Tải bản đầy đủ

giáo án thể dục 6 chuẩn 2018

Ngày soạn: 09/ 8 /2017
Ngày dạy: 10/8: 6A2,3,4

11/8: 6A1
Tiết 1: LÝ THUYẾT

- Mục tiêu nội dung chương trình thể dục lớp 6( Tóm tắt )
- Lợi ích tác dụng của TDTT ( mục 1 )
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức, kĩ năng
- Các em nắm được mục tiêu, nội dung chương trình môn thể dục lớp 6.
- Biết được lợi ích tác dụng của TDTT.
2. Thái độ.
- HS chú ý nghe giảng và ghi chép cẩn thận
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
- Trong lớp học
- Học sinh mang vở ghi chép
III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
A.Phần mở đầu:

1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số
- - Phổ biến nội dung giờ
B. Phần cơ bản
1 Mục tiêu:
- GV gới thiệu tóm tắt nội dung chương
Chương trình môn thể dục lớp 6
trình Thể dục lớp 6
- Biết được một số kiến thức, kỹ
năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức
khoẻ, nâng cao thể lực.
- Góp phần rèn luyện nếp sống lành
mạnh, tác phong nhanh nhẹn, tính kỷ
luật, thói quên tự giác tập luyện TDTT,
giữ gìn vệ sinh.
- Tăng tiến về thể lực và thể hiện
khả năng của bản thân về TDTT.
- Biết vận dụng ở mức nhất định
những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở
trường và ngoài nhà trường.
2 Lợi ích tác dụng của TDTT:
+ Giáo viên đặt câu hỏi:
- Đem lại cho con người sức khỏe và
- Ngoài giờ học thể dục em có tham gia trí tuệ từ đó học tập các môn học và
môn TDTT nào không?
tham gia các hoạt động của nhà trường
GV gọi một vài em lên trả lời.
đạt hiệu quả cao hơn.
- Em tập những môn thể thao nào?
- Tham gia hoạt động thể dục thể thao
Gọi HS trả lời.
đòi hỏi HS phải có tính kỉ luật cao tinh


- Môn thể thao nào mà em thích, tại sao?
Gọi HS trả lời.
- Theo em TDTT có tác dụng góp phần
nâng cao chất lượng giờ học hay không?
Tại sao?
GV gọi một vài em lên trả lời.


GV rút ra kết luận.

3 Củng cố:
? Em hãy nêu lợi ích tác dụng của
TDTT?
GV gọi 2 em lên trả lời
GV nhận xét đánh giá và lợi ích tác
dụng của TDTT.
C. Phần kết thúc:
1 GV nhận xét đánh giá giờ học.
2 GV hướng dẫn về nhà:
- Học thuộc lợi ích tác dụng của TDTT?
- Chạy vào buổi sáng 200 – 300m.

thần và trách nhiệm, tác phong nhanh
nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà trung
thực.
- Tập luyện TDTT phải thường xuyên,
có kế hoạch giúp các em có một nối
sống lành mạnh, vui tươi và làm việc
học tập một cách khoa học.
- Tập luyện TDTT có tác dụng phòng
chống và chữa các bệnh và phát triển
các tố chất thể lực như sức nhanh , sức
mạnh, sức bền, sự khéo léo và chính
xác.


Ngày soạn: 09/ 8 /2017
Ngày dạy: 11/8: 6A3

.../8: 6A1

.../8:6A2

.../8: 6A4

Tiết 2: LÝ THUYẾT
- Lợi ích tác dụng của TDTT ( mục 2 )
- Biên chế tổ tập luyện, chọ cán sự và một số quy đinh khi học tập bộ môn.
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức, kĩ năng.
- Biết được lợi ích của việc tham gia thường xuyên tập luyện TDTT. Vận
dụng trong các giờ học và tập luyện hàng ngày.
- HS biên chế các tổ tập luyện, chon cán sự và nắm được một số quy đinh
khi học tập bộ môn.
2. Thái độ.
- HS chú ý nghe giảng và ghi chép cẩn thận
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.
- Trong lớp học
- Học sinh mang vở ghi chép
III. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
A.Phần mở đầu:
1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số
- - Phổ biến nội dung giờ
B. Phần cơ bản.
+ Giáo viên đặt câu hỏi:
- Khi tham gia trò chơi vận động, như
vậy lúc đó em có tập TDTT không?
GV gọi một vài em lên trả lời.
- Tập luyện TDTT góp phần như thế nào
đến cơ, xương ,khớp?
Gọi HS trả lời.
- Tập luyện TDTT góp phần như thế nào
đến tim, mạch?
Gọi HS trả lời.
- Tập luyện TDTT góp phần như thế nào
đến cơ quan hô hấp?
GV gọi một vài em lên trả lời.
GV rút ra kết luận.

