Tải bản đầy đủ

Đề thi môn luật tố tụng hình sự 1

ĐỀ THI LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2013
Trường ĐH Luật TP.HCM
Thời gian làm bài: 75 phút
(Sinh viên được sử dụng Bộ luật tố tụng hình sự)
Lớp CLC K36B
Câu 1: Hãy xác định những nhận định sau đây đúng hay sai, tại sao? (4đ)
1.
2.
3.
4.

Chức danh Điều tra viên có trong ngành kiểm sát. (1đ)
Tòa án cấp sơ thẩm không được xét xử bị cáo theo tội danh nặng hơn tội danh mà
Viện kiểm sát đã truy tố. (1đ)
Bào chữa bắt buộc không áp dụng đối với người bị tạm giữ. (1đ)
Thủ tục rút gọn chỉ áp dụng đối với loại tội phạm ít nghiêm trọng. (1đ)

Câu 2: Bài tập
1.
a)
b)

2.
a)
b)

Hãy nêu hướng giải quyết và cơ sở pháp lý để áp dụng của VKS khi phát hiện:
Có căn cứ cho rằng có người khác đã thực hiện hành vi phạm tội trong cùng vụ án
sau khi đã nhận hồ sơ vụ án và đề nghị truy tố của Cơ quan điều tra. (1,5đ)
Có đủ căn cứ xác định được tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội (1,5đ)
Hãy nêu hướng giải quyết và cơ sở pháp lý để áp dụng của Hội đồng xét xử phúc
thẩm trong các trường hợp:
Xác định có căn cứ giảm mức bồi thường đối với bị cáo đã bị kháng cáo tăng
nặng hình phạt. (1,5đ)
Phát hiện thẩm phán chủ tọa phiên tòa sơ thẩm là người thân thích của người làm
chứng trong vụ án. (1,5đ)
HẾTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×