Tải bản đầy đủ

Thiết kế website điện tử

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HCM
Khoa Công Nghệ Thông Tin
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH
TÌM HIỂU VỀ CODEIGNITER VÀ XÂY
DỰNG WEBSITE KINH DOANH THIẾT BỊ
ĐIỆN TỬ
Giảng viên hướng dẫn:

Hồ Diên Lợi

Thực hiện: Lềnh Bắc Sáng
MASV: 2114110053
LỚP: CCQ1411A

TP. Hồ Chí Minh – Ngày 25 Tháng 12 năm 2016

LỜI NHẬN XÉT
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

i


`

Trang 2


LỜI CÁM ƠN
Để hoàn thành hoàn thành đồ án cở sở ngành, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy
Hồ Diên Lợi đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình làm bài.


Em xin chân thành cám ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin- trường Cao
đẳng Công Thương TP.HCM đã tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức, tạo mọi điều
kiện để em hoàn thành đồ án cơ sở tốt nhất. Với vốn kiến thức tiếp thu trong quá trình
học tập không chỉ là nền tảng cho quá trình làm bài mà còn là hành trang quý báu để
em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.
Trong quá trình học tập và làm bài, nếu em có chỗ nào sai sót em mong quý thầy cô
bỏ qua.
Cuối cùng, em xin chúc thầy dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự
nghiệp cáo quý- sự nghiệp giáo dục.
Em xin chân thành cảm ơn

2


Mục lục
LỜI NHẬN XÉT.........................................................................................................i
LỜI CÁM ƠN............................................................................................................ii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT...............................................3
DANH MỤC CÁCH BẢNG......................................................................................4
DANH MỤC HÌNH...................................................................................................5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN....................................................................................6
1.1. Lý do chọn đề tài...............................................................................................6
1.2. Mục đích............................................................................................................6
1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu........................................................................6
1.4. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................7
CHƯƠNG 2. CỞ SỞ LÝ THUYẾT.........................................................................8
2.1. Giới thiệu Xampp................................................................................................8
2.1.1 Cài đặt Xampp...................................................................................................8
2.2. Tổng quan về CodeIgniter.................................................................................10
2.2.1. CodeIgniter là gì?...........................................................................................10
2.2.2. Đặc điểm của CodeIgniter..............................................................................10
2.2.3. Những điểm hạn chế......................................................................................12
2.2.4.Mô hình MVC...................................................................................................13
2.2.5. Model.............................................................................................................14
2.2.6. View................................................................................................................. 14
2.2.7 Controller.........................................................................................................14
2.2.8. Thư viện của CodeIgniter................................................................................14
2.3. Giới thiệu Twitter Bootstrap............................................................................15
2.3.1. Giới thiệu.......................................................................................................15
2.3.2. Tại sao nên sử dụng Twitter Bootstrap............................................................16
2.3.3.Cài đặt Twitter Bootstrap.................................................................................16
Chương 3. XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG.................................................17
3.1

Phân tích chức năng.......................................................................................17

3.1.2 Chức năng của người dùng...........................................................................17
1


3.1.3 Chức năng của người quản trị.......................................................................17
3.2

Phân tích và thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu..............................................................18

3.2.1 Diagram...........................................................................................................18
3.2.2 Mô tả Bảng....................................................................................................18
3.3

Thiết kế giao diện............................................................................................24

3.3.1

Giao diện người dùng....................................................................................24

3.3.2

Giao diện trang quản trị................................................................................30

Kết luận.................................................................................................................... 34

2


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
AJAX:
CSDL: Cở sở dữ liệu
XSS :Cross Site Scripting
AJAX :Asynchronous Javascript and XML ( Javascript và XML không đồng bộ).
ORM :Object-Relational Mapping
CSS : Cascading Style Sheets,
HTML: Hypertext Markup Language