Nội dung

Lợi ích tác dụng của TDTT( mục 2):
- Đem lại cho con người sức khỏe và
trí tuệ từ đó học tập các môn học và
tham gia các hoạt động của nhà trường
đạt hiệu quả cao hơn.
- Tham gia hoạt động thể dục thể thao
đòi hỏi HS phải có tính kỉ luật cao tinh
thần và trách nhiệm, tác phong nhanh
nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà trung
thực.
- Tập luyện TDTT phải thường xuyên,
có kế hoạch giúp các em có một nối
sống lành mạnh, vui tươi và làm việc
học tập một cách khoa học.
- Tập luyện TDTT có tác dụng phòng
chống và chữa các bệnh và phát triển


các tố chất thể lực như sức nhanh , sức
mạnh, sức bền, sự khéo léo và chính
xác.
- Giáo viên dựa vào số học sinh của từng 2 Một số quy đinh khi học tập bộ môn.
lớp để biên chế tổ tập luyện.
- GV chọn mỗi lớp 3- 4 cán sợ bộ môn.
- GV đưa ra một số quy định khi tập
luyện bộ môn: Đi giầy, quần áo trang phục
khi tham gia tập luyện.
- Không tự ý ra ngoài khi chưa được sự
đồng ý của giáo viên.
- Kiếntập trước khi tập luyện.
- Không được thi đấu khi chưa được sự
đồng ý của GV
3 Củng cố:
? Em hãy nêu một số nguyên nhân cơ
bản để xẩy ra chấn thương và cách phòng
tránh?
GV gọi 2 em lên trả lời
GV nhận xét đánh giá một số nguyên
nhân cơ bản để xẩy ra chấn thương và cách
phòng tránh?
C. Phần kết thúc:
1 GV nhận xét đánh giá giờ học.
2 GV hướng dẫn về nhà:
- Học thuộc nguyên nhân cơ bản để xẩy
ra chấn thương và cách phòng tránh.


Ngày soạn: 13/ 8 /2017
Ngày dạy: 16/8: 6A3;

18/8: 6A1,2,4

Tiết 3: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN
- ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số ( từ 1đến hết và theo chu
kì 1-2 ); Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau.
- Bài thể dục: Học 2 động tác vươn thở, tay.
- Chạy bền: Học một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng:
- ĐHĐN: HS biết và thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách
điểm số ( từ 1đến hết và theo chu kì 1-2 ); Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải,
quay trái, quay đằng sau.
Bài thể dục: HS biết tên và thực hiện cơ bản đúng 2 động tác vươn thở,
tay.
- Chạy bền: Học sinh nắm được một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
2. Thái độ:
HS nghiêm túc tự giác tích cực trong giờ học.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.
1. Địa điểm: Sân tập.
2. Phương tiện: Còi
III.TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC.
NỘI DUNG
A.Phần mở đầu:
1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số
- - Phổ biến nội dung giờ
2. Khởi động:
- Thực hiện xoay các khớp và ép dây
chằng

Đ/L
8- 10’

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp
xxxxxxx
xxxxxxx

2l x 8n

Đội hình khởi động
x x x x x x x x
x x x x x x x

HS thực hiện
GV quan sát sửa sai ( nếu có)


B. Phần cơ bản.
28- 30’
1. ĐHĐN:
Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm
số ( từ 1đến hết và theo chu kì 1-2 );
Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải,
quay trái, quay đằng sau.

