự kiến phỏng vấn, thi tuyển.
2.4. Nhận, phân loại, kiểm tra tổng hợp hồ sơ:
Phòng Tổ chức – Hành chính có trách nhiệm nhận, phân loại, kiểm tra lập danh
sách hồ sơ ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển vào Công ty báo cáo Tổng Giám đốc Công ty.

Bài tập cá nhân Phan Thanh Ngọc – Lớp GaMBA.X0610
lãnh đạo

4

Môn học: Phát triển khả năng


Yêu cầu các hồ sơ khi trình lên Tổng Giám đốc Công ty phải có đầy đủ các nội
dung:
- Đơn xin việc (viết tay);
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh đã khai đầy đủ các mục theo quy định, có xác nhận
của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang quản lý trực tiếp hồ sơ trong thời hạn
không quá 06 tháng;
- Bản sao bằng tốt nghiệp và các loại văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu
cầu cụ thể trong thông báo tuyển dụng;
- Bản sao bảng điểm quá trình học tập;
- Các quyết định nâng lương, nâng bậc cũ, bằng khen, giấy khen (nếu có);
- Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện (không quá 06 tháng);
- Bản mô tả quá trình công tác;
- Bản sao giấy khai sinh;
- 04 ảnh chân dung cỡ 4x6.
2.5. Tổ chức thi tuyển, xét tuyển:
Phòng TCHC chủ động kết hợp với các Phòng, ban trong Công ty phỏng vấn, kiểm
tra năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và các yêu cầu khác liên quan đến vị trí
cần tuyển dụng, lập phiếu phỏng vấn ứng viên và đánh giá kết quả phỏng vấn công
khai trước hội đồng tuyển dụng hoặc trước các cán bộ cùng tham gia phỏng vấn khác
trong trường hợp không lập hội đồng tuyển dụng.
- Đối với nhân viên các nghề khác như công nhân lái xe, nhân viên kỹ thuật, kiểm
tra theo 02 bước:
Bài tập cá nhân Phan Thanh Ngọc – Lớp GaMBA.X0610
lãnh đạo

5

Môn học: Phát triển khả năng


+ Kiểm tra lý thuyết: Kết quả kiểm tra lý thuyết tối thiểu phải đạt 5/10 điểm.
+ Kiểm tra thực hành: Kết quả kiểm tra thực hành tối thiểu phải đạt 5/10 điểm.
Kết quả đánh giá kiểm tra chung không lấy điểm bình quân điểm lý thuyết và thực
hành tay nghề.
2.6. Báo cáo kết quả kiểm tra thi tuyển:
Hội đồng tuyển dụng căn cứ nhu cầu tuyển dụng, tổng hợp kết quả thi tuyển báo
cáo Tổng Giám đốc Công ty, Tổng Giám đốc sẽ trực tiếp hoặc ủy quyền cho Phòng
TCHC xem xét trao đổi với các ứng viên có kết quả thi tuyển đạt yêu cầu để tìm hiểu
nguyện vọng, lắng nghe đề xuất của các ứng viên tuyển dụng trước khi ký quyết định
tuyển dụng theo quy định.
2.7. Ký kết hợp đồng lao động:
Mọi trường hợp giao kết hợp đồng lao động của Công ty đều được ký dưới hình
thức bằng văn bản và được lập thành hai bản người sử dụng lao động giữ 01 bản,
người lao động giữ 01 bản.
Hợp đồng lao động sẽ được ký kết theo trình tự như sau:
2.7.1. Hợp đồng lao động thử việc: Căn cứ các quy định của Bộ luật lao động về
thời hạn thử việc và yêu cầu thực tế cần xem xét, đánh giá năng lực, trình độ, kỹ năng
giải quyết công việc của nhân viên cũng như khả năng thích nghi với môi trường làm
việc, quan hệ với đồng nghiệp, chấp hành kỷ luật lao động, các quy định, quy chế của
nhân viên, Công ty ký Hợp đồng lao động thử việc thời hạn thử việc cụ thể như sau:
- Thử việc từ 30 đến 60 ngày, thời gian thử việc có thể kéo dài nếu thấy cần thiết.