3


DANH MỤC CÁCH BẢNG
BẢNG 1: CHỦ ĐỀ SẢN PHẨM

14

BẢNG 2:CHỦ DỀ BÀI VIẾT

14

BẢNG 4: BÀI VIẾT

16

BẢNG 5: LIÊN HỆ

16

BẢNG 6: KHÁCH HÀNG

17

BẢNG 7: BẢNG ĐẶT HÀNG

18

BẢNG 8: BẢNG CHI TIẾT HÓA ĐƠN

18

BẢNG 9: BẢNG TÀI KHOẢN

19

4


DANH MỤC HÌNH
HÌNH 1: CÀI ĐẶT XAMPP

7

HÌNH 2: CÀI DẶT XAMPP

8

HÌNH 3: CHỌN THƯ MỤC ĐỂ CÀI DẶT XAPP

8

HÌNH 4: BỎ CHỌN PHẦN “LEARN MORE ABOUT BITNAMI FOR XAMPP”

9

HÌNH 5: MÔ HÌNH MVC

12

HÌNH 6: DIAGRAM

17

HÌNH 7: HEDER

23

HÌNH 8: FOOTER

23

HÌNH 9: TRANG CHỦ

25

HÌNH 10: THÔNG TIN SẢN PHẨM

26

HÌNH 11: ẢNH CHỤP GIAO DIỆN TRANG ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

27

HÌNH 12: ẢNH CHỤP GIAO DIỆN TRANG ĐĂNG NHẬP

27

HÌNH 13: FORM LIÊN HỆ

28

HÌNH 14: ẢNH CHỤP GIAO DIỆN TRANG GIỎ HÀNG

29

HÌNH 15: THÔNG TIN SẢN PHẨM

29

HÌNH 16: TRANG ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ WEBSITE

30

HÌNH 17: THÊM SẢN PHẨM

31

HÌNH 18: TRANG QUẢN LÝ SẢN PHẨM

32

HÌNH 19: THÊM BÀI VIẾT

33

HÌNH 20: QUẢN LÝ BÀI VIẾT

33

5


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Lý do chọn đề tài


Xây dựng website phục vụ nhu cầu mua sắm trực tiếp mà hiện này đang rất phổ
biến trên thế giới.Mong muốn xây dựng website có nhiều chức năng, xử lý nhanh, bảo mật cao,
tương thích với nhiều loại thiết bị có độ phân giải màn hình khác nhau.Nghiên cứu cấu trúc của một mô hình MVCTìm hiểu cho bản than một framework PHP phù hợp.Nâng cao kỹ nâng lập trình , tư duy sang tạo và giải quyết vấn đề.

1.2. Mục đích


Tìm hiểu thị trường mua bán trực tuyến hiện nay.Khảo sáy về mặt chức năng, giao diện, dữ liệu từ các website:
lazada.vn,zalora.vn,….Xây dụng lộ trình phát triển website dựa vào kết quả khảo sát trên.Tìm hiểu framework code Igniter:

Hiểu rõ môi hình MVC và viết websiteLập trình hướng đối tượngCác sử dụngCác thư viện hỗ trợ

Tìm hiểu framework Bootrap để xây dựng giao diện đẹp và tương thích cá thiết
bị có độ phận giải khác nhau như Desktop, Tablet, MobileNâng cao kĩ năng lập trình, khả năng phân tích giải quyết vấn đề.

1.3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 Đối tượng nghiên cứu:
- Framework CI.
- Shop Computer và nghiệp vụ bán hàng online.
 Phạm vi nghiên cứu:
- Đối với shop Computer: các hoạt động liên quan đến bán hàng
qua mạng.
6


-

o Hiển thị và quản lý thông tin sản phẩm.
o Quản lý tài khoản khách hàng.
o Quản lý giao diện website.
Đối với CI
o Cách cài đặt CodeIgniter, cấu trúc thư mục và file.
o Mô hình MVC.
o Cách tổ chức file và folder, xây dựng layout.
o Thao tác truy cập CSDL.
o Các thư viện viết cho CodeIgniter.

1.4.Phương pháp nghiên cứu
 Phương pháp thống kê, thu thập thông tin, số liệu.
 Phương pháp phân tích, tổng hợp.
 Quá trình tin học hóa để xây dựng website.