ĐH tập luyện
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật và
hướng dẫn HS.
- GV hô cho HS thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai
cho học sinh
- GV cùng học sinh củng cố nội dung
giờ học.
* Củng cố nội dung ôn luyện

2. Bài thể dục:
Học 2 động tác vươn thở, tay.

GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung
4l x 8n

Đội hình tập luyện
x x x x x x x x
x x x x x x x

GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật và
hướng dẫn HS.
- GV hô cho HS thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai
cho học sinh
* Củng cố nội dung ôn luyện

GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

3. Chạy bền: Học một số động tác
hồi tĩnh sau khi chạy.

- GV hướng dẫn một số động tác hồi
tĩnh sau khi chạy.

C. Kết thúc:
1. Thả lỏng.
2. Xuống lớp.
- Nhận xét đánh giá kết quả của giờ
học.

5’

GV hướng dẫn HS thực hiện về tại
chỗ thả lỏng, một số động tác hồi
tĩnh


- Dặn dò học sinh về nhà ôn luyện và
chuẩn bị giờ sau.

Ngày soạn: 13/ 8 /2017
Ngày dạy: 18/8: 6A3;

ĐH xuống lớp
xx x x x x x x
xx x x x x xxx

22/8: 6A1,2,4

Tiết 4: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN
- ĐHĐN: Ôn như nội dung tiết 3; Học cách chào, báo cáo, xin ra lớp, vào
lớp.
Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau.
- Bài thể dục: Ôn 2 động tác vươn thở, tay. Học động tác ngực.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng:
- ĐHĐN: HS biết và thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng và cách
điều khiển; Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, đi
đều đứng lại. Nắm được cách chào, báo cáo, xin ra lớp, vào lớp.
- Bài thể dục: HS thực hiện tương đối tốt 2 động tác vươn thở, tay và bước
đầu thực hiện được động tác ngực.
- Chạy bền: HS chạy hết cự ly theo quy định, biết phân phối sức trong khi
chạy
2. Thái độ:
HS nghiêm túc tự giác tích cực trong giờ học.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.
1. Địa điểm: Sân tập.
2. Phương tiện: Còi, cờ
III.TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC.
NỘI DUNG
A.Phần mở đầu:
1. Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số.
- - Phổ biến nội dung giờ.
2. Khởi động:
- Thực hiện xoay các khớp và ép dây
chằng.

Đ/L
8- 10’

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp
xxxxxxx
xxxxxxx

2l x 8n

Đội hình khởi động
x x x x x x x x


x x x x x x x
HS thực hiện
GV quan sát sửa sai ( nếu có)
B. Phần cơ bản
1. ĐHĐN:
- Ôn như nội dung tiết 3; Học cách
chào, báo cáo, xin ra lớp, vào lớp.

28- 30’
ĐH tập luyện
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
- GV hướng dẫn HS cách chào, báo
cáo, xin ra lớp, vào lớp.
- Chỉ huy hô cho lớp thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai
cho học sinh

* Củng cố nội dung ôn luyện

2. Bài thể dục:
- Ôn 2 động tác vươn thở, tay.
- Học động tác ngực.

- GV cùng học sinh củng cố nội
dung giờ học.
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung
4l x 8n

Đội hình tập luyện
x x x x x x x x
x x x x x x x

GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật và
hướng dẫn HS động tác ngực
- GV hô cho HS thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai
cho học sinh
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung
* Củng cố nội dung ôn luyện
ĐH tập luyện
3. Chạy bền.
- Luyện tập chạy bền, một số động tác
hồi tĩnh sau khi chạy.
Nam 3 vòng
Nữ
2 vòng


HS thực hiện
GV quan sát điều khiển.
C. Kết thúc:
1. Thả lỏng.

5’

GV hướng dẫn HS thực hiện về tại
chỗ thả lỏng, một số động tác hồi
tĩnh

2. Xuống lớp.
- Nhận xét đánh giá kết quả của giờ
học.
- Dặn dò học sinh về nhà ôn luyện và
chuẩn bị giờ sau.
Ngày soạn: 21/ 8 /2017
Ngày dạy: 22/8: 6A3;