Bài tập cá nhân Phan Thanh Ngọc – Lớp GaMBA.X0610
lãnh đạo

6

Môn học: Phát triển khả năng


- Người lao động trong thời gian thử việc được hưởng lương nhân viên thử việc
bằng 75% mức lương cơ bản theo bậc của vị trí ứng tuyển.
Sau khi kết thúc thời gian thử việc, nếu nhân viên thử việc đáp ứng được yêu cầu
công việc của vị trí ứng tuyển thì Phòng TCHC làm các thủ tục tiếp nhận chính thức
và ký hợp đồng lao động đối với người lao động.
2.7.2. Hợp đồng lao động có thời hạn xác định
Áp dụng đối với các CBCNV Công ty có trình độ chuyên môn phù hợp với định
hướng phát triển của Công ty, đảm nhận các công việc mang tính chất thường xuyên,
lâu dài có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty.
Sau khi kết thúc thời gian thử việc theo hợp đồng lao động thử việc, người lao
động làm bản tự đánh giá quá trình thử việc, đánh giá khả năng, năng lực và đề xuất
nguyện vọng của bản thân (có nhận xét của Trưởng các Phòng, ban quản lý trực tiếp
nhân viên thử việc) gửi Phòng TCHC làm báo cáo Tổng Giám đốc Công ty, Tổng
Giám đốc trên cơ sở xem xét nguyện vọng, đánh giá năng lực, khả năng đáp ứng yêu
cầu công việc đối với vị trí cần tuyển dụng của nhân viên thử việc sẽ quyết định ký
hợp đồng lao động chính thức hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thử việc.
Trường hợp người lao động đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với nhân viên thử việc
và có nguyện vọng làm việc, gắn bó lâu dài tại Công ty thì Tổng Giám đốc xem xét ký
Hợp đồng lao động chính thức với người lao động.
Thời hạn của Hợp đồng: 01 năm, theo quy định tại điều 27 Bộ luật lao động.
2.7.3. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn:
Áp dụng đối với các CBCNV Công ty có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao,
đã từng đảm trách các công việc quan trọng, am hiểu và có kỹ năng tốt trong việc giải
Bài tập cá nhân Phan Thanh Ngọc – Lớp GaMBA.X0610
lãnh đạo

7

Môn học: Phát triển khả năng


quyết các công việc của Công ty, đã qua thử thách và có nguyện vọng gắn bó lâu dài,
có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Công ty VINACONEX - ITC.
CBCNV được Công ty ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn được hưởng
mọi chế độ như đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn.
2.7.4. Hợp đồng lao động theo thời vụ hoặc công việc:
Áp dụng trong trường hợp Công ty cần sử dụng lao động để giải quyết những công
việc có tính chất không thường xuyên dưới một năm trừ trường hợp phải tạm thời thay
thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, hoặc nghỉ việc
có tính chất tạm thời khác.
Thời hạn hợp đồng: Dưới 03 tháng.
2.7.5. Hợp đồng lao động cộng tác:
Áp dụng theo quy định về cộng tác viên trong kinh doanh trong hoạt động của Sàn
giao dịch bất động sản Công ty VINACONEX – ITC (VITR).
Thời hạn hợp đồng và các quyền lợi người lao động được hưởng theo thỏa thuận
cụ thể đối với từng trường hợp do Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Công ty đề
xuất trình Tổng Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt.
2.8. Chấm dứt hợp đồng lao động: Theo quy định tại điều 36 Bộ luật lao động.
3. Những hạn chế và nguyên nhân của công tác tuyển dụng tại Vinaconex ITC
3.1 Những hạn chế:
- Chất lượng tuyển dụng đầu vào chưa cao.