7


CHƯƠNG 2. CỞ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Giới thiệu Xampp
Để chạy được CodeIgniter ta cần phải có một WebServer với Apache, MySQL, PHP
và Perl, việc cài đặt và cấu hình WebServer gặp nhiều khó khăn và tốn kém thời gian.
Hiện nay có nhiều phần mềm cấu hình sẵn và ứng dụng như một WebServer như
Xampp, Wamp…
2.1.1 Cài đặt Xampp
2.1.2. Hướng dẫn cài đặt Localhost
Để cài Localhost chúng ta có rất nhiều cách và phần mềm, tuy nhiên nếu bạn là
người mới thì mình khuyến khích các bạn dùng phần mềm XAMPP để cài localhost
vì:
 XAMPP hoàn toàn miễn phí.
 Dễ sử dụng.
 Hỗ trợ các hệ điều hành thông dụng như Windows, Mac, Linux.
Tuy nhiên trong bài này mình chỉ hướng dẫn cho hệ điều hành Windows. Để tải
XAMPP,

đầu

tiên

bạn

truy

cập

vào

địa

chỉ

https://www.apachefriends.org/download.html và chọn phiên bản XAMPP phù hợp
với hệ điều hành của máy tính bạn đang sử dụng, và bạn nên chọn phiên bản PHP
5.4.31. Lưu ý là XAMPP chỉ có phiên bản cho hệ điều hành 32bit nhưng 64bit vẫn
hoạt động bình thường.

Hình 1: Cài đặt Xampp
Sau khi tải file cài đặt về xong, hãy chạy nó, sau đó chọn Next.

8


Hình 2: Cài dặt xampp
Ở phần chọn đường dẫn, bạn hãy chọn đường dẫn cần lưu cài đặt của XAMPP. Lưu ý
rằng đường dẫn này bạn phải nhớ vì khi cài đặt web lên localhost, bạn phải truy cập
vào thư mục này. Bạn nên để mặc định làc:\xampp. Tiếp tục ấn Next.

Hình 3: Chọn thư mục để cài dặt xapp
Ở trang kế tiếp, bạn bỏ chọn phần “Learn more about Bitnami for XAMPP”. Và ấn
Next 2 lần nữa để bắt đầu quá trình cài đặt XAMPP.
9


Hình 4: Bỏ chọn phần “Learn more about Bitnami for Xampp”
Sau khi cài xong, ấn nút Finish để kết thúc cài đặt và mở bảng điều khiển của
XAMPP. Tuy nhiên, hãy khởi động lại máy sau khi cài đặt xong để tránh tình trạng
không khởi động được localhost.

2.2. Tổng quan về CodeIgniter
2.2.1. CodeIgniter là gì?
là một nền tảng ứng dụng web mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP bởi Rick
Ellis (CEO của EllisLab, Inc). Phiên bản đầu tiên được phát hành vào ngày
28/02/2006, hiện tại CodeIgniter đã được nâng cấp lên phiên bản
2.0.2 phát hành vào ngày 07/04/2011 và đang được phát triển bởi ExpressionEngine
Development Team thuộc EllisLab, Inc.
2.2.2. Đặc điểm của CodeIgniter

 Được thiết kế theo mô hình MVC (Model – View – Controller):
Mô hình MVC giúp tách thành phần hiển thị giao diện và phần xử lý của một ứng
dụng thành các phần riêng biệt, từ đó dễ quản lý, bảo trì và nâng cấp ứng
dụng.CodeIgniter đã sử dụng mô hình này để tách các tập tin giao diện ra khỏi các tập
tin xử lý dữ liệu để người thiết kế dễ dàng thay đổi giao diện, nâng cấp và bảo trì
website.

10


 Tốc độ:
CodeIgniter là một trong những framework có tốc độ xử lý nhanh nhất hiện nay . Với
cơ chế lưu nội dung người dùng truy xuất vào bộ đệm (cache), kiểm tra bộ đệm trước
khi thực hiện, nếu tồn tại sẽ lấy ra ngược lại sẽ thực hiện gửi yêu cầu người dùng. Như
vậy sẽ làm giảm lượt truy cập đến cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa tốc độ.Nhẹ gọn:

CodeIgniter 3 hoàn toàn đơn giản và nhỏ gọn khoảng 2.5 mb, nhưng vẫn đầy đủ các
tính năng cần thiết như: upload file, images, captcha, cache, security, cắt thumb,
watermark, send email, mvc …Dễ sử dụng:

