Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

San hô 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.79 MB, 13 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA MÔI TRƯỜNG &
BẢO HỘ LAO ĐỘNG

CHUYÊN ĐỀ:
BẢO TỒN SAN HÔ Ở
VỊNH NHA TRANG

Nhóm:
1: Nguyễn Trường Trọng:
2:Lê Thị Minh Quỳnh
GVHD:

: 91302090
: 91302258

Nguyễn Vũ Hoàng Phương
Phạm Anh Đức


ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU Ở NHA TRANG
-Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm là 26,30C
-Độ ẩm: Độ ẩm tương đối trung bình năm 79%.
-Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm 1.356 mm
-Nắng: Tổng số giờ nắng trung bình năm là 2.570 giờ

Trang có khí hậu
ôn hòa chịu sự chi
phối chung của khí
hậu nhiệt đới gió mùa,


có ảnh hưởng của khí
hậu đại dương.

 Nha


Giới thiệu san hô
Phân loại khoa học
Giới (regnum)

Animalia (giới động vật)

Ngành (phylum)

Cnidaria (ngành Thích ty bào)

Lớp (class)

Anthozoa ( lớp san hô)

San hô là các sinh
vật
biển thuộc lớp San hô(Anthozoa)
tồn tại dưới dạng các thể nhỏ
giống hải quỳ.
Các cá thể này tiết ra cacbonat
canxi để tạo bộ xương cứng, xây
nên các rạn san hô tại các vùng
biển nhiệt đới.
tổng số 13 điểm rạn được khảo sát
đánh giá hiện trạng rạn san hô vào năm
2015 ở Nha Trang gồm: Đông Nam Hòn
Miếu, Bắc Hòn Tằm, Bãi Lận, Tây Nam
Hòn Mun, Tây Bắc Hòn Mun, Bãi Bàng,
Bãi Nghéo, Hòn Vung, Hòn Chồng, Hòn
Rùa, Bãi Cạn 1,2,3

Có

Độ phủ rạn san hô tại các điểm năm 2015 tại Vịnh Nha Trang
(HC: san hô cứng, SC: san hô mềm, FS: rong lớn, RC: đá)


CÁC TÁC NHÂN TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP
ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAY ĐỔI LOÀI
Tác nhân trực tiếp
 Khai thác quá mức
 Lắng đọng trầm tích
 Ô nhiễm công nghiệp
 Vết tẩy trắng, sao biển gai, neo tàu, du lịch
 Ấm hoá toàn cầu và hiện tượng “tẩy trắng”
Tác nhân gián tiếp
 Do đánh bắt các loài cá rạn
 Sự phát triển của loài rong biển
Đánh giá hiện trạng

Biến thiên độ phủ san hô theo thời gian
Biến thiên mật độ cá rạn theo thời gian tại các điểm giám sát


KHU VỰC

NEO TÀU

VẾT TẨY TRẮNG

SAO BIỂN GAI

Hòn Cau
Hòn Vung
Hòn Tre
Hòn Nọc
Hón Mun
Hòn Rơm
Hòn Một
Hòn Tằm
Hòn Miễu
Toàn KBTB

0
0
0
0
0

0
0
2
1
3

24
61
157
0
30
0
75
9
17
373

1
4
36
0
2
0
0
0
9
52

Các khu vực rạn san hô bị phá hủy do thả neo và tẩy trăng tại Vịnh
Nha Trang (2010)ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘSan hô là loài đang bị đe dọa
Chưa tới mức báo động
Nếu việc khai thác quá mức sẽ bị tuyệt chủng trong
tương lai.
Là loài bị phụ thuộc cao về điều kiện môi trường(
BĐKH).
Là loài bị biến động về số lượng nhanh trong 5 năm.
Ý kiến của chuyên gia:…

LOÀI GẦN BỊ ĐE DỌA
(NT- Near Threaten)


CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN RẠN SAN HÔ
VỊNH NHA TRANG
Thiết lập hệ thống phao neo bảo vệ vùng rạn
Phục hồi san hô bằng phương pháp nhân tạo
Tiêu diệt sao biển gai
Trồng tảo kết hợp
Các giải pháp quản líKẾT LUẬN
 Đa

dạng sinh học là quà tặng ưu ái của thiên nhiên
dành cho vịnh Nha Trang. Tuy nhiên, cũng như nhiều
vùng biển khác, vấn đề khai thác, đánh bắt thủy sản
một cách không khoa học, cộng với ô nhiễm môi
trường luôn là một bài toán được đặt ra cần có cách giải
phù hợp, hiệu quả và triệt để.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×