ĐH xuống lớp
xxxxxxxx
xxxxxxxx

25/8: 6A1,2,4

Tiết 5: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN
- ĐHĐN: Ôn nhưng nội dung đã học; Học dàn hàng, dồn hàng.
- Bài thể dục: Ôn 3 động tác đã học. Học 2 động tác chân, bụng.
- Chạy bền: Trò chơi “ Người thừa số 3” .
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng:
- ĐHĐN: HS biết và thực hiện tương đối tốt nhưng nội dung đã học. Bước
đầu biết và thực hiện được dàn hàng, dồn hàng.
- Bài thể dục: HS thực hiện tương đối tốt 3 động tác vươn thở, tay, ngực
và bước đầu thực hiện được 2 động tác chân, bụng.
- Chạy bền: HS biết cách chơi và tự tổ chức trò chơi.
2. Thái độ:
HS nghiêm túc tự giác tích cực trong giờ học.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.
1. Địa điểm: Sân tập.
2. Phương tiện: Còi, cờ
III.TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC.
NỘI DUNG
A.Phần mở đầu:
1. Ổn định tổ chức.

Đ/L
8- 10’

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp


- Kiểm tra sĩ số.
- - Phổ biến nội dung giờ.
2. Khởi động:
- Thực hiện xoay các khớp và ép dây
chằng.

xxxxxxx
xxxxxxx

2l x 8n

Đội hình khởi động
x x x x x x x x
x x x x x x x
HS thực hiện
GV quan sát sửa sai ( nếu có)

B. Phần cơ bản
28- 30’
1. ĐHĐN:
- Ôn nhưng nội dung đã học; Học dàn
hàng, dồn hàng.

- GV hướng dẫn HS dàn hàng, dồn
hàng.
- Chỉ huy hô cho lớp thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai
cho học sinh
- GV cùng học sinh củng cố nội dung
giờ học.
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

* Củng cố nội dung ôn luyện

2. Bài thể dục:
- Ôn 3 động tác vươn thở, tay.
- Học 2 động tác chân, bụng.

* Củng cố nội dung ôn luyện

ĐH tập luyện
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x

4l x 8n
4l x 8n

Đội hình tập luyện
x x x x x x x x
x x x x x x x

- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật và
hướng dẫn HS động tác chân, bụng.
- GV hô cho HS thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai
cho học sinh
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung


3. Chạy bền.
Trò chơi “ Người thừa số 3” .

- GV phổ biến cách chơi và luật chơi.
GV hướng dẫn học sinh cách chơi.
HS chơi.
GV quan sát điều khiển.

C. Kết thúc:
1. Thả lỏng.

5’

GV hướng dẫn HS thực hiện về tại
chỗ thả lỏng, một số động tác hồi
tĩnh.

2. Xuống lớp.
- Nhận xét đánh giá kết quả của giờ
học.
- Dặn dò học sinh về nhà ôn luyện và
chuẩn bị giờ sau.

Ngày soạn: 21/ 8 /2017
Ngày dạy: 25/8: 6A3;

ĐH xuống lớp
xxxxxxxx
xxxxxxxx

.../8: 6A1,2,4

Tiết 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN
- ĐHĐN: Ôn nhưng kĩ năng đã học
- Bài thể dục: Ôn 5 động tác đã học. Học động tác vặn mình
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng:
- ĐHĐN: HS biết và thực hiện tương đối tốt nhưng nội dung đã học
- Bài thể dục: HS thực hiện tương đối tốt 5 động tác đã học và bước đầu
thực hiện được động tác vặn mình
- Chạy bền: HS thực hiện chạy hết cự ly theo quy định
2. Thái độ:
HS nghiêm túc tự giác tích cực trong giờ học.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.
1. Địa điểm: Sân tập.
2. Phương tiện: Còi, cờ
III.TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC.
NỘI DUNG
A.Phần mở đầu:
1. Ổn định tổ chức.

Đ/L
8- 10’

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp


- Kiểm tra sĩ số.
- - Phổ biến nội dung giờ.
2. Khởi động:
- Thực hiện xoay các khớp và ép dây
chằng.

xxxxxxx
xxxxxxx
2l x 8n
Đội hình khởi động
x x x x x x x x
x x x x x x x
HS thực hiện
GV quan sát sửa sai ( nếu có)

B. Phần cơ bản.
1. ĐHĐN:
- Ôn nhưng nội dung đã học.

28- 30’
ĐH tập luyện
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x

- Chỉ huy hô cho lớp thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
- GV cùng học sinh củng cố nội dung
giờ học.
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