CodeIgniter khá thân thiện với người dùng, trong file download về có kèm theo một
bản hướng dẫn khá đầy đủ và ví dụ minh họa về từng phần, giải thích chi tiết.
CodeIgniter rất phù hợp với người mới làm quen với lập trình.Thư viện phong phú:

CodeIgniter hỗ trợ khá đầy đủ các tiện ích thông dụng cho phép phát triển các ứng
dụng phổ biến nhất như gửi thư, quản lý session, giỏ hàng, truy cập cơ sở dữ liệu, xử
lý ảnh … đến các chức năng bảo mật, mã hóa…Miễn phí:

CodeIgniter được phát hành dưới giấy phép Apache/BSD mở rộng. Bạn có thể tùy
chỉnh, sửa đổi, copy, phát triển và phân phối mã nguồn. Tuy nhiên nên ghi rõ nguồn
gốc của CodeIgniter.Bảo Mật:

CodeIgniter hổ trợ bộ lọc XSS (Cross Site Scripting), SQL Injection để lọc dữ liệu từ
POST và COOKIE để ngăn chặn các mã độc. Từ đó làm tăng khả năng bảo mật cho
CodeIgniter.

11


Search Engine Optimization:Cấu trúc URL được tạo bởi CodeIgniter rất đơn giản và thân thiện. Thay vì sử dụng
các chuỗi truy vấn tiêu chuẩn tiếp cận đến các URL thì CodeIgniter sử dụng một cách
tiếp cận dựa vào các phân khúc (segment).
2.2.3.Những điểm hạn chếChưa hổ trợ AJAX:

AJAX là thuật ngữ viết tắt của Asynchronous Javascript and XML ( Javascript và
XML không đồng bộ). AJAX được sử dụng rất nhiều trên các ứng dụng web nhằm
tăng tính thân thiện và tiện lợi hơn cho trang web, nâng cao tính tương tác giữa người
và hệ thống, giúp người dùng có cảm giác như đang chạy ứng dụng trên desktop. Hiện
nay CodeIgniter vẫn chưa có thư viện hỗ trợ xây dựng ứng dụng AJAX. Tuy nhiên lập
trình viên có thể sử dụng các thư viện bên ngoài như Jquery, Prototype hay
Mootools…Chưa hổ trợ ORM:

ORM là thuật ngữ viết tắt của Object-Relational Mapping là một phương pháp lập
trình để chuyển đổi từ mô hình database (cơ sở dữ liệu) sang mô hình hướng đối tượng
trong chương trình. ORM giúp mã nguồn ngắn gọn hơn và các thao tác trong cơ
sở dữ liệu dễ dàng hơn. Hiện nay CodeIgniter vẫn chưa hổ trợ ORM.Chưa hổ trợ Event-Driven Programming:

Event-Driven Programming (lập trình hướng sự kiện) là một mô hình lập trình trong
đó các luồng xử lý của hệ thống được xác định bởi các sự kiện như nhấn chuột, gõ bàn
phím… Tuy nhiên đây không phải là một khuyết điểm lớn đới với CodeIgniter vì hiện
nay chỉ có một số framework hổ trợ Event-Driven Programming như: Prado, Yii…Chưa hổ trợ một số module thông dụng:

Tuy CodeIgniter là framework miễn phí, mã nguồn mở, dễ sử dụng nhưng vẫn còn
thiếu một số module thông dụng thường gặp trong quá trình xây dựng ứng dụng web
như: Trình phân tích RSS, Trình xử lý PDF…
12


2.2.4.Mô hình MVC
 Model-View-Control (MVC) là một kiến trúc phần mềm, hiện đang được xem là
một mẫu thiết kế trong công nghệ phần mềm. Mô hình MVC tách biệt phần xử lý
dữ liệu ra khỏi phần giao diện, cho phép phát triển, kiểm tra và bảo trì các thành
phần một cách độc lập.

Hình 5: Mô hình MVC
 Model thể hiện các cấu trúc dữ liệu. Các lớp thuộc thành phần Model thường thực
hiện các tác vụ như truy vấn, thêm, xóa, cập nhật dữ liệu. Khi dữ liệu trong Model
thay đổi, thành phần View sẽ được cập nhật lại.
 View là thành phần thể hiện dữ liệu trong Model thành các giao diện tương tác với
người sử dụng. Một Model có thể có nhiều View tùy thuộc vào các mục đích khác
nhau.
 Controller đóng vai trò trung gian giữa Model và View. Thông tin người dùng từ
View được gửi cho Controller xử lý, sau đó Controller tương tác với Model để lấy
dữ liệu được yêu cầu, sau cùng Controller trả dữ liệu này về cho View.

