Tải bản đầy đủ

Đề thi môn luật tố tụng dân sự

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

KHOA LUẬT DÂN SỰ

Năm: 2010

--------------

Môn: Luật Tố tụng dân sự 1

Thời gian: 60 phút
Sinh viên được sử dụng tài liệu
ĐỀ SỐ: 01
I. LÝ THUYẾT (6 điểm)
Nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? Nêu căn cứ pháp lý.
1. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ
nếu phản đối yêu cầu của đương sự khác
2. Chánh án tòa án có quyền quyết định việc thay đổi người tiến hành tố
tụng.

3. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng phải nộp án phí khi yêu
cầu của họ không được tòa án chấp nhận.
4. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người đại diện
cho đương sự để tham gia tố tụng tại tòa án.
5. Đương sự có thể lựa chọn tòa án để yêu cầu giải quyết tranh chấp dân sự.
6. Bị đơn có quyền thay đổi và bổ sung yêu cầu trong vụ án.
II. BÀI TẬP (4 điểm)
Trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà giữa chủ nhà là bà
X và người thuê nhà là Công ty Y về việc điều chỉnh giá thuê nhà theo Hợp đồng
(Hợp đồng quy định sau mỗi năm gía thuê nhà sẽ điều chỉnh theo giá thị trường),
Tòa án đã yêu cầu cơ quan hữu quan cho ý kiến về giá thuê nhà tại thời điểm gỉai
quyết tranh chấp để làm căn cứ giải quyết vụ án. Tòa án đồng thời cũng gửi công
văn đến một số doanh nghiệp kinh doanh nhà ở yêu cầu cung cấp thông tin với nội
dung tương tự.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tham gia phiên tòa sơ thẩm phản đối các
hành vi tố tụng nêu trên của tòa án với lý do tòa án tiến hành thu thập chứng cứ mà


không có yêu cầu của đương sự. Tuy nhiên, các đương sự không có phản đối các
hành vi nêu trên của tòa.
Anh (chị) nhận xét gì về hành vi tố tụng nêu trên của Tòa án và nêu quan
điểm, cơ sở pháp lý của mình về việc có chấp nhận những chứng cứ mà tòa đã thu
thập nêu trên hay không.
______________________


TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

KHOA LUẬT DÂN SỰ

Năm: 2010

--------------

Môn: Luật Tố tụng dân sự 1

Thời gian: 60 phút
Sinh viên được sử dụng tài liệu
ĐỀ SỐ: 02
I. LÝ THUYẾT (6 điểm)
Nhận định đúng sai? Giải thích?
a. Tòa án phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm khi tòa án sơ thâm áp dụng không
đúng pháp luật tố tụng?
b. Tòa án có quyền tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời?
c. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền đưa ra yêu cầu khi tham
gia tố tụng.
d. Thủ tục phúc thẩm các quyết định sơ thẩm phải tuân thủ nguyên tắc xét
xử trực tiếp, bằng lời nói và liên tục?
e. Nếu đương dự được triệu tâp tham gia phiên tòa giám đốc thẩm thì họ có
quyền tham gia tranh luận?
f. Khi đương sự yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì họ phải
thực hiện biện pháp bảo đảm?
II. BÀI TẬP (4 điểm)
Anh A và chị B xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp ngày 18/9/2003. Hai
người chung sống hạnh phúc và có một con chung là M. Ngày 20/8/2008, do mâu
thuẫn, anh A đã yêu cầu Tòa án Quận X cho ly hôn. Tòa án đã thụ lý vụ án và sau
khi hòa giải không thành đã ra bản án cho anh A ly hôn với chị B. Tài sản chung
anh A sở hữu một căn nhà, Chị B sở hữu một căn nhà và các tài sản khác. Cháu M
chị B nuôi và không yêu cầu cấp dưỡng.


Chị B đã kháng cáo về việc tòa án quận X cho chị ly hôn với anh A, nhưng
đồng thời chị B cũng yêu cầu thi hành án quận X thi hành về tài sản mà chị được
sở hữu theo bản án.
Có ý kiến cho rằng bản án nêu trên chưa có hiệu lực pháp luật toàn bộ nên
yêu cầu thi hành án của chị B là không đúng, nhưng cũng có ý kiến cho rằng chị B
yêu cầu thi hành án là đúng với quy định của pháp luật tố tụng.
Theo anh (chị) yêu cầu thi hành án của chị B là đúng hay sai? Tại sao?
______________________Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×