Tải bản đầy đủ

Đề thi môn luật tố tụng hình sự 4

ĐỀ THI LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2013
Trường ĐH Luật TP.HCM
Thời gian làm bài: 75 phút
(Sinh viên được sử dụng Bộ luật tố tụng hình sự)
Lớp Quản trị Luật Khóa 36
Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích nguyên tắc đảm bảo quyền bào chữa của người bị
tạm giữ, bị can, bị cáo trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. (3đ)

Câu 2: Anh, chị hãy xác định những nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao? (4đ)
1.
2.
3.
4.

Biện pháp ngăn chặn là biện pháp cưỡng chế nhà nước (1đ).
Bào chữa bắt buộc không áp dụng đối với người bị tạm giữ (1đ).
Hội thẩm nhân dân không tham gia xét xử phúc thẩm những vụ án hình sự
với loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (1đ).
Kiểm sát viên có quyền tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của
pháp luật (1đ).


Câu 3: : Hãy nêu hướng giải quyết và cơ sở pháp lý để áp dụng của Thẩm phán
được phân công chủ tọa phiên tòa khi chuẩn bị xét xử sơ thẩm phát hiện:
a)
b)

Khi có căn cứ bị can phạm một tội khác. (1,5đ)
Không có sự việc phạm tội.(1,5đ)
HẾT

Ảnh đề thi :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×