13


2.2.5. Model
Model là những lớp php được thiết kế để thực hiện các thao tác trao đổi thông tin với
cơ sở dữ liệu của hệ thống.Một lớp Model có thể chứa các chức năng thêm, xóa, cập
nhật, truy vấn…Trong CodeIgniter việc khi báo các lớp model cho một đối tượng thực
thể nào đó là không cần thiết, vì trong controller ta có thể gọi đến thư viện database
và thực hiện các thao tác đến cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc quản lý,
chỉnh sửa, bảo trì, dễ dàng thiết kế, và đúng bản chất MVC nên CodeIgniter khuyến
khích lập trình viên sử dụng các lớp model.
2.2.6. View
View đơn giản chỉ là những tập tin HTML có thể là một trang web, một mảnh web,
header, footer, sidebar… Để thể hiện dữ liệu trong model thành các giao diện tương tác
với người dùng. Trong thực tế các file view có thể được nhúng vào nhau để tạo ra một
giao diện trang web hoàn chỉnh. Nội dung của các tập tin view chứa các mã html hoặc
có thể thêm mã php. View không bao giờ được gọi trực tiếp mà phải thông qua
controller.
2.2.7 Controller
Controller đơn giản chỉ là các tập tin có tên class được đặt theo cách có thể kết hợp với
URI.
Khi khai báo một lớp controller lập trình viên cần tuân thủ các quy tắc sau:
 Giống như các lớp model, chữ cái đầu tiên của lớp phải được viết hoa, phần còn
lại viết bình thường. Ví dụ: Blog, Account, Cart…
 Tên tập tin phải trùng với tên lớp và được đặt trong thư mục
application/controllers/, lập trình viên có thể tạo các thư mục con để chứa các
tập tin controller trong application/controllers để thuận tiện cho việc quản lý.
2.2.8. Thư viện của CodeIgniter
Sức mạnhcủa CodeIgniter nằm ở các thư viện xây dựng sẵn. Hiện tại, CodeIgniter hỗ
trợ người dùng 26 thư viện sau:
1. Benchmarking: Hỗ trợ đánh giá hiệu năng hệ thống.
2. Hỗ trợ tạo lịch tự động.
14


3. Cart: Hỗ trợ chức năng giỏ hàng trong các website thương mại điện tử.
4. Config: Cho phép thiết lập hệ thống.
5. Database: Hỗ trợ thao tác trên cơ sở dữ liệu.
6. Email: Hỗ trợ gửi email.
7. Encryption: Hỗ trợ mã hóa và giải mã thông tin.
8. File Uploading: Hỗ trợ upload tập tin từ người dùng lên server.
9. Form Validation: Cho phép kiểm tra dữ liệu người dùng.
10. FTP: Hỗ trợ kết nối FTP.
11. HTML Table: Hỗ trợ xây dựng bảng tự động.
12. Image Manipulation: Hỗ trợ xử lý ảnh.
13. Input and Security: Hỗ trợ xử lý dữ liệu đầu vào và bảo mật.
14. Loader: Hỗ trợ tải các thành phần của CodeIgniter.
15. Language: Hỗ trợ hiển thị đa ngôn ngữ.
16. Output: Hỗ trợ xuất thông tin về phía trình duyệt của người dùng.
17. Pagination: Hỗ trợ phân trang tự động.
18. Session: Hỗ trợ xử lý session.
19. Trackback: Cho phép và nhận thông tin trackback.
20. Template Parser: Cho phép xây dựng và xử lý mã giả trong các tập tin view.
21. Typography: Hỗ trợ định dạng văn bản 13.
22. Unit Testing: Hỗ trợ unit testing.
23. URI: Cho phép lấy thông tin từ URI.
24. User Agent: Cho phép xác định thông tin trình duyệt của người dùng, thiết bị
di động hay các robot đang truy cập website.
25. XML-RPC: Cho phép gửi yêu cầu đến một XML-RPC hoặc tự xây dựng một
XML-RPC cho hệ thống.
26. Zip Encoding: Cho phép tạo tập tin ZIP.