* Củng cố nội dung ôn luyện

2. Bài thể dục:
- Ôn 5 động tác đã học.
- Học động tác vặn mình.

4l x 8n

Đội hình tập luyện
x x x x x x x x
x x x x x x x

- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật và
hướng dẫn HS động tác vặn mình.
- GV hô cho HS thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung
* Củng cố nội dung ôn luyện


ĐH tập luyện
3. Chạy bền.
Luyện tập chạy bền
Nam
Nữ

C. Kết thúc:
1. Thả lỏng

3 vòng
2 vòng

5’

GV hướng dẫn HS thực hiện về tại
chỗ thả lỏng, một số động tác hồi tĩnh

2. Xuống lớp
- Nhận xét đánh giá kết quả của giờ
học
- Dặn dò học sinh về nhà ôn luyện và
chuẩn bị giờ sau

Ngày soạn: 27/ 8 /2017
Ngày dạy:
30/8: 6A3;

ĐH xuống lớp
xxxxxxxx
xxxxxxxx

01/8: 6A1,2,4 ;

Tiết 7: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN
- ĐHĐN: Ôn nhưng kĩ năng đã học. Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số, dàn hàng, dồn hàng.
- Bài thể dục: Ôn 6 động tác đã học. Học động tác nhảy.
- Chạy bền: Trò chơi.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng:
- ĐHĐN: HS biết và thực hiện tương đối tốt nhưng nội dung đã học. Bước
đầu biết và thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng,
dồn hàng
- Bài thể dục: HS thực hiện tương đối tốt 6 động tác đã học và bước đầu
thực hiện được động tác nhảy.
- Chạy bền: HS thực hiện được trò chơi.
2. Thái độ:
HS nghiêm túc tự giác tích cực trong giờ học.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.
1. Địa điểm: Sân tập.
2. Phương tiện: Còi, cờ


III.TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC.
NỘI DUNG

Đ/L
8- 10’

A.Phần mở đầu:
1. Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số.
- - Phổ biến nội dung giờ.
2. Khởi động:
- Thực hiện xoay các khớp và ép dây
chằng.

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp
xxxxxxx
xxxxxxx

2l x 8n
Đội hình khởi động
x x x x x x x x
x x x x x x x
HS thực hiện
GV quan sát sửa sai ( nếu có)

B. Phần cơ bản
28- 30’
1. ĐHĐN:
- Ôn nhưng nội dung đã học.
- Học tập hợp hàng ngang, dóng
hàng, điểm số, dàn hàng, dồn hàng.

-GV hướng dẫn HS cách tập hợp
hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn
hàng, dồn hàng.
- Chỉ huy hô cho lớp thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
- GV cùng học sinh củng cố nội dung
giờ học.
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

* Củng cố nội dung ôn luyện

2. Bài thể dục:
- Ôn 6 động tác đã học.
- Học động tác nhảy.

ĐH tập luyện
xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx

4l x 8n

Đội hình tập luyện
x x x x x x x x
x x x x x x x

- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật và
hướng dẫn HS động tác vặn mình.


- GV hô cho HS thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

* Củng cố nội dung ôn luyện
3. Chạy bền.
Trò chơi “ Người thừa số 3”
C. Kết thúc:
1. Thả lỏng
2. Xuống lớp
- Nhận xét đánh giá kết quả của giờ
học
- Dặn dò học sinh về nhà ôn luyện và
chuẩn bị giờ sau

- GV phổ biến cách chơi và luật chơi.
- GV hướng dẫn học sinh cách chơi.
- HS chơi.
5’

GV hướng dẫn HS thực hiện về tại
chỗ thả lỏng, một số động tác hồi tĩnh
ĐH xuống lớp
xxxxxxxx
xxxxxxxx

Ngày soạn: 27/ 8 /2017
Ngày dạy:
01/9: 6A3;
06/9: 6A1,2,4 ;
+
Tiết 8: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN
- ĐHĐN: Ôn nhưng kĩ năng đã học. Học đi đều – đứng lại.
- Bài thể dục: Ôn 7 động tác đã học. Học động tác điều hòa.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền .
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng:
- ĐHĐN: HS biết và thực hiện tương đối tốt nhưng nội dung đã học. Bước
đầu biết và thực hiện đươc đi đều – đứng lại.
- Bài thể dục: HS thực hiện tương đối tốt 7 động tác đã học và bước đầu
thực hiện được động tác điều hòa.
- Chạy bền: HS thực hiện chạy hết cự ly theo quy định.
2. Thái độ:
HS nghiêm túc tự giác tích cực trong giờ học.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.
1. Địa điểm: Sân tập.


