Tải bản đầy đủ

Đề thhi môn luật hành chính va tai phan hành chính

Đề thi hết môn Luật Hành Chính và Tài Phán Hành Chính
Lớp QLNN về kinh tế KH11
Thi vấn đáp
Ngày 12/6/2012 – Thời gian : 13h30 – 17h
Đề số 31 :
Câu 1 : Nêu ví dụ về quyết định hành chính và hành vi hành chính tương ứng,phân tích ví
dụ và phân biệt chúng.
Câu 2 : Các câu sau đúng hay sai,vì sao ?
1. Chủ tịch UB MTTQVN đương nhiên có quyền tham dự các phiên họp của UBND
huyện
2. Khi xét xử hành chính,tòa án có quyền ban hành quyết định hành chính thay thế
cho quyết định hành chính bị khiếu kiện
3. Đối vơí công chức,Thôi việc và buộc thôi việc là 2 trường hợp như nhau.

Câu hỏi phụ :
- Quyết định hành chính là gì ?
- Phân loại quyết định quản lý hành chính nhà nước ?
- Qui phạm pháp luật hành chính là gì ?
- Quan hệ pháp luật hành chính là gì ?
- Quyền khiếu nại là gì ?
- Tài phán hành chính là gì ?

- Các giai đoạn xét xử hành chính


Đề thi KS10, 28/5/2011 ( Thi vấn đáp, đề đóng)
1) Cho 1 ví dụ cụ thể về quyết định hành chính và hành vi hành chính. Phân tích chúng
2) Các nhận định sau đúng hay sai:
- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện đương nhiên đc tham gia các cuộc họp của UBND huyện
- Tòa án có quyền ban hành quyết định hành chính thay cho quyết định khiếu kiện hành chính.
-Thôi việc, buộc thôi việc là 2 hành động giống nhau...
3) Các bộ phận, yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật hành chính. Cho ví vụ và phân tích?


Đề thi Luật Hành chính - Năm 2010
Buổi chiều - 180' - Đề mở
Câu 1: Tại sao nói Luật Hành chính là ngành luật về tổ chức và hoạt động quản lý HCNN? (2đ)
Câu 2: Cho ví dụ cụ thể để phân biệt thời hiệu xử lý vi phạm hành chính và thời hạn được coi là
chưa bị xử lý vi phạm hành chính. (1đ)
Câu 3: Thực hiện chủ trương xây dựng nếp sống mới, UBND tỉnh H đã ra quyết định về việc
nghiêm cấm uống rượu, hút thuốc lá trong ma chay, cưới xin và phạt 200.000đ đối với gia đình
có hành vi vi phạm. Một số gia đình ở xã X thuộc huyện H đã làm đơn khởi kiện vụ án hành
chính đối với nghị quyết nêu trên. Anh (chị) hãy bình luận sự việc trên. (2đ)
Câu 4: Để vận dụng tốt các hình thức quản lý hành chính vào thực tiễn, cần phải xem xét những
yếu tố cơ bản nào? (1đ)
Câu 5: Các trường hợp sau đấy đúng hay sai, tại sao?:
a) Tòa án có quyền đình chỉ thi hành các hành vi hành chính. (1đ)
b) Trách nhiệm vật chất có thể được áp dụng đồng thời với trách nhiệm hành chính. (1đ)
c) Thanh tra tỉnh là cấp trên trực tiếp của Thanh tra Sở. (1đ)
d) Giai đoạn xét xử phúc thẩm luôn luôn tồn tại trong mọi trường hợp xét xử vụ án hành chính.
(1đ)


ĐỀ THI HẾT MÔN [2009]

LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ TÀI PHÁN HÀNH CHÍNH
Thời gian : 180 phút - Đề mở
Câu 1 : Quá trình phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam đã tác động như thế nào đối với
việc phòng, chống hành vi vi phạm hành chính. (2đ)
Câu 2 (2đ) : Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C đã quyết định áp dụng biện pháp đưa
vào trường giáo dưỡng đối với Nguyễn Văn K (14 tuổi) và giao cho UBND xã A tổ
chức đưa K vào trường giáo dưỡng. Trong quá trình trình thực hiện, lực lượng cưỡng
chế đã làm gãy tay phải của K. K đã làm đơn khởi kiện vụ án hành chính đối với
quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng của chủ tịch UBND huyện
C và hành vi cưỡng chế của lực lượng cưỡng chế. Hỏi:
1. Tòa án có nhận đơn khởi kiện của K không? (giả sử K đã thực hiện giai đoạn tiền tố
tụng).
2. Ai phải bồi thường thiệt hại cho K (giả sử K không có lỗi dẫn đến việc gãy tay)
Câu 3 : Cho ví dụ cụ thể để phân biệt Khiếu nại và Tố cáo? (1đ)
Câu 4 : Tại sao phải thực hiện kiểm tra chức năng đối với quản lý hành chính. (1đ)
Câu 5 : Các khẳng định sau đây đúng hay sai, Tại sao?
1. Hoạt động công vụ nhằm phục vụ nhân dân (1đ)
2. Công dân có quyền giám sát hoạt động quản lý hành chính nhà nước. (1đ)
3. Bộ trưởng là người đứng đầu bộ. (1đ)
4. Hành vi vi phạm hành chính phải được xử lý kịp thời và nghiêm minh. (1đ)


Đề thi môn Luật Hành Chính năm 2008

Câu 1: Cho một ví dụ cụ thể về một hình thức quản lý hành chính mang tính pháp lý, một
hình thức quản lý hành chính ít mang tính pháp lý tương ứng và phân tích mối quan hệ
giữa chúng?
Câu 2: Cho một ví dụ cụ thể và phân tích ví dụ đó để chứng minh các đặc điểm của quan
hệ pháp luật hành chính?
Câu 3: Thực tiễn quản lý hành chính đang đặt ra cho khoa học luật hành chính những
nhiệm vụ quan trọng nào ?
Câu 4: Tại sao thực hiện hoạt động thanh tra hành chính trong quản lý hành chính nhà
nước?
Câu 5: Các trường hợp sau Đúng hay Sai? Tại sao ?
a) Cảnh cáo là một hình thức kỷ luật công chức
b) Xét xử sơ thẫm vụ án hành chính và xét xử tái thẫm vụ án hành chính là một
c) Luật hành chính không điều chỉnh quan hệ nhân thân
d) Cơ quan hành chính là chủ thể cơ bản của Luật hành chính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×