Tải bản đầy đủ

Phân tích thực trạng về thù lao lao động tại công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thuỷ dung quất (BSR) quảng ngãi

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ DUNG QUẤT
(BSR) - QUẢNG NGÃI

thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)

Bố cụ bài
I. Sự cần thiết của đề tài.
1. Giới thiệu về Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp
tàu thuỷ - Dung Quất (DQS);
2. Mục đích;
3. Phương pháp thực hiện.
II. Thực trạng, tình hình chung
1. Lương bổng trả trực tiếp cho người lao động;
2. Lương bổng và đãi ngộ gián tiếp;
III. Giải pháp
1. Xây dựng quy chế trả lương theo chức danh công việc;
2. Thực hiện xây dựng quy chế đánh giá hoàn thành công

tác để có cơ sở thực hiện quy chế trả lương;
3. Áp dụng các biện pháp để nhằm đưa quy chế trả lương


hoạt động hiệu quả;

1


4. Lương bổng và đãi ngộ gián tiếp.
IV. Kết luận.
V. Tài liệu tham khảo.

BÀI LÀM
I. Sự cần thiết của đề tài
Trong quá trình phát triển của loài người, khi con người biết tiến
hành hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra của cải vật chất nuôi sống
bản thân, gia đình và góp phần vào sự phát triển của xã hội cũng là lúc họ
biết đến 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất đó là: Lao động, Tư liệu
lao động và đối tượng Lao động. Trong đó, lao động của con người là
nhân tố trung tâm, giữ vai trò quyết định trong quá trình sản xuất kinh
doanh. Lao động là một trong ba yếu tố cần thiết và giữ vai trò quyết định
đối với quá trình sản xuất. Thù lao lao động là biểu hiện bằng tiền công và
phúc lợi xã hội của phần hao phí lao động sống mà doanh nghiệp trả cho
người lao động theo thời gian, khối lượng công việc mà họ đóng góp.
Trong nền kinh tế thị trường, thù lao lao động được biểu hiện bằng thước
đo giá trị và gọi là tiền lương. Thù lao lao động là một bộ phận chi phí cấu
thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ nên các doanh nghiệp phải sử dụng
lao động một cách có hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí, góp phần hạ giá
thành sản phẩm;

2


Thực hiện tốt công tác thù lao lao động là một biện pháp cần thiết
giúp cho công tác quản lý lao động và tiền lương của lao động đi vào nề
nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, tăng năng
suất và hiệu suất công tác. Đồng thời nó còn tạo ra cơ sở cho việc trả thù
lao theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động và cơ sở để xác định giá
thành sản phẩm và giá bán sản phẩm;
Thù lao lao động là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản
phẩm, dịch vụ nên các doanh nghiệp phải sử dụng lao động một cách có
hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí, góp phần hạ giá thành sản phẩm. Thực


hiện tốt công tác thù lao lao động là một biện pháp cần thiết giúp cho công
tác quản lý lao động và tiền lương của lao động đi vào nề nếp, thúc đẩy
người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, tăng năng suất và hiệu suất
công tác. Đồng thời nó còn tạo ra cơ sở cho việc trả thù lao theo đúng
nguyên tắc phân phối theo lao động và cơ sở để xác định giá thành sản
phẩm và giá bán sản phẩm. Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp
tàu thuỷ Dung Quất – Quảng Ngãi luôn quan tâm chăm lo cho người lao
động, tạo mọi điều kiện để họ phát huy hết năng lực, khả năng của mình.
Đồng thời DQS cũng luôn quan tâm đến việc trả thù lao cho người lao
động. Hoạt động này đã có những thành công nhưng vẫn còn tồn tại một số
hạn chế cần phải giải quyết. Với ý nghĩa quan trọng và tính cấp thiết của
thù lao lao động tôi đã chọn đề tài “Phân tích thực trạng về thù lao lao
động tại Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất
– Quảng Ngãi” để nghiên cứu.
1. Giới thiệu về Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu
thuỷ Dung Quất – Quảng Ngãi