2. Phương tiện: Còi, cờ
III.TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC.
NỘI DUNG

Đ/L
8- 10’

A.Phần mở đầu:
1. Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số.
- - Phổ biến nội dung giờ.
2. Khởi động:
- Thực hiện xoay các khớp và ép dây
chằng

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp
xxxxxxx
xxxxxxx

2l x 8n
Đội hình khởi động
x x x x x x x x
x x x x x x x
HS thực hiện
GV quan sát sửa sai ( nếu có)

B. Phần cơ bản.
1. ĐHĐN:
- Ôn nhưng nội dung đã học.
- Học đi đều – đứng lại.

28- 30’
ĐH tập luyện
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
- GV hướng dẫn HS đi đều – đứng
lại.
- Chỉ huy hô cho lớp thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
- GV cùng học sinh củng cố nội dung
giờ học.
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

* Củng cố nội dung ôn luyện

2. Bài thể dục:
- Ôn 7 động tác đã học.
- Học động tác điều hòa.

4l x 8n

Đội hình tập luyện
x x x x x x x x
x x x x x x x

- GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật và


hướng dẫn HS động tác vặn mình.
- GV hô cho HS thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

* Củng cố nội dung ôn luyện
3. Chạy bền.
Luyện tập chạy bền

ĐH tập luyện
Nam
Nữ

C. Kết thúc:
1. Thả lỏng

3 vòng
2 vòng

5’

- HS thực hiện chạy.
- GV quan sát đôn đốc nhắc nhở.
GV hướng dẫn HS thực hiện về tại
chỗ thả lỏng, một số động tác hồi tĩnh

2. Xuống lớp
- Nhận xét đánh giá kết quả của giờ
học
- Dặn dò học sinh về nhà ôn luyện và
chuẩn bị giờ sau
Ngày soạn: 4/ 9 /2017
Ngày dạy: 6/9: 6A3
8/9: 6A1,2,4 ;

ĐH xuống lớp
xxxxxxxx
xxxxxxxx

Tiết 9: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN
- ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng, dồn
hàng .
- Bài thể dục: Ôn 8 động tác đã học.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền .
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng:
- ĐHĐN: HS biết và thực hiện tương đối tốt nhưng nội dung đã học.
- Bài thể dục: HS thực hiện tương đối tốt 8 động tác đã học
- Chạy bền: HS thực hiện chạy hết cự ly theo quy định.
2. Thái độ:
HS nghiêm túc tự giác tích cực trong giờ học.


II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.
1. Địa điểm: Sân tập.
2. Phương tiện: Còi, cờ
III.TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC.
NỘI DUNG

Đ/L
8- 10’

A.Phần mở đầu:
1. Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số.
- - Phổ biến nội dung giờ.
2. Khởi động:
- Thực hiện xoay các khớp và ép dây
chằng.

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp
xxxxxxx
xxxxxxx

2l x 8n
Đội hình khởi động
x x x x x x x x
x x x x x x x
HS thực hiện
GV quan sát sửa sai ( nếu có)

B. Phần cơ bản
28- 30’
1. ĐHĐN:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số, dàn hàng, dồn hàng.

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
- GV chia học sinh thành 2 – 4 nhóm
thực hiện.
- Chỉ huy hô cho lớp thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
- GV cùng học sinh củng cố nội dung
giờ học.
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

* Củng cố nội dung ôn luyện

2. Bài thể dục:
- Ôn 8 động tác đã học.

ĐH tập luyện
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x

4l x 8n

Đội hình tập luyện
x x x x x x x x
x x x x x x x


- GV hô cho HS thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

* Củng cố nội dung ôn luyện
3. Chạy bền.
Luyện tập chạy bền

ĐH tập luyện
Nam
Nữ

C. Kết thúc:
1. Thả lỏng

3 vòng
2 vòng

5’

HS thực hiện
GV quan sát đôn đốc nhắc nhở.
GV hướng dẫn HS thực hiện về tại
chỗ thả lỏng, một số động tác hồi tĩnh