Bài tập cá nhân Phan Thanh Ngọc – Lớp GaMBA.X0610
lãnh đạo

8

Môn học: Phát triển khả năng


- Kỳ vọng quá nhiều vào đội ngũ được tuyển mộ, trong khi bố trí vào giao việc
cho họ chưa hợp lý vì vậy dễ dẫn đến người được tuyển mộ lại từ bỏ .
- Chưa quan tâm nhiều đến công tác phân tích công việc. Vinaconex - ITC chưa
có các bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc chi tiết cho các vị trí trong
Vinaconex - ITC do đó ảnh hưởng đến các công tác khác của hoạt động quản lý nhân
lực.
- Các tiêu chuẩn tuyển chọn đặt ra không nhất quán, phù hợp với tính chất thực tế
của công việc, vì vậy công tác tuyển chọn nhân lực gặp nhiều khó khăn.
3.2 Nguyên nhân
- Áp dụng Quy trình tuyển dụng chưa rõ ràng, thưc hiện chưa triệt để các nguồn
lực sẵn có
- Tỷ lệ lao động gián tiếp còn cao.
- Vấn đề tuyển chọn lao động chưa thực sự công bằng, khoa học, việc phân công
bố trí, sắp xếp lao động chưa hợp lý: bộ phận thừa người gây lãng phí, bộ phận thiếu
người làm cho năng suất và hiệu quả công việc thấp, …
- Tại các trường đào tạo của Việt nam mới chỉ đào tạo chủ yếu về lý thuyết, thực
hành ít chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp nên khi tuyển vào phải tổ chức
đào tạo lại gây lãng phí và mất thời gian.
- Hầu hết lực lượng lao động làm việc tại đơn vị đều là do mối quan hệ trong đó
ưu tiên con em trong Tổng công ty và Công ty. Nhiều khi sự tuyển chọn không đáp
ứng được đúng yêu cầu cho những chức danh còn thiếu và cần trong nội bộ.
4. Những giải pháp để hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty
Vinaconex – ITC
Bài tập cá nhân Phan Thanh Ngọc – Lớp GaMBA.X0610
lãnh đạo

9

Môn học: Phát triển khả năng


- Giao việc hợp lý để đội ngũ mới được tuyển mộ làm quen với môi trường văn
hóa mới và phát huy được kiến thức của họ, làm cho họ gắn bó với tổ chức hơn.
- Coi trọng và đẩy mạng công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ, tạo cơ hội cho đội
ngũ cán bộ trẻ trưởng thành, có động lực để phát triển, tạo môi trường làm việc lành
mạnh.
- Tài trợ các sinh viên nghèo vượt khó thông qua hình thức cấp học bổng và cho
vay ưu đãi; Tham gia vào hội trợ việc làm dành cho sinh viên được tổ chức bởi các
Trường đại học;
- Thay đổi hình ảnh bảng thông báo tuyển dụng như một nghệ thuật quảng cáo:
Thông tin quảng bá vắn tắt về Vinaconex - ITC; Các vị trí cần tuyển; Số lượng cần
tuyển; có các bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc chi tiết cho các vị trí
cần tuyển; Thời hạn nộp hồ sơ và địa điểm nộp,…
- Phối hợp với một số trường đào tạo của ngành tạo điều kiện cho sinh viên học đi
đôi với hành để có nguồn dữ liệu làm cơ sở cho việc tuyển chọn nhân sự có chất lượng
cao.
--- Hết --TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Bài giảng “Quản trị nguồn nhân lực” – Chương trình đạo tạo MBA của Đại
học Griggs – Hoa Kỳ, PGS-TS Vũ Hoàng Ngân.
2. Các tài liệu tham khảo khác từ Internet.
3. Tài liệu nội bộ của Công ty Vinaconex – ITC.

Bài tập cá nhân Phan Thanh Ngọc – Lớp GaMBA.X0610
lãnh đạo

10

Môn học: Phát triển khả năng


Bài tập cá nhân Phan Thanh Ngọc – Lớp GaMBA.X0610
lãnh đạo

11

Môn học: Phát triển khả năngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×