3


Trong bối cảnh năm 2010, Chính phủ thực hiện tái cấu trúc Vinashin
giao lại cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiếp nhận Công ty TNHH
một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất – Quảng Ngãi của
Vinashin làm ăn thua lỗ trên bờ vực phá sản…, do vậy, việc vực lại Công
ty DQS là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, trước những biến động về tài
chính và lạm phát cao càng thêm khó khăn, trước những thánh thức và cơ
hội mới nêu trên Lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên quyết tâm thực
hiện Công ty DQS này một cách có hiệu quả.
Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất là
một đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam được
thành lập theo Quyết định số 208/CNT-TCCB-LĐ ngày 20 tháng 02 năm
2006 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt
Nam;
Nằm ở một vị trí đặc biệt trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
và có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp đóng tàu. Công ty
DQS Dung Quất được Tập đoàn kinh tế Vinashin khởi công xây dựng từ
năm 2003. Đến thời điểm hiện nay, Công ty DQS đã có đội ngũ kỹ sư,
công nhân viên kỹ thuật tay nghề cao; hệ thống cơ sở hạ tầng với diện tích
nhà xưởng lên đến 130.250 m2, ụ khô số 1 có chiều dài 380m, chiều rộng
86m, chiều sâu 14m cho phép đóng mới các loại tàu có trọng tải 300.000
DWT; ụ khô số 2 cũng đang được khẩn trương xây dựng, cùng nhiều trang
thiết bị công nghệ hiện đại được trang bị, Dung Quất là nhà máy đóng tàu
lớn, hiện đại nhất Việt Nam và là một trong những nhà máy đóng tàu lớn
nhất Đông Nam Á có thể đóng mới các loại tàu có trọng tải lên tới 400.000
DWT;

4


Với chiến lược xuyên suốt "Đóng tàu lớn, giao tàu nhanh, chất lượng
tốt, an toàn cao, giá thành hạ", cùng sự nỗ lực chung của tất cả các đơn vị
thành viên của Tập đoàn kinh tế Vinashin, Công ty DQS Dung Quất sẽ cho
ra thị trường trong và ngoài nước những con tàu có trọng tải lớn, góp phần
khẳng định vị thế của ngành đóng tàu Việt Nam trên trường quốc tế.
2. Mục đích
Tìm hiểu thực trạng về thù lao lao động tại Công ty DQS – Quảng
Ngãi, đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả đánh giá thực hiện công
việc.
3. Phương pháp thực hiện
- Phương pháp sưu tập tài liệu: Phương pháp chi trả thù lao ở Công
ty DQS – Quảng Ngãi và tài liệu tham khảo được chọn lọc từ bài giảng
môn học, các bài viết liên quan trên mạng Internet;
- Phương pháp nghiên cứu, phân tích tài liệu: Dựa vào các phương
pháp nghiên cứu, phân tích đã học, tiến hành phân tích các dữ liệu chi trả
thù lao của Công ty DQS – Quảng Ngãi.
II. Thực trạng, tình hình chung
Thù lao là một trong những động lực kích thích con người làm việc
hăng hái, nhưng đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân gây trì
trệ, bất mãn, hoặc từ bỏ Công ty DQS mà ra đi...Tất cả đều tuỳ thuộc vào
trình độ và năng lực của các cấp quản trị;
Trước đây Tôi đã công tác tại Công ty DQS, hệ thống thù lao lao
động tại Công ty DQS thực sự còn có vài vấn đề mà tôi muốn chia sẻ.
1. Lương bổng trả trực tiếp cho người lao động:

5


- Hệ thống trả lương. Từ khi về Tập đoàn Dầu khí cũng đã có những
cải tiện đáng kể về tiền lương cho cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, Công
ty DQS vẫn chưa thay đổi cơ chế trả lương để kích thích người lao động.
Hệ thống trả lương hiện tại căn cứ vào hệ thống tiền lương của Nhà nước.
Cụ thể Công ty DQS sẽ căn cứ vào chức danh công việc của người lao
động, căn cứ vào thâm niên làm việc của người lao động để làm căn cứ xếp
lương. Điều này tuy đảm bảo cho người lao động làm việc lâu năm có một
mức lương cao, ghi nhận sự trung thành của người lao động với Công ty
DQS;
- Tuy nhiên lại không phản ánh đúng với tiêu chí lương theo chức
danh công việc. Một người lao động làm việc lâu năm lại có mức tiền
lương cao hơn nhiều so với người lao động khác có thời gian thâm niên ít
mặc dù họ cùng làm một công việc với năng suất và hiệu quả làm việc như
nhau. Điều này sẽ gây tâm lý chán nản, cảm giác không công bằng và
không khuyến khích người lao động làm việc;
- Hệ thống đánh giá hoàn thành công việc. Hằng tháng Công ty DQS
căn cứ vào ngày công lao động của cán bộ công nhân viên đã làm trong
tháng, quỹ tiền lương thực hiện được, hệ số tiền lương (theo hệ thống
lương của nhà nước) và kết quả phân loại hoàn thành công tác trong tháng
để trả lương cho người lao động. Tuy nhiên quá trình đánh giá hoàn thành
công tác chưa được quan tâm đúng mức nên trong tháng rất ít người được
đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù là nhiệm vụ của các đơn vị
thực hiện trong tháng đều không thực sự hoàn thành công việc. Quá trình
phân tích công việc để đưa ra bản mô tả công việc cho các chức danh đảm
nhận chưa được làm nên các công việc trong các phòng ban có sự chồng

6


chéo, thậm chí có sự đùn đẩy trách nhiệm công việc giữa các nhân viên với
nhau thậm chí là giữa các phòng ban phân xưởng nghiệp vụ;
- Quá trình kiểm soát chất lượng chưa chặt chẽ nên mặc dù sai phạm
về sản phẩm lỗi xảy ra hàng loạt nhưng vẫn không tìm ra được nguyên
nhân ở khâu nào, ở bộ phận nào? ở cá nhân nào. Các tiêu chí đánh giá công
việc chưa rõ ràng và không có cơ sở thực tiễn nên mặc dù ban hành ra
nhưng cũng không thực hiện được. Người đánh giá hoàn thành công việc
thường là các lãnh đạo các đơn vị hầu như chưa được đào tạo về đánh giá
hoàn thành công việc nên chỉ đánh giá trên quan điểm chủ quan của mình,
ít dựa trên các cơ sở cụ thể để đánh giá hoàn thành công việc;
- Trình độ cán bộ nghiệp vụ về công tác lao động tiền lương. Cán bộ
nghiệp vụ hầu như không được đào tạo chính quy về lao động tiền lương
và được điều động, bổ nhiệm từ các đơn vị khác nên thường chỉ làm việc
theo kinh nghiệm bản thân, do vậy chất lượng công việc không được đảm
bảo và có chiều sâu. Công tác tham mưu cho ban lãnh đạo Công ty DQS về
hệ thống trả lương có sự kích thích người lao động vẫn chưa thực sự làm
được;
- Cơ cấu tổ chức với cấp độ quản lý nhiều, cán bộ nghiệp vụ đông
dẫn đến tiền lương trả cho lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm còn ít, Công
ty DQS có nhiều cấp quản trị nên cấp trên ít đi sâu, đi sát được nhân viên.
Điều này ảnh hưởng đến sự chính xác của công tác đánh giá hoàn thành
công việc hằng tháng của cán bộ công nhân viên;
- Các công việc xác định ngày công của người lao động cũng chưa
sát sao. Hệ thống định mức lao động cho người lao động chưa hợp lý nên
dẫn đến mặc dù đã khoán sản phẩm đến từng công việc nhưng vẫn xảy ra
tình trạng người lao động chọn việc vì định mức lao động giữa các công
7


