Tải bản đầy đủ

BAI TEST KIEN THUC NHAN SU

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Câu 1: Hợp đồng lao động có bao nhiêu loại và bao gồm những loại nào?
A. Có 2 loại: HĐLĐ xác định thời hạn từ 12-36 tháng và HĐLĐ không xác định
thời hạn.
B. Có 2 loại: HĐLĐ mùa vụ và HĐLĐ xác định thời hạn.
C. Có 3 loại: HĐLĐ mùa vụ, HĐLĐ cộng tác viên và HĐLĐ xác định thời hạn.
D. A,B,C đều sai
Câu 2: Thời gian thử việc?
A. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên

môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; Không quá 60 ngày đối với công việc có chức
danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên
nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. Không quá 6 ngày làm việc đối
với công việc khác.
B. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên

môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân
viên nghiệp vụ. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần
trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. Không quá 6 ngày làm việc
đối

với
công
việc
khác.
C. Không quá 30 ngày đối với tất cả các chức danh nghề.
D. Không quá 40 ngày đối với tất cả chức danh nghề.

Câu 3: Tiền lương trong thời gian thử việc?
A. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận

nhưng

ít

nhất

phải

bằng

75%

mức

lương

của

công

việc

đó.

B. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận

nhưng

ít


nhất

phải

bằng

85%

mức

lương

của

công

việc

đó.

C. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận

nhưng

ít

nhất

phải

bằng

80%

mức

lương

của

công

việc

đó.


D. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận

nhưng ít nhất phải bằng 70% mức lương của công việc đó.
Câu 4: Thử việc?
Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà
không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu
cầu mà hai bên đã thoả thuận.
B. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc nhưng
phải báo trước ít nhất 3 ngày làm việc nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai
bên đã thoả thuận.
C. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc nhưng
phải báo trước ít nhất 1 tuần làm việc nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai
bên đã thoả thuận.
D. A, B, C đều sai.
A.

Câu 5: Thời gian báo trước của người lao động khi đơn phương chấm dứt
HĐLĐ?
A. Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày
làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất
định có thời hạn dưới 12 tháng, trước ít nhất 45 ngày nếu người lao động làm
việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn .
B.Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 06 ngày làm
việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định
có thời hạn dưới 12 tháng, trước ít nhất 45 ngày nếu người lao động làm việc
theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn .
C. Tùy lý do đơn phương và loại HĐLĐ để làm căn cứ số ngày báo trước.
D.Tất cả đều sai
Câu 6: Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm?
A.

Ít nhất 130% vào ngày thường.

Ít nhất: 150% vào ngày thường, 200% vào ngày nghỉ hàng tuần, 300% vào
ngày Lễ, Tết, Ngày nghỉ có hưởng lương.

B.

Ít nhất: 200% vào ngày thường, 270% vào ngày nghỉ hàng tuần, 390% vào
ngày Lễ, Tết, Ngày nghỉ có hưởng lương đối với người hưởng lương theo thời
gian.

C.


Ít nhất: 150% vào ngày thường, 200% vào ngày nghỉ hàng tuần, 390% vào
ngày Lễ, Tết, Ngày nghỉ có hưởng lương đối với người hưởng lương theo thời
gian, 490% đối với người hưởng lương ngày.

D.

Câu 7: Trách nhiệm thông báo của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp
đồng lao động?

A. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người

sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời
điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
B. Ít nhất 30 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người

sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời
điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
C. Ít nhất 7 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử

dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm
chấm dứt hợp đồng lao động.
D. Tất cả đều sai

Câu 8: Ông A ký HĐLĐ xác định thời hạn với công ty X từ ngày 01/01/2014 đến
31/12/2016. Trong thời gian làm việc tại công ty, ông A được tham gia bảo hiểm
thất nghiệp(BHTN) từ ngày 31/12/2015 đến khi hết thời hạn HĐLĐ thì ông A
xin nghỉ việc và không ký tiếp HĐLĐ mới nữa. Vậy Ông A nhận được bao nhiêu
tiền trợ cấp thôi việc?

A. 2 tháng lương
B. 1 tháng lương
C. ½ tháng lương
D. Không được nhận trợ cấp thôi việc


Câu 9: Vào 1 buổi sáng đẹp trời, Anh A bị vợ chửi và cảm thấy rất bực bội. Khi
đến công ty làm việc thì gặp ngay Anh B vui tính đùa giỡn. Anh A này liền cởi
ngay chiếc giày đang mang theo phang ngay vào giữa mặt Anh B. Giám Đốc biết
được bèn gọi Anh A lên và đưa ra quyết định sa thải Anh A ngay trong ngày hôm
đó vì vi phạm nội quy công ty. Theo quý Anh/Chị, Ông Giám đốc này quyết định
như vậy là đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 10: Mức lương tối thiểu doanh nghiệp phải trả cho người lao động đã được
qua đào tạo trong môi trường làm việc bình thường là bao nhiêu ?
A. 3.750.000 đồng
B. 4.258.600 đồng(Mức này áp dụng từ 01/01/2018)
C. 4.012.500 đồng
D. 3.980.000 đồng
Câu 11: Ngày nghỉ hằng năm đối với người có thâm niên làm việc trên 5 năm?
A. 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
B. 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh
mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành
hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;
C. 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt
theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y
tế ban hành.
D. Tất cả đều sai
E. Tất cả đều đúng

Câu 12: Người lao động thử việc 60 ngày nhưng làm được 7 ngày cảm thấy
công việc không phù hợp nên nghỉ ngang, trước đó 2 bên có ký cam kết: Nếu tự ý


bỏ việc trước 15 ngày thì NSDLĐ sẽ có quyền không trả lương. Cam kết này
Đúng
hay
Sai?
A. Đúng
B. Sai
Câu 13. Người sử dụng lao động có quyền phạt tiền người lao động nếu đi muộn
về sớm. Đúng hay Sai?
A. Sai
B. Đúng
Câu 14: Giao kết hợp đồng lao động nhiều lần?

A. Giao kết HĐLĐ theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

nhiều lần nhưng không liên tục là vi phạm quy định của pháp luật.
B. Giao kết HĐLĐ theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng

nhiều lần nhưng không liên tục là không vi phạm quy định của pháp luật.
C. Cả A và B đều sai.

Câu 15: Nghĩa vụ của NLĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật?
A.
B.
C.
D.

Phải bồi thường ít nhất 2 tháng lương.
Không được nhận trợ cấp thôi việc và bồi thường nữa tháng lương.
Không được nhận trợ cấp mất việc và bồi thường nữa tháng lương.
Tất cả A,B,C đều sai.

Câu 16: NSDLĐ sa thải NLĐ trái pháp luật thì phải?
A.
B.
C.
D.

Bồi thường ít nhất 5 tháng tiền lương.
Bồi thường 2 tháng lương.
Thực hiện các quy định các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 42 của Bộ luật Lao động.
Thực hiện các quy định các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 42 của Bộ luật Lao
động.


Câu 17: NSDLĐ có quyền ra quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ
nếu cảm thấy NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc trong HĐLĐ?
A. Đúng.
B. Sai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×