2.3.

Giới thiệu Twitter Bootstrap

2.3.1. Giới thiệu
Twitter Bootstrap bao gồm các mã CSS + HTML cơ bản cho typography, forms,
buttons, tables, grids, navigation, và nhiều thành phần khác của website.
15


Twitter Bootstrap cung cấp lưới cố định (fixed) rộng 940px và 12 cột. Tuy nhiên, cũng
có giải pháp cho việc dùng layout dạng động (fluid).
Style của các phần tử HTML trong Twitter Bootstrap khá đơn giản và thanh lịch.
Ví dụ như phần đổ bóng trong input, highlight của bảng biểu, các mã CSS hiển thị
cảnh báo, tabs, phân trang…
2.3.2. Tại sao nên sử dụng Twitter Bootstrap
Twitter Bootstrap giúp chúng ta giảm thiểu thời gian thiết kết html và css.Twitter
Bootstrap định nghĩa sẳn các class css công việc của chúng ta chỉ là sử dụng các class
đó vào mục đích của mình.
2.3.3.Cài đặt Twitter Bootstrap
Tải về Bootstrap tại http://getbootstrap.com/.
Sau khi tải về, ta sẽ có một file Zip. Tiến hành giải nén ta có một thư mục có tên
bootstrap, bên trong có 3 thư mục : css, fonts, js. Trong đó:
Folder “css” chứa các file định dạng css.
Folder “fonts” chứa các file định dạng kiểu chữ.
Folder “js” chứ các file javascript.
Nhúng các file của Bootstrap
16


Chương 3. XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG
3.1

Phân tích chức năng

3.1.2 Chức năng của người dùng
- Hiển thị sản phẩm.
- Đăng ký thành viên: đăng ký thông tin, kích hoạt tài khoản.
- Đăng nhập.
- Quên mật khẩu.
- Giỏ hàng cho khách: thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xóa sản phẩm khỏi giỏ
hàng, cập nhật giỏ hàng, đặt hàng online
- Tìm kiếm sản phẩm: tìm theo tên sản phẩm, tìm theo danh mục, tìm theo
lượt xem, tìm theo lượt mua…
- Sắp xếp sản phẩm

3.1.3

Chức năng của người quản trị
Ngƣời quản trị có quyền kiểm soát toàn bộ website
- Quản lý sản phẩm: thêm, sửa, xóa, thống kê
- Quản lý thành viên: sửa thông tin, khóa tài khoản.
- Quản lý danh mục sản phẩm..
- Quản lý thông tin nhà sản xuất: thêm, sửa, xóa
- Quản lý đơn đặt hàng: thêm, sửa, xóa, cập thật tình trạng đơn hàng
- Quản lý tài chính, doanh thu
- Thống kê: thành viên, sản phẩm, đơn hàng, doanh thu…
- Cài đặt, cấu hình giao diện, chức năng website
17


18


3.2

Phân tích và thiết kế Cơ Sở Dữ Liệu

3.2.1

Diagram

Hình 6: diagram
3.2.2 Mô tả Bảng
 Bảng chủ đề sản phẩm
STT Thuộc tính
1
id

Kiểu dữ liệu
int(11)

Ràng buộc
Khóa chính

Diễn giải
Mã chủ đề sản

2

name

varchar(255)

phẩm
Tên chủ đề sản

3
4

link
parentid

varchar(250)
int(11)

phẩm
Liên kết
Mã chủ đề sản

5
6

created_at
created_by

datetime
varchar(255)

phẩm cha
Ngày đăng
Được đăng bởi

7

updated_at

datetime

Ngày cập nhật

8

updated_by

varchar(255)

Được cập nhật bởi

9
10
11

trash
access
status

tinyint(1)
tinyint(1)
tinyint(1)
Bảng 1: Chủ đề sản phẩm

Thùng rác
Truy cập
Trạng thái

 Bảng chủ đề bài viết
ST Thuộc tính
Kiểu dữ liệu

Ràng buộc

T
19

Diễn giải


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×