2. Xuống lớp
- Nhận xét đánh giá kết quả của giờ
học.
- Dặn dò học sinh về nhà ôn luyện và
chuẩn bị giờ sau.
Ngày soạn: 4/ 9 /2017
Ngày dạy: 8/9: 6A3;

ĐH xuống lớp
xxxxxxxx
xxxxxxxx

..../9: 6A1,2.4;

Tiết 10: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN
- ĐHĐN: Ôn luyện một số kĩ năng đi đều – đứng lại .
- Bài thể dục: Ôn hoàn thiện 8 động tác đã học.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền .
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng:
- ĐHĐN: HS biết và thực hiện tương đối tốt một số kĩ năng đi đều – đứng
lại.


- Bài thể dục: HS thực hiện tương đối tốt 8 động tác bài thể dục đã học.
- Chạy bền: HS thực hiện chạy hết cự ly theo quy định.
2. Thái độ:
HS nghiêm túc tự giác tích cực trong giờ học.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.
1. Địa điểm: Sân tập.
2. Phương tiện: Còi, cờ
III.TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC.
NỘI DUNG

Đ/L
8- 10’

A.Phần mở đầu:
1. Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số.
- - Phổ biến nội dung giờ.
2. Khởi động:
- Thực hiện xoay các khớp và ép dây
chằng.

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp
xxxxxxx
xxxxxxx

2l x 8n
Đội hình khởi động
x x x x x x x x
x x x x x x x
HS thực hiện
GV quan sát sửa sai ( nếu có)

B. Phần cơ bản
28- 30’
1. ĐHĐN:
- Ôn luyện một số kĩ năng đi đều –
đứng lại

* Củng cố nội dung ôn luyện

ĐH tập luyện
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
- GV chia học sinh thành 2 – 4 nhóm
thực hiện.
- Chỉ huy hô cho lớp thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
- GV cùng học sinh củng cố nội dung
giờ học.
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung


2. Bài thể dục:
- Ôn 8 động tác đã học.

Đội hình tập luyện
x x x x x x x x
x x x x x x x

4l x 8n

- HS thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

* Củng cố nội dung ôn luyện
3. Chạy bền.
Luyện tập chạy bền

ĐH tập luyện
Nam
Nữ

C. Kết thúc:
1. Thả lỏng

3 vòng
2 vòng

5’

HS thực hiện
GV quan sát đôn đốc nhắc nhở.
GV hướng dẫn HS thực hiện về tại
chỗ thả lỏng, một số động tác hồi tĩnh

2. Xuống lớp
- Nhận xét đánh giá kết quả của giờ
học.
- Dặn dò học sinh về nhà ôn luyện và
chuẩn bị giờ sau.
Ngày soạn: 10/ 9 /2017
Ngày dạy:
11/9: 6A3;

Chiều 12/9: 6A2,4;

ĐH xuống lớp
xxxxxxxx
xxxxxxxx

Chiều 15/9: 6A1

Tiết 11: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN
- ĐHĐN: Ôn luyện một số kĩ năng đã học .
- Bài thể dục: Ôn hoàn thiện 8 động tác đã học.
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền .


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng:
- ĐHĐN: HS biết và thực hiện tương đối tốt một số kĩ năng đã học.
- Bài thể dục: HS thực hiện tương đối tốt 8 động tác bài thể dục đã học.
- Chạy bền: HS thực hiện chạy hết cự ly theo quy định.
2. Thái độ:
HS nghiêm túc tự giác tích cực trong giờ học.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.
1. Địa điểm: Sân tập.
2. Phương tiện: Còi, cờ
III.TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC.
NỘI DUNG

Đ/L
8- 10’

A.Phần mở đầu:
1. Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số.
- - Phổ biến nội dung giờ.
2. Khởi động:
- Thực hiện xoay các khớp và ép dây
chằng.

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp
xxxxxxx
xxxxxxx

2l x 8n
Đội hình khởi động
x x x x x x x x
x x x x x x x
HS thực hiện
GV quan sát sửa sai ( nếu có)

B. Phần cơ bản
1. ĐHĐN:
- Ôn luyện một số kĩ năng đã học.

* Củng cố nội dung ôn luyện

28- 30’

ĐH tập luyện
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
- GV chia học sinh thành 2 – 4 nhóm
thực hiện.
- Chỉ huy hô cho lớp thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
- GV cùng học sinh củng cố nội dung
giờ học.


GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung
2. Bài thể dục:
- Ôn 8 động tác đã học.

Đội hình tập luyện
x x x x x x x x
x x x x x x x

4l x 8n

- HS thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
* Củng cố nội dung ôn luyện

GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

3. Chạy bền.
Luyện tập chạy bền

ĐH tập luyện
Nam
Nữ

C. Kết thúc:
1. Thả lỏng

3 vòng
2 vòng

5’

HS thực hiện
GV quan sát đôn đốc nhắc nhở.
GV hướng dẫn HS thực hiện về tại
chỗ thả lỏng, một số động tác hồi tĩnh

2. Xuống lớp
- Nhận xét đánh giá kết quả của giờ
học.
- Dặn dò học sinh về nhà ôn luyện và
chuẩn bị giờ sau.
Ngày soạn: 10/ 9 /2017
Ngày dạy: Chiều 12/9: 6A3;

ĐH xuống lớp
xxxxxxxx
xxxxxxxx

14/9: 6A4 ;

16/9: 6A1,2

Tiết 12: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC – CHẠY BỀN


- ĐHĐN: Ôn luyện một số kĩ năng đã học. Học đổi chân khi đi sai nhịp.
- Bài thể dục: Ôn hoàn thiện 8 động tác đã học.( Chuẩn bị kiểm tra)
- Chạy bền: Trò chơi “ Người thừa số 3” .
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kỹ năng:
- ĐHĐN: HS biết và thực hiện tương đối tốt một số kĩ năng đã học.Biết đổi
chân khi đi sai nhịp.
- Bài thể dục: HS thực hiện tương đối tốt 8 động tác bài thể dục đã học.
- Chạy bền: HS biết cách tiir chức trò chơi và thực hiện được trò chơi.
2. Thái độ:
HS nghiêm túc tự giác tích cực trong giờ học.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.
1. Địa điểm: Sân tập.
2. Phương tiện: Còi, cờ
III.TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC.
NỘI DUNG

Đ/L
8- 10’

A.Phần mở đầu:
1. Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số.
- - Phổ biến nội dung giờ.
2. Khởi động:
- Thực hiện xoay các khớp và ép dây
chằng.

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
Đội hình nhận lớp
xxxxxxx
xxxxxxx

2l x 8n
Đội hình khởi động
x x x x x x x x
x x x x x x x

HS thực hiện
GV quan sát sửa sai ( nếu có)
B. Phần cơ bản
28- 30’
ĐH tập luyện
1. ĐHĐN:
xxxxxxxxx
- Ôn luyện một số kĩ năng đã học.Đổi
xxxxxxxxx
chân khi đi sai nhịp.
x
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
x
- GV chia học sinh thành 2 – 4 nhóm
thực hiện.
- Chỉ huy hô cho lớp thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho


học sinh
- GV cùng học sinh củng cố nội dung
giờ học.
GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

* Củng cố nội dung ôn luyện

2. Bài thể dục:
- Ôn 8 động tác đã học.

Đội hình tập luyện
x x x x x x x x
x x x x x x x

4l x 8n

- HS thực hiện.
HS thực hiện GV quan sát sửa sai cho
học sinh
* Củng cố nội dung ôn luyện

GV gọi 1- 2 học sinh lên thực hiện
Gọi HS khác nhận xét
GV nhận xét chốt lại nội dung

3. Chạy bền.
Trò chơi “ Người thừa số 3”
C. Kết thúc:
1. Thả lỏng

5’

GV phổ biến cách chơi và luật chơi
HS thực hiện chơi
GV quan sát đôn đốc nhắc nhở.
GV hướng dẫn HS thực hiện tại chỗ
thả lỏng, một số động tác hồi tĩnh

2. Xuống lớp
- Nhận xét đánh giá kết quả của giờ
học.
- Dặn dò học sinh về nhà ôn luyện và
chuẩn bị giờ sau.

Ngày soạn: 10/ 9 /2017
Ngày dạy: 14/9: 6A3;
6A2 ;
...../9: 6A4

ĐH xuống lớp
xxxxxxxx
xxxxxxxx

..../9: 6A1;

..../9:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×