việc không công bằng. Điều này dẫn đến có những công việc nhẹ nhàng
hơn, thoải mái hơn nhưng được trả nhiều lương hơn công việc khác;
- Do số lượng lao động đông tuy nhiên cán bộ nghiệp vụ không đủ lại
ít kinh nghiệm nên việc giải quyết, thanh toán tiền lương hằng tháng còn
chậm;
- Mức lương nhằm để thu hút các cán bộ công nhân viên có tài chưa
có hành lang pháp lý trong quy chế lương nên chưa thể trả được mức lương
đủ để kêu gọi, thu hút những người tài về làm việc.
2. Lương bổng và đãi ngộ gián tiếp:
- Bảo hiểm xã hội và các trợ cấp xã hội: Ngoài các hình thức trả
lương hằng tháng, Công ty DQS còn hỗ trợ cho người lao động các khoản
tiền khách như tiền đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật (đây
là điều mà người lao động rất quan tâm vì đấy chính là quyền lợi của họ
khi nghỉ hưu sau này) tuy nhiên có nhiều người công tác rất lâu nhưng
không được Công ty DQS cho tham gia đóng bảo hiểm, điều này nảy sinh
tâm lý lo lắng cho người lao động, họ cho rằng Công ty DQS không quan
tâm đến quyền lợi của họ, đồng thời không nâng bậc lương cho người lao
động đến niên hạn theo quy định;
- Các khoản hỗ trợ các khoản phúc lợi khác như: bảo hiểm thân thể
để có thể có một khoản tiền bảo hiểm khi xảy ra tình trạng ốm đau, tai
nạn ..., tiền chi phí về xăng xe, điện thoại.... cũng chưa thực sự được quan
tâm.
III. GIẢI PHÁP
Từ thực trạng của Công ty DQS như vậy ta có thể thực hiện các giải
pháp khắc phục và cải tiến như sau:
8


1. Xây dựng quy chế trả lương theo chức danh công việc
Công ty DQS có thể thuê các chuyên gia về xây dựng quy chế trả
lương, các chuyên gia bằng kinh nghiệm xây dựng quy chế lương sẽ tư vấn
cho Công ty DQS hệ thống trả lương phù hợp với thực tế, khuyến khích và
tạo động lực cho người lao động làm việc;
Tuy nhiên, Công ty DQS cũng có thể tự xây dựng quy chế trả lương
trong Công ty DQS:
- Thành lập Hội đồng xây dựng quy chế tiền lương do Chủ tịch Công
ty DQS làm chủ tịch, Chủ tịch công đoàn làm Phó chủ tịch và Trưởng
phòng tổ chức làm uỷ viên thường thực, các ủy viên là trưởng các bộ phận
phòng ban phân xưởng trong Công ty DQS;
- Hội đồng lương tiến hành phân tích các yếu tố môi trường bên
trong và môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến việc trả lương cho người lao
động, tiền lương bình quân của các đơn vị khác cùng ngành, các quy định
về pháp luật rằng buộc trong việc trả lương. Ngoài ra còn có công đoàn,
người đại diện cho người lao động trong toàn Công ty DQS. Công đoàn
thường đốc thúc Công ty DQS trả mức lương sao cho phù hợp để tăng thu
nhập cho người lao động.
- Hội đồng lương tiến hành phân tích đánh giá công việc, Công ty
DQS tiến hành thống kê, phân tích công việc và đưa ra hình thức trả lương
như sau:
Căn cứ vào đặc điểm sản xuất, tổ chức lao động, Công ty DQS quy
định chế độ trả lương thời gian và lương khoán cho cán bộ, công nhân viên
chức thuộc Công ty DQS như sau:

9


+ Hình thức trả lương theo thời gian: Áp dụng đối với những
người làm công tác quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; những người
làm các công việc mà trả lương thời gian có hiệu quả hơn các hình thức trả
lương khác;
+ Hình thức trả lương theo sản phẩm: Áp dụng đối với cá nhân
hoặc tập thể người lao động, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất
lượng sản phẩm được giao;
+ Hình thức trả lương khoán: Áp dụng đối với các cá nhân hoặc
tập thể người lao động, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và
thời gian phải hoàn thành;
- Hệ thống tiền lương cần phái có các hình thức khen thưởng để
nhằm kích thích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
2. Thực hiện xây dựng quy chế đánh giá hoàn thành công tác để
có cơ sở thực hiện quy chế trả lương
- Tiến hành xây dựng quy chế đánh giá hoàn thành công tác để có cơ
sở trả lương hằng tháng và là cơ sở thưởng qúy, 6 tháng hay cuối năm;
- Hệ thống đánh giá phải có các tiêu chí cụ thể để có thể làm căn cứ
phạt giảm lương nếu người lao động không hoàn thành nhiệm vụ hoạch
thưởng nếu người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3. Áp dụng các biện pháp để nhằm đưa quy chế trả lương hoạt
động hiệu quả.
- Điều đầu tiên trong mọi hoạt động muốn thành công là con người.
Do vậy vấn đề đào tạo hoặc tuyển dụng cán bộ lao động tiền lương có trình
độ chuyên môn nghiệp vụ để có thể vận hành quy chế một cách chính xác,
linh hoạt là hết sức quan trọng;
10


- Duy trì và quản trị hệ thống lương bổng. Mặc dù cơ cấu tiền lương
có thể thay đổi và điều chỉnh cho phù hợp với những điều kiện mới, nhưng
hệ thống tiền lương không được thay đổi. Điều này đòi hỏi phải quản trị
điều chỉnh các thanh bảng lương, cập nhật cơ cấu lương một cách thường
xuyên kịp thời;
- Áp dụng phần mềm quản trị nhân sự đồng bộ trong đó có tích hợp
với phần mềm trả lương nhằm tăng hiệu quả và giảm chi phí giấy tờ liên
quan đến việc trả lương hằng tháng.
4. Lương bổng và đãi ngộ gián tiếp:
- Công ty DQS cần thực hiện nghĩa vụ cho người lao động tham gia
đóng bảo hiểm XH,YT,TN đầy đủ và việc nâng bậc nâng lương đúng kỳ
hạn. Đây là một nguồn kích thích động viên người lao động yên tâm công
tác, trung thành và tận tuỵ cho Công ty DQS;
- Ngoài ra có thể kết hợp các chương trình khuyến kích cho người
lao động: nghỉ mát, du lịch, tạo điều kiện mua cổ phiếu ưu đãi của Công ty
DQS, hỗ trợ tiền đi lại, xăng xe, chi phí điện thoại ...;
- Tạo môi trường làm việc thuận tiện mát mẻ, sạch sẽ, người lao
động có đủa các phương tiện tốt để hoàn thành công việc được giao.
IV. KẾT LUẬN
Thù lao lao động là phần thưởng mà một cá nhân nhận được để đối
lấy sức lao động của mình. Công ty DQS cần xây dựng một quy chế tiền
lương phù hợp với thực tế của Công ty DQS, khuyến khích người lao động
yên tâm công tác. Hệ thống tiền lương phải đảm bảo nguyên tắc trả lương
theo chức danh công việc, chính xác và công bằng. Người nào làm việc có
hiệu quả thì sẽ được nhận tiền lương xứng đáng;
11


Lương bổng và đãi ngộ không chỉ là các khoản tiền lương tiền
thưởng một cách trức tiếp mà nó còn là các khoản đãi ngộ phúc lợi. ví dụ
như đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, trợ cấp ốm đau, thai sản,
bệnh tật...;
Tuy nhiên, không phải chỉ có tiền bạc mới động viên đãi ngộ nhân
viên mà còn có những đãi ngộ kích thích phi tài chính khác. Những đãi ngộ
ngày bao gồm chính bản thân công việc, môi trường làm việc, cư xử của
lãnh đạo với nhân, văn hóa doanh nghiệp….. và người lao động làm việc
có cảm giác được an toàn, có cơ hội thăng tiến; Đấy chính là nhưng điều
cũng rất quan trọng để góp phần tăng năng suất lao động của người lao
động trong Công ty DQS cũng như sự gắn kết bền chặt cống hiến của họ
với Công ty DQS.
_______________________________________________________
___
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Bài giảng slide môn quản trị nhân sự của Đại học Griggs;
- Giáo trình quản trị nhân sự của tác giả Nguyễn Hữu Thân;
- Các tài liệu từ Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu
thuỷ - Dung Quất;
- Các tài liệu trên Internet.

12


13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×